Звернення Молодіжної ради Профспілки працівників охорони здоров’я України

15.07.2010№ 01-177

Президентові України Януковичу В. Ф.

Шановний Вікторе Федоровичу!

Молодіжна рада Профспілки працівників охорони здоров’я України, яка представляє молодь медичної спільноти, звертається до Вас, як до Глави нашої держави, з проханням приділити особисту увагу низці невирішених життєвоважливих питань галузі охорони здоров’я, які унеможливлюють її подальший розвиток.

Останнє десятиліття жваво дискутується питання реформування медичної галузі, здійснюються окремі, незавжди послідовні, кроки в даному напрямі, залучаються колосальні адміністративні та матеріальні ресурси. Однак, будь-які реформи ніколи не зможуть бути втілені в життя без підтримки самих працівників, особливо серед молоді, яка є найактивнішою і найвпливовішою частиною суспільства, а головне, поки професія медичного працівника не відновить свій соціальний статус! Погодьтесь, що без кардинальних змін у ставленні до працівників охорони здоров’я та галузі в цілому, сьогодні є об’єктивно неможливим впровадити будь-які позитивні зрушення.

Тривалий час заробітна плата працівників галузі найнижча серед інших галузей економіки, не забезпечує елементарних життєвих потреб людини та принижує професійну гідність медичних працівників. Ситуація ускладнюється відсутністю належного матеріального забезпечення та фінансування. Посадовий оклад молодого фахівця – лікаря з 1.07.2010р. складає 1037-1123 грн., а стипендія студента-медика становить 530 грн.

Відсутні дієві механізми вирішення «житлового питання» як для працюючої молоді, так і студенства: працівники не забезпечуються житлом, приватизовані майже всі гуртожитки, не розглядається питання надання житла за договорами найму, згорнуті програми довгострокового кредитування, а заробітна плата медичного працівника не дозволяє йому придбати житло самостійно.

Сьогодні держава жодним чином не підтримує молодих спеціалістів медиків та не стимулює до продуктивної праці. Як наслідок, різко впав престиж праці лікаря, молоді люди не йдуть працювати в практичну охорону здоров’я.
Як не прикро констатувати, але Україна сьогодні залишається донором медичних кадрів для розвинутих країн світу, щорічно втрачаючи понад 6000 медичних працівників. І такий брак кадрів не покривається навіть за рахунок щорічних випусків вітчизняних медичних вищих навчальних закладів. Галузь катастрофічно старішає. Так, первинну медичну допомогу, що є набільш необхідною та приорітетною у збереженні здоров’я населення, як правило, надають працівники передпенсійного та пенсійного віку, яких також залишається обмаль. В той же час постійно зростає кількість небезпечних для людей захворювань (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити, пандемічні віруси тощо). Виникає закономірне питання: «Хто буде працювати та лікувати українців через 5-10 років?».

Просимо Вас, шановний Вікторе Федоровичу, почути думку молоді галузі охорони здоров’я України!
Ми готові працювати та спільно з владою докласти всіх зусиль задля нагального вирішення порушених питань та зміни державницького ставлення до проблем працівників галузі охорони здоров’я України.

З повагою,
Голова Молодіжної Ради С. А. Кубанський


Відповідь на Звернення Молодіжної ради


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ І БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

19.08.10 № 10.0368/2457
На № 01-177 від 15.07.2010


Голові
Молодіжної Ради
Профспілки працівників
охорони здоров'я України
Кубанському С.А.
м-н Незалежності, 2, м. Київ, 01012

Міністерство охорони здоров'я розглянуло Ваше до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я щодо підвищення соціальних гарантій медичним працівникам і у межах компетенції повідомляє.
МОЗ аналізує ситуацію в галузі і усвідомлює, що заклади охорони здоров'я відчувають гостру нестачу коштів, оскільки вони забезпечені бюджетним фінансуванням до 60% від потреби.
З метою подолання відставання України від інших країн у величині частки видатків на охорону здоров'я у ВВП та для надання якісної, доступної для широких верств населення медичної допомоги, МОЗ звернулось до Міністерства фінансів України з проханням визначити у Державному бюджеті України на 2010 рік видатки на охорону здоров'я не менш 6 % до ВВП.
Заробітна плата працівників охорони здоров'я продовжує залишатися однією з найнижчих серед працівників інших галузей економіки.

