Лист про надбавки

Лист про порядок виплати надбавки за вислугу роківМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 02.02.2011 р. N 10.02.2011/308

(Витяг)

Міністерство охорони здоров'я розглянуло <...> запит щодо застосування норм Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям із базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я і повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. N 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я", із змінами, лікарям та працівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я (в т. ч. і госпрозрахункових підрозділів державних та комунальних закладів охорони здоров'я) з 1 січня 2010 року встановлюється надбавка за вислугу років у розмірі від 10 до 30 відсотків до посадового окладу в залежності від стажу роботи (понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків).

<...>

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою призначаються на посади середнього медичного персоналу у закладах охорони здоров'я згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я від 25.12.92 р. N 195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" (далі - наказ N 195).

Атестація вказаних працівників проводиться відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я від 23.11.2007 р. N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою".

Зокрема, обіймати посаду статистика медичного мають право фахівці з економічною освітою, економіко-статистичною, інженерно-економічною і статистичною освітою після закінчення середнього спеціального навчального закладу, вищого навчального закладу зі строком навчання 4 роки і більше.

Відповідно до п. 1 Приміток до розділу IV наказу N 195 фахівці з середньою спеціальною освітою, що допущені до роботи в установах охорони здоров'я до 1 січня 1993 року відповідно на посадах середніх медичних і фармацевтичних працівників, в порядку, передбаченому наказами МОЗ СРСР від 09.09.64 р. N 496 (додаток 3), від 21.10.74 р. N 990 і від 13.07.89 р. N 418, зберігають право на допуск до роботи на посадах, які вони обіймали на 01.01.93 р. - подальший перехід на інші посади можливий тільки у відповідності з вимогами даного наказу.

Рентгенлаборанти - фахівці з немедичною освітою після закінчення рентгенівського технікуму, медичного електротехнічного технікуму за спеціальністю "рентгенівська справа".
Відповідно до розділу III примітки 2 наказу N 195 до роботи на посадах середнього медичного і фармацевтичного персоналу (крім посад фельдшерів і акушерок) допускаються також особи, які не одержали спеціальної освіти у відповідних середніх спеціальних навчальних закладах СРСР, але які працювали на таких посадах до 1 жовтня 1972 року.
Таким чином, особи, які працюють на посадах фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей у державних та комунальних закладах охорони здоров'я, мають право на встановлення надбавки за вислугу років та зарахування часу роботи на цих посадах до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років тільки у разі прийняття їх на вказані посади у відповідності з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я від 25.12.92 р. N 195.
Тобто працівник з економічною освітою, який обіймає посаду медичного статистика, має право на встановлення надбавки за вислугу років, водночас, працюючи на посаді економіста, права на зазначену надбавку не має.

Заступник Міністра С. Копитов
Просмотров: 1835 | Печать