Пошук

Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", "Правил пожежної безпеки в Україні".
Загрузок: 275 / Коментарів: 0

Заборонено палити і користуватися відкритим вогнем в роботи з киснем. Обличчя не повинно заходити в зони з підвищеною концентрацією більше 21% кисню в повітрі. Після роботи в приміщенні з підвищеною концентрацією кисню в повітрі необхідно добре провітрити одяг.
Загрузок: 114 / Коментарів: 0

Рекомендації розроблені з урахуванням вимог: "Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском" ДНАОП 0.00-1.07.-94, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.1994 №104; "Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха" ПБПРВ-88, утвержденных Госгортехнадзором СССР 12.04.1988, ОСТ 26-04-312-83 г.; "Методы обезжиривания оборудования", від 01.01.85; "Правил пожарной безопасности для учреждений здравоохранения" ППБО-07-91 затверджених ′′ ГУПО МВД СССР 30.06.91 и Минздравом СССР 30.08.91′′ і т.д.
Загрузок: 132 / Коментарів: 0

Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.02-99 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів".
Загрузок: 511 / Коментарів: 0

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів поширюються на: електричні та гідравлічні ліфти вантажопідйомністю 40 кг та більше; електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії; будівельні підйомники.
Загрузок: 88 / Коментарів: 0

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів».
Загрузок: 74 / Коментарів: 0

"Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий", яка затверджена МОЗ СРСР 31.12.66 N 658-66 на даний час є чинною, Але не визначає переліку зазначених засобів і норми їх видачі.
Безоплатну видачу миючих та знешкоджуючих засобів передбачено ст. 8 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Кодексом законів про працю України ( 322-08 ) та відповідними підзаконними актами.
Загрузок: 2789 / Коментарів: 0

У зв'язку з відсутністю в Україні національних нормативів щодо забезпечення молоком працюючих в шкідливих умовах це питання до цього часу вирішується на підставі постанови Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/11-13 і Переліку хімічних речовий, затвердженого Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.11.87 № 44.30-87.
Загрузок: 177 / Коментарів: 0

Письмо от 17.02.88 г. N 06-14/7-14 «О бесплатной выдаче молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда».
Загрузок: 77 / Коментарів: 0

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв
Загрузок: 656 / Коментарів: 0

 
Сторінка 1 з 6 1 2 3 4 5 > >>

Як?

Профспілка – це об'єднання працівників для боротьби за спільні інтереси і права.

Як вступити в Профспілку?

org

Medprof в хмельницком каталоге ORG.km.ua