Порядок видачі мила і миючих засобів

Статтею 165 КЗпП та статтею 8 Закону про охорону праці законодавці встановили обов’язковість безплатної видачі мила на роботах, пов’язаних із забрудненнями. А на роботах, де можливий вплив на шкіру людини шкідливо діючих речовин, — миючих та знешкоджуючих засобів.
Якщо з якихось причин роботодавець не видає працівникам, зайнятим на таких роботах, перелічених вище засобів захисту, то вимоги абзацу 3 ст. 8 Закону про охорону праці у такому разі зобов’язує його компенсувати відповідним працівникам витрати, пов’язані зі самостійним придбанням таких засобів, але в межах установлених норм.
Спосіб повернення витрачених працівниками коштів і вимоги щодо їх документального оформлення такі самі, як і при поверненні коштів за придбаний працівниками спецодяг.

Лист Міністерства охорони здоров'я України про безоплатне надання миючих засобів

Як і у випадку з іншими засобами захисту працівників, нормативно-правових актів, які встановлюють перелік миючих та знешкоджуючих засобів і норми їх видачі, українські нормотворці до цього часу не розробили. Тому доводиться користуватися радянськими нормативно-правовими циркулярами.
Зокрема, інструкція Мінздраву СРСР №658 не суперечить вимогам чинного українського законодавства з цієї тематики. Зокрема, п. 129 цього документа в додаток до миючих і знешкоджувальних засобів рекомендує видавати профілактичні пасти і мазі працівникам, які мають справу з речовинами, що викликають подразнення шкіри рук. Ось тільки норм видачі таких засобів нема. Тому вважаємо, що буде доцільним затвердження норм їх видачі у колективному договорі. Норма видачі мила на одного працівника складає 400 г на місяць. Але, оскільки така норма встановлена постановою Комісаріату Праці СРСР від 20 вересня 1923 року, то її необхідно перезатвердити при прийнятті колективного договору.

Процитуємо відповідь на запитання:
«Якими нормативними документами слід керуватися під час видачі безкоштовно мила працівникам, які виконують роботи, пов'язані із забрудненням, та в якій кількості воно видається?»
П. Журибеда, головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України

Відповідь:
При видачі мила та знешкоджувальних засобів необхідно керуватися ДНАОП 0.05-3.06-22 «Про видачу мила на підприємствах», затвердженим постановою Народного комісаріату праці (далі — НКП) РРФСР від 6 серпня 1922 р., та роз'ясненнями з цього питання НКП СРСР від 22 червня 1924 р. і 14 квітня 1926 р. Сьогодні в Україні переліки робіт та професій, які дають працівникам право на одержання мила, встановлюються власником підприємства за погодженням з профспілковим комітетом. Список категорій робітників, яким безпосередньо повинно видаватися мило додому понад того мила, яке є при умивальниках підприємства, затверджений постановою НКП СРСР від 20 вересня 1923 р. і може бути використаний як зразок. На тих підприємствах, де діють забезпечені милом душові установки з гарячою та холодною водою, мило не видається (роз'яснення НКП СРСР від 22 червня 1924 p.). Незалежно від того, чи видається працюючим мило додому, на роботах з особливо шкідливими умовами праці і роботах, пов'язаних із забрудненням тіла, воно повинно бути в достатній кількості на підприємствах при умивальниках для миття після закінчення і під час роботи (постанова НКП РРФСР від 6 серпня 1922 p.). Роз'ясненням НКП СРСР від 14 квітня 1926 р. встановлено норму видачі мила — 400 г на місяць. Власник має забезпечувати милом постійно в достатній кількості діючі на підприємстві душові та умивальники. Необхідно зазначити, що підприємство, установа, організація, керуючись ст. 9-1 Кодексу законів про працю України, можуть за власні кошти встановлювати додаткові порівняно з чинним законодавством трудові та соціально-побутові пільги, у тому числі і збільшувати місячну норму видачі мила. Найближчим часом розробка нових нормативних актів про порядок видачі мила не передбачається.

Принагідно повідомляємо, що на Інтернет-сайті МОЗ України ще 2010 року оприлюднений проект постанови КМУ, яким передбачається затвердити «Порядок безоплатної видачі мила, мийних та знешкоджувальних засобів працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із забрудненням, та роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин», «Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці», «Порядок безоплатного забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими умовами праці» та «Порядок безоплатного забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою».

Організаційно-правовий відділ ХООПОЗУ

Завантажити Лист Міністерства охорони здоров'я України про безоплатне надання миючих засобів

Просмотров: 28844 | Печать