Правові аспекти нарахування пенсії

Правові аспекти нарахування пенсії
У житті кожної людини настає період заслуженого відпочинку – під назвою ПЕНСІЯ.
Незважаючи на те, що про пенсію багато хто замислюється ще на початку своєї трудової діяльності, коли приходить час, виникають питання:
- як оформити пенсію;
- як не помилитися з коефіцієнтом;
- коли і куди звернутися за нарахуванням і багато іншого.

Розглянемо деякі рекомендації та роз'яснення з оформлення пенсії.

Види пенсій

Згідно ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (солідарна система), накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (накопичувальна система) і система недержавного пенсійного забезпечення.

Так уже склалося, що основна частина населення отримує пенсію згідно солідарній системі (до недержавних пенсійних фондів українці досі ставляться з неабиякою часткою скепсису). Як відомо, солідарна система базується на виплаті пенсій та надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду України. З цього фонду, згідно зі ст. 9 Закону, можуть бути призначені такі пенсії, як:
  • пенсія за віком;
  • пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
  • пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

Не слід плутати пенсійні системи і види пенсійних виплат: якщо громадянину можна отримувати пенсії з різних рівнів системи, то сама пенсійна виплата може бути однією. Про це говорить ст. 10 Закону: «Особі, яка має одночасно право на різні види пенсій (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсій за його вибором». Так що, приймаючи рішення, потрібно зважити всі «за» і «проти» і підрахувати, яку пенсію отримувати вигідніше.

Звертатися за призначенням пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але поспішати збирати всі необхідні документи за рік не слід. У відповідності з ч. 2 ст. 44 Закону заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Також, згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 № 22-1 (далі - Порядок) звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Тому чоловікам, згідно зі ст. 60 Закону, можна починати турбуватися про статус пенсіонера за місяць до 60-річчя, а жінкам - до 55-річчя та в інший час (про це в статті про новації реформи) після ювілею.

При цьому днем звернення за пенсією вважатиметься день прийняття органом, оформляють пенсію, заяви про її призначення, а в тому випадку, якщо заява направляється поштою, то таким днем буде вважатися дата, позначена на поштовому штампі місця відправлення заяви (п. 5 Порядку ).

Що повинен включати в себе пакет документів

Залежно від того, оформляє пенсію працюючий громадянин або домогосподарка, названим Порядком передбачаються дві «адреси» для звернення із заявою про призначення пенсії. Непрацюючим громадянам необхідно звернутися до органу, що призначає пенсію за місцем проживання (реєстрації). До речі, зовсім не обов'язково звертатися особисто: і Законом, та Порядком передбачається право майбутнього пенсіонера оформити пенсію через свого представника, видавши останньому нотаріальну довіреність. Працюючим громадянам документи для призначення пенсії оформляються за місцем роботи, на кожному підприємстві (організації, установі) адміністрацією має бути визначено уповноважену посадову особу, на яку покладаються обов’язки з підготовки таких документів.

Відносно формальної сторони питання, то документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в нотаріально засвідчених копіях (або завірені адміністрацією закладу охорони здоров’я, що подає документи заявника на призначення пенсії або органом, що призначає пенсію). Проте документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У тому випадку, якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію (п. 30 Порядку).

Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:
  1. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.
  2. Трудова книжка або документи про стаж (за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній) - причому за період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних.
  3. Довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000, а починаючи з 01.07.2000 - індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою.
  4. Документи про місце проживання (реєстрації).
  5. Документи, що свідчать про особливий статус особи, наприклад, «чорнобильське» посвідчення.

Зрозуміло, крім перерахованого, «пенсійний пакет» включає копію паспорта, в деяких випадках копію документа про освіту, якщо, наприклад, заявник навчався на денній формі навчання, копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про укладення шлюбу (при зміні прізвища). Крім того, якщо заявник є особою непрацюючою, то йому необхідно надати також і довідку з податкових органів про те, чи перебуває на обліку як суб'єкт підприємницької діяльності, про джерела доходів з 01.07.2000 по дату подання заяви.

Якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі потрібні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.
Якщо їх буде подано не пізніше, як упродовж трьох місяців із дня повідомлення про потребу подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Якщо документи, які потрібно подати додатково, протягом трьох місяців не подано, пенсія за згодою особи призначається (відновлюється) за наявними документами.

Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, чи припинила особа працювати на час звернення за пенсією, чи ні. А пенсії за вислугу років призначаються за умови залишення роботи, яка дає право на цей вид пенсії.
Заяви про призначення пенсії реєструються в журналі реєстрації рішень районного управління ПФУ, який призначає пенсію. Заявнику органом ПФУ видається розписка із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку одержаних і відсутніх документів.

Не пізніше 10 днів після надходження документів для призначення пенсії орган Пенсійного фонду повинен розглянути подані документи та прийняти рішення. При цьому органи ПФУ мають право вимагати додаткового оформлення прийнятих і подання додаткових документів, а також перевіряти, якщо необхідно, обґрунтованість їх видачі. У разі відмови в призначенні пенсії заявникові видається відповідне повідомлення із зазначенням причини відмови та порядку оскарження рішення.

Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігається в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера в органі ПФУ за місцем фактичного його проживання.
Документом, який підтверджує призначення пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, який призначає пенсію. За бажанням пенсіонера йому видається виписка з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку пенсії.

Крім того, пенсіонеру видається пам’ятка, в якій зазначено права та обов'язки пенсіонерів. Зокрема, цією пам’яткою передбачено, що пенсіонери зобов'язані повідомляти органи ПФУ про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про влаштування чи звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї.

Організаційно-правовий відділ ХООПОЗУ
Просмотров: 2670 | Печать