Бюджет охорони здоров’я 2023. Тарифи за пакетами ПМГ

Завантажити:

23 листопада Президент України підписав Закон України № 2710 «Про Державний бюджет на 2023 рік», який Верховна Рада ухвалила 3 листопада.

Головний кошторис країни сформовано з огляду на вимоги воєнного часу - обсяги і структура доходів бюджету, його видатків і фінансування дефіциту зазнали кардинальних змін. Зростання потреб у бюджетних ресурсах для боротьби з агресором і відновлення пошкоджених активів вимагають від держави нових рішень і продовження підтримки союзників. За рахунок власних доходів бюджету було профінансовано 59,7% сумарних видатків. Це дозволяло підтримувати економіку, соціальну сферу та ведення військової боротьби з агресором. Однак, понад 40% видатків фінансувалося іноземними грантами і державними позиками, включаючи позики НБУ.

Необхідність ведення військових дій для захисту національного суверенітету призвела до радикальних змін у структурі державних видатків. Так, протягом січня-жовтня видатки на оборону, безпеку та громадський порядок суттєво збільшилися і досягли 51,4% загальних видатків. В структурі зведеного бюджету частка витрат на оборону зросла більше ніж упʼятеро, на громадський порядок і безпеку – у 1,5 рази. З іншого боку, помітно зменшилися інші категорії видатків, особливо – на економічну діяльність, освіту та загальнодержавні функції. Схвалений головний кошторис країни містить прогнозний курс долара на рівні 45,8 грн/дол та інфляцію в 28%.

Видатки державного бюджету становитимуть 2 трлн 640 млрд грн. На національну безпеку і оборону виділяється близько 50 % всього бюджету. Це 1 трлн 141 млрд грн або 18,2 % ВВП. Запланований бюджет охорони здоров’я – понад 142 млрд грн, крім того, 4 млн 700 тис. грн передбачено на реімбурсацію лікарських засобів.

Загальні державні видатки на охорону здоровʼя на 2023 р. становлять 176,9 млрд грн, що відповідає 6,8% від усіх коштів. Порівняно з попереднім роком частка витрат на охорону здоров’я в державному бюджеті зменшилася, що пов’язано зі збільшенням загальних видатків на фінансування сектору безпеки та оборони. У відсотках від ВВП обсяг витрат на охорону здоровʼя скорочується до 2,8%, що відкидає Україну до показників 2019 р. Як і в попередні роки, зупиняється дія абзацу 1 ч. 5 ст. 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»щодо фінансування Програми медичних гарантій на рівні, не нижчому 5% ВВП.

Порівняно з попереднім роком у національній валюті видатки на охорону здоров’я зменшилися на 10%. Однак у доларовому еквіваленті скорочення помітніше і становить майже 40%. Цей показник більш реально відображає виклики для повноцінного забезпечення надання медичної допомоги наступного року. За оцінками UHC, у розрахунку на душу населення загальні державні видатки на охорону здоров’я у 2023 р. порівняно з попереднім роком зменшаться з 159 до 116 дол. ( в сусідніх країнах, які є членами ЄС, - згідно з даними ВООЗ за 2019 р., державні видатки на охорону здоров’я на душу населення в Румунії становлять 592 дол., в Угорщині — 722 дол., у Польщі — 724 дол., у Литві — 892 дол., у Чехії — 1503 дол., у Словаччині — 1057 дол.).

Найбільшою статтею витрат на охорону здоров’я в Державному бюджеті є Програма медичних гарантій (ПМГ). На її реалізацію у 2023 р. закладено 142,7 млрд грн (бюджет ПМГ–-2022 становив 157,3 млрд грн)

Цими коштами розпоряджатиметься Національна служба здоров’я України (НСЗУ). На керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення в Держбюджеті–2023 передбачено 180 млн грн, що на 39% менше порівняно з бюджетом 2022 р. на момент його прийняття.

Постановою КМУ від 27.12.2022 № 1464  затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році. (далі – Порядок)

До Програми медичних гарантій входять пакети медичних послуг, які передбачають надання екстреної, первинної, спеціалізованої та паліативної медичної допомоги, реабілітації у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги дітям до 16 років, а також медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Оплата наданих медичних послуг здійснюється НСЗУ згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, на підставі звітів про медичні послуги, які подані надавачами медичних послуг та складені на підставі інформації, внесеної до ЕСОЗ не пізніше десятого робочого дня після закінчення відповідного звітного періоду.

