Припинення діяльності закладу охорони здоров’я. Питання, пов’язані з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, вирішуються відповідно до положень КЗпП України.
Пунктом 1 статті 40 КЗпП визначено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації (далі — закладу охорони здоров’я), скорочення чисельності або штату працівників (далі — зміни в організації виробництва і праці).
Як правильно розірвати трудовий договір

Пункт 1 ст. 40 КЗпП передбачає можливість припинення трудового договору (далі — ТД) із працівником у разі "змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників". Читаючи далі, ви дізнаєтеся, як це зробити грамотно.

Припинення ТД за п. 1 ст. 40 КЗпП можливе виключно за ініціативою власника. Кого вправі звільнити Дана норма передбачає можливість звільнення будь-яких працівників (за деякими винятками, про які ми скажемо нижче) у разі змін в організації виробництва і праці.

Мінсоцполітики листом від 10.05.2012 р. № 75/06/186-12 розповіло про долю трудового договору у разі зміни власника або реорганізації підприємства.
Згідно ч. 3 ст. 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40).