Стан охорони праці, рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності працівників системи охорони здоров'я є серйозною соціально-економічною проблемою галузі, яка безпосередньо впливає на надання медичної допомоги.
На працівників закладів охорони здоров'я впливають ті ж фактори, що і в будь-якій іншій галузі. Однак на медичний персонал більше, ніж в інших галузях, впливають особливості професійної діяльності.
Статтею 165 КЗпП та статтею 8 Закону про охорону праці законодавці встановили обов’язковість безплатної видачі мила на роботах, пов’язаних із забрудненнями. А на роботах, де можливий вплив на шкіру людини шкідливо діючих речовин, — миючих та знешкоджуючих засобів.
Якщо з якихось причин роботодавець не видає працівникам, зайнятим на таких роботах, перелічених вище засобів захисту, то вимоги абзацу 3 ст. 8 Закону про охорону праці у такому разі зобов’язує його компенсувати відповідним працівникам витрати, пов’язані зі самостійним придбанням таких засобів, але в межах установлених норм.
Керівниками Державної експертизи умов праці Мінпраці України періодично безпідставно надавались роз'яснення про те, що визначати право на одержання молока необхідно нібито тільки за наявності перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин на робочих місцях і навіть за результатами їх атестації.
Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.
  1. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту.
    (Ст.41 Закону України «Про охорону праці»; ст. 8 Закону України «Про охорону праці»; частина 4; ст.163 КЗпП України; частину 7 ст. 21 і частина 12 ст. 38 Закону України «Про профспілки…).
Основним нормативним актом є «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232, який набув чинності 1 січня 2012 року. Слід зазначити, що він в основному повторює чинний раніше Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, який був затверджений постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1112.
ohorona_pratsi.jpg

Як ми вже повідомляли, Мінсоцполітики скасував 122 нормативно-правових актів СРСР, що регулюють діяльність у сфері охорони праці.

Відділ охорони праці ЦК нашої профспілки повідомив, що наказом Державної служби України з питань праці від 10 липня 2017 р. № 88 затверджено "Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 10 липня 2017 року".

Звертаємо увагу, що залишились чинними нормативно-правові акти з охорони праці у розділі "Охорона здоров'я (код КВЕД 85).