Порядок, яким визначено особливості реалізації програми медгарантій у 2023 році, набрав чинності 31 грудня 2022 року і застосовується з 1 січня 2023 року.

Усього передбачено 41 пакет медпослуг, що підлягають оплаті за програмою медгарантій у 2023 році.

Тарифи-2023 за пакетами медпослуг

Назва пакету

Зміни в тарифі

1. Первинна медична допомога.

Капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, не змінилася та становить 786,65 грн на рік.

Коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи не зазнали змін.

Коефіцієнтів, які застосовуються в разі перевищення ліміту декларацій, стало менше, залишилися тільки такі:

0,616 — від 100 % ліміту + 1 декларація до 110 % ліміту включно;

0,493 — від 110 % ліміту + 1 декларація.

При цьому всі медпослуги, надані за деклараціями понад ліміт, незалежно від відсотка перевищення будуть оплачуватися.

Ще передбачено нову доплату з 01.07.2023 за фіксування факту смерті пацієнтів, які не подали декларації, у розмірі 55,65 грн за кожне таке фіксування. Доплату НСЗУ здійснюватиме один раз на квартал.

2. Екстрена медична допомога.

Тут без змін. Базова капітаційна ставка за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом року становить 289 грн на рік. Коригувальних коефіцієнтів немає.

3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Ставка на пролікований випадок збільшилася на 1 129 грн і становить 8 635 грн.

Глобальна ставка тепер дорівнює сумі добутків середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою за січень, липень, серпень 2022 року, крім тих, які оплачують за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II Порядку, базової ставки на пролікований випадок і відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведені в додатку 1 до Порядку.

До глобальної ставки та ставки на пролікований випадок застосовують коригувальні коефіцієнти, визначені п. 30 і п. 31 коментованого Порядку відповідно.

4. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня.

5. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

6. Медична допомога при гострому мозковому інсульті.

Змінилася лише ставка на пролікований випадок за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії: тепер дорівнює 14 952 грн (–6 923 грн).

Розміри ставок за пролікований випадок за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із застосуванням ендоваскулярних втручань і за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із застосуванням тромболітичної терапії залишилися без змін (131 472 грн і 62 565 грн відповідно).

7. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.

Ставка на пролікований випадок:

- за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда зі стентуванням — 43 573 грн (+164 грн);

- за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без стентування — 25 261 грн (+67 грн).

8. Медична допомога при пологах.

Ставка на пролікований випадок становить 15 137 грн (+36 грн).

9. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Ставка на пролікований випадок не зазнала змін:

  • за надання медичної допомоги новонародженим із масою тіла до 1,5 кг — 135 026 грн;
  • за надання медичної допомоги новонародженим із масою тіла 1,5 кг і більше — 33 073 грн.
  • До ставки на пролікований випадок застосовуватимуть такі коригувальні коефіцієнти:

Коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу з допомогою виїзної неонатальної бригади — 1,05 (–0,144) (застосовується до надавачів медичних послуг, які мають у своєму складі одну виїзну неонатальну бригаду або більше та відповідають додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі щодо надання зазначених медичних послуг);

- новий коефіцієнт за забезпечення надання медичних послуг новонародженим у складних неонатальних випадках на період дії воєнного стану — 1,2 (застосовується до одного з надавачів медичних послуг, який визначений у регіоні як перинатальний центр ІІІ рівня за переліком, наданим обласними, міськими державними/військовими адміністраціями).

10. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.

Ставка на медичні послуги залишилася без змін і становить 150 грн. Коригувальні коефіцієнти не змінились.

Максимальна кількість послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, дорівнює:

  • середньомісячній кількості медпослуг за кожною групою послуг за січень, липень і серпень 2022 року, за даними ЕСОЗ, — якщо, за даними ЕСОЗ, надавачі надавали медпослуги;
  • середньомісячній фактичній кількості наданих медпослуг за кожною групою послуг (визначають залежно від складності послуги) за 3 місяці, що передують місяцю, у якому подано пропозицію, з округленням до цілого числа — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медпослуг, за даними ЕСОЗ, за липень і серпень 2022 року та розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ територіях у період 01.07.2022–31.12.2022 згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції.

11. Стоматологічна допомога дорослим та дітям.

Ставка на медичні послуги тепер становить 130 грн (+6,81 грн).

