Окремі питання стосовно перерв

Питання:
Я працюю на посаді оператора комп’ютерного набору. Чи мають мені встановлюватися додаткові перерви протягом робочого часу для відпочинку?

Про тривалість робочого часу та відпустки без збереження зарплати

Відповідь:
Робота оператора комп’ютерного набору безпосередньо пов’язана із постійною взаємодією з електронно-обчислювальною технікою, до якої належить персональний комп’ютер.
Вимоги до режиму праці та відпочинку при роботі на комп'ютері визначаються в залежності від виконуваної роботи відповідно до Державних санітарно-гігієнічних правил і норм ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 № 7 (далі - Правила).
Розділом 5 Правил передбачено встановлення внутрішньозмінних регламентованих перерв для відпочинку. Такі перерви вводяться для окремих професій працівників з урахуванням особливостей їх трудової діяльності.

Зокрема, для операторів комп'ютерного набору при 8-годинній денній робочий зміні такі перерви тривалістю 10 хвилин призначаються після кожної години роботи на комп'ютері. Вони надаються працівникам незалежно від передбаченої статтею 66 Кодексу законів про працю України перерви для відпочинку і харчування (обідньої перерви) та включаються до складу робочого часу. В усіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи на комп'ютері не повинна перевищувати 4 години. Зазначений режим роботи та відпочинку для операторів комп’ютерного набору має бути передбачений у правилах внутрішнього трудового розпорядку, з якими працівник ознайомлюється під час прийому на роботу.

Крім того, такі положення додатково можуть міститися у колективному договорі, що укладається на підприємстві, в установі, організації.
Слід зазначити, що роботодавці, винні у невиконанні вимог зазначених Правил несуть відповідальність відповідно до положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02. 1994 № 4004-XII.

Департамент правового захисту ФПУ

Про тривалість робочого часу та відпустки без збереження зарплати
Просмотров: 3763 | Печать