Cкорочення штату

Додаток 1

КНП «ПЕРША БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

ПОВІДОМЛЕННЯ

01.09.2021

Про скорочення чисельності та штату працівників

Голові профспілкового комітету

Лідії Соколенко

Шановна пані Лідіє!

На виконання вимог частини 2 статті 49-4 Кодексу законів про працю України, частини 3 статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV повідомляю, що на підставі рекомендацій спостережної ради КНП «Перша БЛ» (протокол від 30 вересня 2021 р. № 2) у другій половині листопада 2021 року заплановано скоротити чисельність та штат працівників.

Економічне обґрунтування та інформацію про кількість і категорії працівників, що підлягають звільненню, додаю.

За необхідності консультацій стосовно заходів, як запобігти звільненням чи мінімізувати їх кількість або пом’якшити несприятливі наслідки звільнень, пропонуємо Вам визначити дати проведення консультацій і провести їх до 10 вересня 2021 р.

Додатки: 1. Витяг з протоколу зсідання спостережної ради КНП «Перша БЛ» від 30.08.2021 № 2.

2. Економічне обґрунтування скорочення чисельності та штату працівників.

3. Список та кількість посад, що підлягають скороченню.

Директор Добродій Костянтин Добродій


КНП «ПершаБАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

Код ЄДРПОУ 123456789

НАКАЗ

01.03.2022                                                                                                                                       № 137/к/тр

Про внесення змін до штатного

розпису у зв’язку зі скороченням

посад (професій)

та створення комісії

У зв’язку з раціоналізацією штатної структури КНП «Перша БЛ» за результатами господарської діяльності, враховуючи рекомендації спостережної ради (протокол від 24 лютого 2023 р. № 2)

НАКАЗУЮ:

1. Вивести з 01 червня 2023 р. зі штатного розпису КНП «Перша БЛ» посади (професії):

  • сестра (брат) медична дитячого відділення — 2 штатні одиниці;
  • сестра (брат) медична терапевтичного відділення №1 — 1 штатна одиниця;
  • сестра (брат) медична терапевтичного відділення №2 — 1 штатна одиниця;
  • юрисконсульт — 1 штатна одиниця.

2. Створити комісію для визначення працівників, що мають переважне право залишитися на роботі при скороченні, або таких, яких заборонено звільняти з ініціативи роботодавця, у складі:

Голова комісії — начальник відділу кадрів Галина Добренька;

Заступник голови комісії — начальник юридичного відділу Кирило Розумовський;

Члени комісії: Марина Вінниченко, економіст з праці, Ольга Зайчук, член профспілкового комітету КНП «Перша БЛ».

3. Комісії визначити осіб, які мають переважне право на залишення на роботі або щодо яких встановлено обмеження на звільнення, і подати мені протокол на затвердження не пізніше 24 березня 2023 р.

4. Начальнику відділу кадрів Добренькій Галині підготувати порівняльну таблицю для роботи комісії з визначення осіб, які мають переважне право на залишення на роботі або щодо яких встановлено обмеження на звільнення, і подати до комісії не пізніше 17 березня 2023 р.

5. Керівникам структурних підрозділів не пізніше 17 березня 2023 р. надати комісії характеристики працівників, які обіймають посади, що підлягають скороченню.

6. Інспектору з кадрів Бартанчук Марії ознайомити під підпис із цим наказом зазначених у ньому працівників.

Директор Добродій Костянтин Добродій

Візи, відмітки про ознайомлення з наказом


КНП «Перша БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

Код ЄДРПОУ123456789

НАКАЗ

17.09.2021                                                                                                                 № 112/аг

Про створення комісії з визначення осіб, які мають переважне право на залишення
на роботі або щодо яких встановлено обмеження на звільнення

На виконання наказу КНП «Перша БЛ» «Про внесення змін до штатного розпису у зв’язку зі скороченням посад (професій) та створення комісії» від 01.09.2021 № 137/к/тр для визначення серед працівників, посади яких скорочуються, осіб, які мають переважне право на залишення на роботі або щодо яких встановлено обмеження на звільнення,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію у складі:

голова комісії — Галина Добренька, начальник відділу кадрів;

секретар — Марія Баранчук, секретар керівника;

члени комісії: Марина Вінниченко, економіст з праці;

Ольга Зайчук, член профспілкового комітету (за згодою);

Павло Мазур, начальник юридичного відділу.

2. Комісії визначити осіб, які мають переважне право на залишення на роботі або щодо яких встановлено обмеження на звільнення, і надати протокол не пізніше 24 вересня 2021 р.

3. Начальнику відділу кадрів Добренькій Галині підготувати порівняльну таблицю для роботи комісії з визначення осіб, які мають переважне право на залишення на роботі або щодо яких встановлено обмеження на звільнення, і подати до комісії не пізніше 20 вересня 2021 р.

4. Керівникам структурних підрозділів не пізніше 20 вересня 2021 р. надати комісії характеристики працівників, які обіймають посади, що підлягають скороченню.