Протягом 10 років цей показник менший майже у 2 рази ніж визначено пунктом "ж" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я та майже на 20 відсотків нижче від освітян.
Станом на 01.07.2010 року середня заробітна плата у галузі становить 1882 грн. (у промисловості - 2567 грн., співвідношення до охорони здоров'я -1,36; в освіті - 2442 гри., співвідношення до охорони здоров'я - 1,30).
Одне із найболючіших питань уже вирішено - з 1 січня 2010 року лікарям та працівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою встановлено надбавку за вислугу років у розмірі від 10 до 30 відсотків до посадового окладу в залежності від стажу роботи (постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я").

Разом з тим порушується соціальна справедливість в умовах оплати праці працівників бюджетної сфери:
  • відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.20С9 №1130 педагогічним працівникам з 01.01.2010 встановлюється надбавка до посадового окладу у розмірі 20 відсотків;
  • відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.09.09 № 1062 та № 1073 з 01.01.2010 бібліотекарям та фахівцям клубних закладів передбачена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу та встановлюється надбавка за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу.

Також МОЗ турбує обмеження розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який нижче, ніж розмір мінімальної заробітної плати, що є порушенням норм статті 22 Конституції України, ст.96 Кодексу законів про працю України, ст. 3 Закону України "Про оплату праці" та фактично означає замороження заробітної плати працівників охорони здоров'я і знову порушує міжпосадові співвідношення, які були відновлені з впровадженням третього етапу Єдиної тарифної сітки.

Запроваджене постановою КМУ від 28.05.2008 № 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" надання пільг, у тому числі забезпечення права на безплатне користування житлом з освітленням і опаленням медпрацівникам у сільській місцевості, за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900 гривень, призвело до того, що переважна більшість медичних працівників у сільській місцевості і селищах міського типу фактично позбавлені гарантованого державою права на пільги з оплати комунальних послуг.

Надання зазначених пільг медпрацівникам повинно бути одним зі стимулів роботи у закладах охорони здоров'я сільської місцевості для молодих фахівців (серед працюючих у сільській місцевості у 2008 році лікарів - 20 відсотків пенсійного віку, відповідно молодших спеціалістів з медичною освітою - 14,4 відсотків пенсійного віку).
У зв'язку з цим МОЗ звернулося до Уряду з пропозиціями щодо встановлення медичним працівникам одночасно з бібліотекарями та фахівцями клубних закладів виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу та встановлення надбавки медичним працівникам у розмірі 20 відсотків, яку отримують педагогічні працівники відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.09 № 1130.

МОЗ також пропонує:
  • встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС не нижче мінімальної заробітної плати;
  • здійснити підвищення посадових окладів медичним працівникам протитуберкульозних (туберкульозних) закладів охорони здоров'я для хворих на активну форму туберкульозу у зв'язку із шкідливими умовами праці у розмірі 60 відсотків посадового окладу та виплати їм надбавки за тривалість безперервного стажу до 60 відсотків;
  • передбачити кошти на підвищення посадових окладів медичним працівникам протитуберкульозних (туберкульозних) закладів охорони здоров'я для хворих на неактивну форму туберкульозу у зв'язку із шкідливими умовами праці у розмірі 30 відсотків та виплати їм надбавки за тривалість безперервного стажу до 40 відсотків.
  • відмінити обмеження для медичних працівників, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 щодо надання пільг, у тому числі забезпечення права на безплатне користування житлом з освітленням і опаленням медпрацівникам у сільській місцевості, за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900 гривень та встановити їм надбавку в розмірі 50% до посадового окладу;
  • надавати випускникам вищих медичних навчальних закладів, які уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я сільської місцевості одноразової адресної грошової допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, яку починаючи з 1 січня 2007 уже отримують випускники вищих педагогічних навчальних закладів (внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів").

Заступник Міністра С.С. Буніна
Просмотров: 1345 | Печать