Додаток до Наказу No 730 від 03.05.22

Завантажити:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 03 травня 2022 року No 730

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2022 року за No 500/37836

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ,

що подаються одержувачами коштів для задоволення потреб охорони здоров’я


Найменування одержувача: __________________________________________
Місцезнаходження одержувача: _______________________________________ Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника одержувача або особи, яка його заміщує, посада: ___________________________________________________________________ Реквізити одержувача: _______________________________________________ номер рахунку: IBAN: UA ____________________________________________ в __________________________________________________________________ (найменування установи банку/органу Казначейської служби)

код згідно з ЄДРПОУ: ________________________________________________

Контактні дані особи, відповідальної за одержання коштів

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посада: ___________________________________________________________________ контактний номер телефону: __________________________________________ адреса електронної пошти: ____________________________________________

Порядковий номер Напрям, визначений у пункті 4

Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від _______ No _____

Необхідна сума коштів, гривень
1
2
3
...
УСЬОГО:

До зазначеної інформації додаються:

фінансові розрахунки по напрямам використання коштів, обґрунтування фактичної потреби у вигляді опису проблемної ситуації відповідно до напрямів спрямування коштів та конкретизація розподілу коштів;

повний і детальний перелік товарів/робіт/послуг, на які планується спрямовувати фінансування;

у разі потреби будівельних та

додаватися проєктно-кошторисна документація, дефектні акти, специфікації, рахунки тощо;

у разі закупівлі товарів – необхідно додавати обґрунтування вибору постачальника за відповідним товаром.

Також можуть подаватися інші документи, які на розсуд одержувачів коштів можуть бути необхідні для прийняття рішення щодо розподілу коштів.

14:03
73
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...