5. Баранчук Марії, секретарю керівника, ознайомити під підпис із цим наказом зазначених у ньому працівників.

Директор Добродій Костянтин Добродій

Візи та відмітки про ознайомлення з наказом


КНП «ПершаБАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

Код ЄДРПОУ 123456789

НАКАЗ

24.09.2023                                                                                                                                      № 128/аг

Про попередження працівників

про заплановане звільнення у зв’язку

зі скороченням чисельності та штату

З метою виконання наказу від 01 вересня 2023 р. № 137/к/тр, відповідно до рішення комісії з визначення осіб, які мають переважне право залишитися на роботі або щодо яких встановлено обмеження на звільнення (протокол від 24 вересня 2023 р. № 1),

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику відділу кадрів Добренькій Галині:

1.1. Підготувати письмові повідомлення про наступне вивільнення з пропозицією про переведення на вакантні посади (за наявності) працівникам:

Людмилі Безуглій, сестрі медичній дитячого відділення;

Вірі Демидовій, сестрі медичній дитячого відділення;

Тарасу Зінченку, юрисконсульту юридичного відділу;

Інні Нагорняк, сестрі медичній терапевтичного відділення №1;

Олені Спритній, сестрі медичній терапевтичного відділення №2.

1.2. Вручити повідомлення про наступне вивільнення до 01 жовтня 2023 р. працівникам, які підлягають звільненню.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Добродій Костянтин Добродій

Візи та відмітки про ознайомлення з наказом

КНП «Перша БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

ПОВІДОМЛЕННЯ

24.09.202102

Про заплановане вивільнення

Юрисконсульту

юридичного відділу

Тарасу Зінченку

Шановний пане Тарасе!

У зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників КНП «Перша БЛ» (наказ від 01 вересня 2021 р. № 137/к/тр) попереджаємо Вас про наступне звільнення з посади юрисконсульта юридичного відділу на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України, яке відбудеться 30 листопада 2021 р., з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку.

Одночасно пропонуємо Вам переведення на посаду інспектора з кадрів відділу кадрів КНП «Перша БЛ» з посадовим окладом 9500 грн.

У разі прийняття пропозиції про переведення просимо Вас не пізніше 30 листопада 2021 р. подати заяву до відділу кадрів. У разі відмови — у той самий термін повідомити про прийняте рішення працівників відділу кадрів і зробити відповідну відмітку на другому примірнику повідомлення.

Додаток: посадова інструкція інспектора з кадрів.

Директор Добродій Костянтин Добродій

Повідомлення про заплановане вивільнення отримав:

Зiнченко Тарас Зінченко

24.09.2021

        

КНП «Перша БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

АКТ

24.09.202123

Київ

Про відмову Тараса Зінченка

отримати повідомлення

про наступне звільнення у зв’язку зі скороченням

Я, начальник відділу кадрів Галина Добренька, у присутності медичного директора Олега Кошового, завідуючої інформаційно-аналітичним відділом Наталії Лапіної, голови профспілкового комітету КНП «Перша БЛ» Валентини Дідик, запропонувала юрисконсульту юридичного відділу Тарасу Зінченку отримати лист-повідомлення про наступне звільнення у зв’язку зі скороченням штату від 24 вересня 2021 р. № 2 та засвідчити факт отримання особистим підписом. Тарас Зінченко  відмовився.

Означеним листом Тараса Зінченка попередили, що його посада скорочується та він буде звільнений 30 листопада 2021 р. (наказ від 01 вересня 2021 р. № 137/к/тр). У Тараса Зінченка немає переважного права для залишення на роботі. Профспілкова організація надала згоду на його звільнення. У листі-повідомленні також вказано, що на цей час є вакантна посада інспектора з кадрів відділу кадрів, яка відповідає кваліфікації Тараса Зінченка, його освіті та досвіду роботи. Тарас Зінченко може прийняти пропозицію про переведення та не пізніше 30 листопада 2021 р. подати заяву до відділу кадрів. Або у той самий термін повідомити про відмову прийняти пропозицію працівників відділу кадрів і зробити відповідну відмітку на другому примірнику повідомлення.

Текст листа-повідомлення зачитали Тарасу Зінченку уголос у присутності свідків.

Начальник відділу кадрів Добренька Галина Добренька

Медичний директор Кошовий Олег Кошовий

Завідуюча інформаційно-аналітичним відділом Лапiна Наталія Лапіна

Голова профспілкового комітету Дiдик Валентина Дідик

КНП «ПЕРША БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

ПОДАННЯ

15.11.2021 12

Про розірвання трудового договору з юрисконсультом юридичного відділу

Тарасом Зінченком

Голові профспілкового комітету
Лідії Соколенко

Шановна пані Лідіє!

У зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників КНП «Перша БЛ» на підставі рішення позачергових загальних Зборів учасників КНП «Перша БЛ» (протокол від 30 вересня 2021 р. № 2) та наказу від 01 вересня 2021 р. № 137/к/тр, прошу дати згоду на розірвання трудового договору з юрисконсультом юридичного відділу Тарасом Зінченком.