Максимальна кількість послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, дорівнює:

- середньомісячній кількості унікальних пацієнтів протягом дня за період 01.07.2022–30.09.2022, за даними ЕСОЗ, із округленням до цілого числа (у разі значення менше ніж 1 застосовується 0) — для надавачів медичних послуг, які, за даними ЕСОЗ, надавали медпослуги;

- середньомісячній фактичній кількості унікальних пацієнтів протягом дня за 3 місяці, що передують місяцю, у якому подано пропозицію, з округленням до цілого числа — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медпослуг, за даними ЕСОЗ, за період 01.07.2022–30.09.2022 та розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ територіях у період 01.07.2022–31.12.2022 згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції.

12. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Капітаційна ставка на місяць збільшилася на 24 грн і тепер становить 786 грн.

13. Мамографія.

Ставка на медичну послугу збільшилася на 7 грн і дорівнює 240 грн.

14. Гістероскопія.

Ставка на медичну послугу становить 2 311 грн (+71 грн).

15. Езофагогастродуоденоскопія.

Ставка на медичну послугу становить 881 грн (+27 грн).

16. Колоноскопія.

Ставка на медичну послугу дорівнює 1 110 грн (+34 грн).

17. Цистоскопія.

Ставка на медичну послугу становить 914 грн (+29 грн).

18. Бронхоскопія.

Ставка на медичну послугу збільшилася на 35 грн і становить 1 138 грн.

19. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Ставка на медичну послугу збільшилася на 204 грн, становить 2 473 грн.

20. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах.

Капітаційна ставка за одну особу на день:

за проведення постійного перитонеального діалізу — 1 129 грн (+268 грн);

за проведення апаратного перитонеального діалізу — 1 814 грн (+232 грн).

21. Хімієтерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Глобальну ставку на місяць розраховують як 1/12 суми добутків кількості унікальних пацієнтів та капітаційної ставки на рік, яка становить 36 807 грн (розмір не змінився), до якої застосовують такі ж коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта, з округленням до двох знаків після коми, як і в минулому році.

Кількість унікальних пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медпослуги, установлюють для кожної групи відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

- кількість унікальних пацієнтів, які почали вперше у 2022 році отримувати хімієтерапевтичне лікування в надавача медичних послуг за період 01.07.2022–30.09.2022, помножена на 4, — для надавачів медпослуг, які, за даними ЕСОЗ, надавали медичні послуги;

- кількість унікальних пацієнтів, які почали вперше у 2022 або 2023 році отримувати хімієтерапевтичне лікування в надавача медичних послуг за 3 місяці, що передують місяцю, у якому подано пропозицію, помножена на 4, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медпослуг, за даними ЕСОЗ, за період 01.07.2022–30.09.2022 та розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ територіях у період 01.07.2022–31.12.2022 згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції.

22. Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Капітаційна ставка (51 368 грн) та коригувальний коефіцієнт (1,5) залишилися без змін.

23. Лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Глобальну ставку на місяць розраховують як 1/12 суми добутків кількості пацієнтів, яким надавач медпослуг готовий надати медичні послуги, та капітаційної ставки, яка становить 74 429 грн на рік (не змінилась), із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, які також не змінились.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медпослуги, визначають відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж кількість пацієнтів:

- які почали вперше у 2022 році отримувати відповідні медпослуги в надавача медпослуг у період 01.07.2022–30.09.2022, помножена на 4, — для надавачів медичних послуг, які, за даними ЕСОЗ, надавали медпослуги;

- які почали вперше у 2022 або 2023 році отримувати відповідні медпослуги в надавача медпослуг за 3 місяці, що передують місяцю, у якому подано пропозицію, помножена на 4, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медпослуг, за даними ЕСОЗ, за період 01.07.2022–30.09.2022 та розташовані на території територіальних громад, які розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ територіях у період 01.07.2022–31.12.2022 згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції.

24. Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Ставка на пролікований випадок збільшилася на 1 625 грн і, відповідно, становить зараз 13 151 грн.

Максимальна кількість пролікованих випадків, які надавач медпослуг готовий надати протягом місяця, дорівнює:

- середньомісячній фактичній кількості наданих медичних послуг надавачем медпослуг за період 01.07.2022–30.09.2022, за даними ЕСОЗ, округленій до цілого числа (у разі значення менше ніж 1 застосовується 0), — для надавачів медпослуг, які, за даними ЕСОЗ, надавали відповідні медпослуги;

- середньомісячній фактичній кількості наданих медичних послуг за кожною групою послуг (залежно від складності пролікованого випадку) за 3 місяці, що передують місяцю, у якому подано пропозицію, з округленням до цілого числа — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медпослуг, за даними ЕСОЗ, за період 01.07.2022–30.09.2022 та розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих територіях у період 01.07.2022–31.12.2022 згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції.

25. Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами.

Глобальна ставка на місяць на одну команду залишилася без змін і становить 107 156 грн.

26. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (новий пакет).

Тариф на медичні послуги визначають як капітаційну ставку на місяць, що становить 183 грн.

27. Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах.

Капітаційна ставка на одного пацієнта за отримане лікування тепер становить 49 620 грн (+3 098 грн).

28. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги.

Капітаційна ставка на місяць не змінилася та становить 835 грн. Але до неї тепер застосовують такі коригувальні коефіцієнти, які установлюють відповідно до результату лікування:

2 — за місяць, у якому пацієнт досяг результату «вилікуваний» і «лікування завершено», за даними ЕСОЗ;

0,75 — за кожен місяць, у якому пацієнт продовжує лікування.

29. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ).

Капітаційна ставка збільшилася на 0,04 грн і становить тепер 4 091,04 грн на рік.

30. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.

Капітаційна ставка дорівнює 6 874,20 грн на рік (+0,20 грн).

31. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Формула глобальної ставки залишилася без змін. Як тепер визначається максимальна кількість пацієнтів, яким надавач медпослуг готовий надати медпослуги протягом місяця, див. у п. 118 Порядку.

32. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.

Без суттєвих змін. Як визначається максимальна кількість пацієнтів, яким надавач медпослуг готовий надати медпослуги протягом місяця, див. у п. 121 Порядку.

33. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя.

Капітаційна ставка не змінилася та становить 10 820 грн.

34. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах (новий пакет).

Тариф на медичні послуги визначають як ставку на пролікований випадок, що становить 19 769 грн за надання реабілітаційних послуг за одним напрямом реабілітації, 33 607 грн за надання одночасно реабілітаційних послуг за двома й більше напрямами реабілітаційної допомоги у стаціонарних умовах.

35. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах (новий пакет).

Тариф визначають як ставку на медичну послугу, яка становить 10 820 грн.

36. Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.

Глобальна ставка не змінилась і дорівнює 1 053 510 грн.

37. Неонатальний скринінг.

Ставка на медичну послугу за проведення одного дослідження збільшилася на 177 грн і дорівнює зараз 961 грн.

38. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

Тариф не змінився.

39. Секційне дослідження (новий пакет).

Тариф визначають як ставку за медичну послугу, що становить 1 327 грн за одне секційне дослідження.

40. Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території (новий пакет).

Тариф визначають як глобальну ставку на місяць.

Глобальну ставку на місяць розраховують як суму добутків ставки, кількості працівників відповідної категорії, які працюють у ЗОЗ станом на 01.12.2022 в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису, згідно з інформацією, зазначеною у пропозиції, та коригувального коефіцієнта 1,22.

Ставка становить:

- для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в ЗОЗ, — 20 000 грн;

- для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти та магістрів з медсестринства — 13 500 грн;

- для керівників ЗОЗ і керівників структурних підрозділів — 26 000 грн;

- для інших працівників та лікарів-інтернів — 6 700 грн.

41. Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії (новий пакет).

Тариф визначають як глобальну ставку на місяць, що дорівнює фактичній вартості медпослуг за грудень за договором, який діяв до 31.12.2022, за пакетами медпослуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», та/або «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», та/або «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», та/або «Стаціонарна психіатрична допомога», та/або «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах», та/або «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах» відповідного надавача медпослуг.

Пісумуємо:

1. Заклади охорони здоров’я на окупованих територіях та в зоні бойових дій отримуватимуть оплати за окремими пакетами: «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» та «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії».

2. Немає пакетів «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги» для забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги з надавачами медпослуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів).

3. Розмежовано в окремі пакети амбулаторну та стаціонарну реабілітаційну допомогу.

4. Додано 8 лікарських засобів та 1 медичний виріб, щодо яких НСЗУ здійснюватиме реімбурсацію в межах програми медгарантій:

- для забезпечення лікування осіб у посттрансплантаційному періоді (з лютого);

- для лікування в амбулаторних умовах паліативних хворих, що потребують знеболення (із серпня);

- для вимірювання в амбулаторних умовах рівня цукру в крові пацієнтам із діабетом першого типу (із серпня) ( пп. 2–4 п. 157 коментованого Порядку).

за матеріалами

www.kmu.gov.ua; uhc.org.ua,

Growford Institute,  видання «Медична бухгалтерія»

14:14
214
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...