Атестація лікарів. Для роботи на посаді лікаря певної лікарської спеціальності потрібно мати повну вищу медичну освіту за напрямом підготовки «медицина» за спеціальністю «лікувальна справа», спеціалізацією за відповідним фахом, про що видається сертифікат лікаря-спеціаліста з цієї спеціальності (наказ МОЗ України від 25.12.1992р. №195 «Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» зі змінами та доповненнями).

Лист про атестацію бухгалтерів і присвоєння розрядів класності водіям
Наказ МОЗ «Про подальше удосконалення атестації лікарів»
Наказ МОЗ «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я»
Наказ МОЗ «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів»
Наказ «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності»
Наказ «Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах»
Наказ «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»
Питання атестації лікарів і порядок обрахування кількості балів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Департамент кадрової політики та запобігання корупції
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-41-05 E-mail: moz@moz.gov.ua
від 11 січня 2011р. №11-02-09/10-1


У зв’язку із великою кількістю звернень, Департамент надає роз’яснення щодо правильного використання посад «лікар (провізор)-стажист».