Переважного права на залишення на роботі працівник не має. Від пропозиції переведення на посаду інспектора з кадрів відділу кадрів відмовився.

Додатки:

1.

Копія наказу від 01.09.2021 № 137/к/тр.

2.

Рішення комісії щодо відсутності у Тараса Зінченка переважного права на залишення на роботі (витяг із протоколу від 24.09.2021 № 1).

3.

Копія повідомлення про заплановане вивільнення від 24.09.2021 № 2 з відміткою про відмову від переведення на іншу посаду.

Директор Добродій Костянтин Добродій


КНП «ПершаБАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

Код ЄДРПОУ 123456789

НАКАЗ

30.11.2021 № 224/к/тр

Про звільнення Тараса Зінченка

НАКАЗУЮ:

1. Звільнити ЗІНЧЕНКА Тараса Костянтиновича, юрисконсульта юридичного відділу 30 листопада 2021 р. у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України.

2. Бухгалтерії провести розрахунок при звільненні, у т. ч. виплатити Тарасу Зінченку:

2.1. Вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку.

2.2. Компенсацію за 10 днів невикористаної щорічної основної відпустки.

Підстави:

1.

Наказ «Про внесення змін до штатного розпису у зв’язку зі скороченням посад (професій) та створення комісії» від 01.09.2021 № 137/к/тр.

2

Повідомлення про заплановане вивільнення від 24.09.2021 № 2.

3.

Згода профспілкового комітету на розірвання трудового договору (протокол від 12.11.2021 № 4).

Директор Добродій Костянтин Добродій

Візи

Трудову книжку отримав в день звільнення:  Зінченко Тарас ЗІНЧЕНКО  30.11.2023 (дата)

З наказом ознайомлений, копію наказу отримав Зінченко Тарас ЗІНЧЕНКО 30.11.2023 (дата)

Вихідна допомога  __________________    

Зінченко Тарас ЗІНЧЕНКО

30.11.2021

КНП АДАМПІЛЬСЬКА БЛ

Код ЄДРПОУ 123456789

ПОВІДОМЛЕННЯ

про нараховані суми, належні працівникові при звільненні

24.11.2022 №1

Працівник: Олійник Мирослава Олександрівна

РНОКПП: 3025648795

Посада: медичний реєстратор

Табельний номер: Оклад: 6 800.00 гри. Відпрацьовано днів (годин): 8 (128)

У зв'язку із звільненням 24 листопада 2022 р. Вам було нараховано та виплачено:

1. Нараховано

2. Утримано

Вид

Сума

Вид

Сума

Основна заробітна плата

5 440.00

ПДФО

2 191.92

Доплата за нічні години роботи

238.00

Військовий збір

182.66

Компенсація за невикористану відпустку

4 867.33

Умови праці

1 632.00

Всього нараховано:

12 177.33

Всього утримано:

2 374.58

До сплати:

9 802.75

3. Виплачено

Дата виплати

За період

Сума

16.11.2022

за 1 пол. листопада 2022

3 548.75

Всього виплачено:

3 548.75

Заборгованість за підприємством на початок місяця:

0.00

Належить до виплати на дату звільнення:

6 254.00

Складено:

Начальник відділу кадрів Олег КОВАЛЬ

Повідомлення про нараховані суми, належні мені при звільненні, отримав:

Мирослава ОЛІЙНИК

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, із зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні) роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати.

У разі спору про розмір сум, нарахованих працівникові при звільненні, роботодавець у будь-якому разі повинен у визначений цією статтею строк виплатити не оспорювану ним суму.

{Стаття 116 із змінами, внесеними згідно

із Законами № 3248-IV від 20.12.2005, № 2352-IX від 01.07.2022}


КНП «Перша БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

Код ЄДРПОУ 123456789

НАКАЗ

01.10.2021                                                                                                                                № 125/к/тр

Про перенесення дати

запланованого вивільнення

У зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи затвердження місцевої програми, яка передбачає додаткове фінансування роботи закладу, продовжити

НАКАЗУЮ:

1. Дату введення в дію штатного розпису, затвердженого наказом від 30 липня 2021 р. № 47/к/тр перенести на 16 грудня 2021 р.

2. Начальнику відділу кадрів Добренькій Галині підготувати письмові повідомлення про перенесення дати вивільнення працівникам:

Людмилі Безуглій, сестрі медичній дитячого відділення;

Вірі Демидовій, сестрі медичній дитячого відділення;

Інні Нагорняк, сестрі медичній терапевтичного відділення №1;

Олені Спритній, сестрі медичній терапевтичного відділення №2.

3. Повідомлення про перенесення дати запланованого вивільнення вручити працівникам, дата вивільнення яких переноситься, до 08 жовтня 2021 р.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: доповідна записка головного бухгалтера Миколи Працьовитого від 30.09.2021 №139.

Директор Добродій Костянтин Добродій

Віза начальника відділу кадрів

39
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...