Трудове законодавство України
Як використовувати ті чи інші нормативні акти в галузі трудового права члену профкому лікувального закладу, як співвідносяться в цій галузі нормативно-правові документи, яким чином їх застосовувати, захищаючи права спілчан – короткий виклад.

Правове регулювання відносин, пов’язаних з використанням найманої праці, здійснюють органи державної влади, місцевого самоврядування, уповноважені посадові особи. Вони ухвалюють різного роду правові акти, встановлюючи правила поведінки учасникам зазначених відносин: працівникам, роботодавцям, профспілкам, трудовим колективам.