Пошук

Скорочення стаціонарних ліжок - позиція профспілки

Профспілка виступає проти зменшення нормативу забезпечення лікарняними ліжками

Постановою КМУ від 25 листопада 2015р. № 1024  затверджений новий  граничний норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення не більш як 60 ліжок. МОЗ України відповідно має розробити та затвердити методику щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення.

Також зобов’язано обласні державні адміністрації:

- вжити заходів до приведення ліжкового фонду стаціонарів підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я у відповідність із затвердженим цією постановою нормативом забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення;

- коригувати кількість ліжкового фонду, зменшуючи його з урахуванням рівня захворюваності населення та регіональних особливостей;

- забезпечити дотримання законодавства під час вивільнення у процесі оптимізації ліжкового фонду працівників закладів охорони здоров’я.

Відповідно втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення», якою, зокрема для Хмельницької області, був передбачений норматив потреби 80 лікарняних ліжок на 10 тис. населення.

Як відомо, відповідно до частини третьої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Тому зміни у мережі закладів охорони здоров'я (їх об'єднання та реорганізація, перепрофілювання, зміна штатної чисельності працівників та ліжок) відбуваються постійно. Їх необхідність визначається змінами у чисельності населення, його захворюваності та пов'язаних із цими факторами реальними потребами громадян у тих чи інших видах медичної допомоги, які враховуються у визначених законодавством нормативах.

Профспілка сподівається, що МОЗ України якнайточніше виконає доручення Кабінету Міністрів України, викладене у пункті 2 постанови №1024, щодо розробки у місячний строк методики забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення, врахувавши вимоги статті 16 Основ законодавства України. Адже стаття 19 Конституції України зобов’язує не лише громадян, а й органи державної влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зрозуміло, що саме із, як сьогодні прийнято говорити, оптимізованих розрахунків – «граничний норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення не більш як 60 ліжок» приймався бюджет на 2016 рік. До цього часу діяв норматив 80 ліжок на 10 тис. населення, затверджений ще у 1997 р. Таким чином, загальний ліжковий фонд повинен скоротитись приблизно на 25%. Варто зауважити, що попереднього нормативу в більшості областей було досягнуто лише у останні роки. Розрахунки показують, що для виконання Постанови №1024 в Хмельницькій області, як і в порівняних з нею по кількості мешканців і потужності лікарень, необхідно буде ще скоротити близько 2000 ліжок. Без реальних реформ в охороні здоров’я і чіткого законодавства такі заходи вжити буде проблематично. А скільки буде втрачено робочих місць лікарів та медичних сестер підрахувати неважко.

Але це не єдина новація. Нагадаємо, що на розгляд Верховної Ради уряд ще влітку вніс законопроект №2309а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я». В середині грудня - 17 числа грудня 2015 року секретаріат Кабінету Міністрів України організував експертну зустріч з питань обговорення цього законопроекту, яка проводилася шляхом відеоконференції за участі представників Львівської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Полтавської та Чернігівської областей. Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я рекомендував відхилити цей законопроект, а Комітет з питань правової політики та правосуддя ухвалив висновок щодо його невідповідності Конституції України. Але ми бачимо, що спроби прийняття цього законопроекту не залишені. Не зрозуміло, чому обговорення проходить після внесення законопроекту, а не до цього. Але все ж питання можливого перетворення комунальних лікарень в підприємства та господарські товариства, хоч не стане повною несподіванкою, як це трапилось з постановою №1024.

Поки що за невідомої нам остаточної моделі побудови системи охорони здоров’я є очікувані результати – зменшення кількості ліжок неодмінно може призвести до скорочення медичних працівників чи навіть до закриття окремих лікарень.

Профспілка працівників охорони здоров'я України висловлює протест проти скорочення нормативу забезпечення лікарняними ліжками, що призводить до скорочення чисельності працівників закладів, без узгодження з профспілкою. Впровадження таких заходів необхідно проводити не тільки враховуючи фінансові можливості, а й з зберігаючи працівників, які мають ці новації впроваджувати.

Інформаційно-аналітичний відділ ХООППОЗУ . 10.01.2016

Просмотров: 2846 | Печать
У цьому розділі: