info » Статут: ХI. Прикінцеві положення
124. Цей Статут набирає чинності з дня його затвердження з’їздом.