Важливі цифри 2023 року

Завантажити:

Розміри мінімальної зарплати (МЗП) та прожиткового мінімуму для працездатної особи (ПМПО) ПМ на 2023 рік (згідно ст. 7 і 8 Закону про держбюджет)

Показник

Розмір показника, установлений на увесь 2023 рік (січень – грудень), грн

МЗП:

місячна -

погодинна -

 

6 700,00

40,46

ПМПО

2 684,00


Вплив МЗП та ПМПО на розміри посадових окладів.

Нагадаємо, що мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) установлюють у розмірі не менше ніж ПМПО, установлений на 1 січня календарного року ( ч. 6 ст. 96 КЗпП, ч. 6 ст. 6 Закону про оплату праці). Тому упродовж усього 2023 року він не може бути нижчим за 2 684,00 грн.

  • Якщо у колективному договорі Вашого закладу-КНП система оплати праці базується на власній тарифній сітці (не використовуються Умови оплати праці за наказом МОЗ №308/519) – проблем нема.
  • Якщо у колективному договорі Вашого закладу–КНП  установлено залежність окладів (тарифних ставок) від розміру МЗП, чинного з 1 січня, тоді із січня необхідно збільшити оклади та ввести відповідні зміни до штатного розпису.
  • Якщо ж колдоговір Вашого закладу досі має посилання на Умови оплати праці за наказом МОЗ №308/519 (який базується на постанові КМУ № 1298) і посадові оклади визначають згідно з ЄТС (хоча для КНП це необов’язково), то треба мати на увазі наступне:

Законом про держбюджет на 2023 рік не регламентовано розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС. Але згідно з приміткою 1 додатка 1 до постанови № 1298 посадові оклади (тарифні ставки, ставки зарплати) з 1 січня 2017 року розраховують на основі розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, установленого в розмірі ПМПО на 1 січня календарного року. У цій же примітці зазначено, що посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 року розраховують на основі розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 грудня 2021 року — 2 893,00 грн.

Станом на підготовку цієї інформації змін у примітку внесено не було. Тому протягом 2023 року оклади працівників 1–25-го тарифних розрядів лишаються на тому ж рівні, що і в грудні 2021 року.


Розмір окладів працівників за ЄТС у 2023 році


Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням

1

1,00

2 893,00

14

2,42

7 001,00

2

1,09

3 153,00

15

2,58

7 464,00

3

1,18

3 414,00

16

2,79

8 071,00

4

1,27

3 674,00

17

3,00

8 679,00

5

1,36

3 934,00

18

3,21

9 287,00

6

1,45

4 195,00

19

3,42

9 894,00

7

1,54

4 455,00

20

3,64

10 531,00

8

1,64

4 745,00

21

3,85

11 138,00

9

1,73

5 005,00

22

4,06

11 746,00

10

1,82

5 265,00

23

4,27

12 353,00

11

1,97

5 699,00

24

4,36

12 613,00

12

2,12

6 133,00

25

4,51

13 047,00

13

2,27

6 567,00

 

 

 

Для зазначених у додатку 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 педагогічних працівників, визначені згідно цієї Таблиці посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 10 відсотків у відповідності з вимогами постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.

Для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, визначені згідно цієї Таблиці їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 11 відсотків у відповідності з вимогами постанови КМУ від 23.01.2019 р. № 36 “Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників”.

Розмір мінімальної оплати за повністю виконану місячну норму.

Ця зарплатна гарантія не пов’язана з МЗП та ПМПО, але ми її наводимо, оскільки мова в цій інформації йде про оплату праці взагалі .

Нагадаємо, що постанова № 2, яка вимагала від роботодавців в закладах охорони здоров’я забезпечувати рівень зарплат медпрацівників у розмірах не менше ніж 20 і 13,5 тис. грн минулого року, цього – 2023 року - Урядом змінена наступною постановою №28. Таким чином Уряд вирішив продовжити зазначений гарантований рівень оплати праці для медичних працівників і на 2023 рік.  (детально про постанову №28 – див лист від 18.01.2023№  06/01-14).

Нагадаємо, що згідно постанови №28 мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлений на рівні не менше ніж:

1) 20 000,00 грн для осіб, які обіймають:

  • лікарські посади в ЗОЗ (крім лікарів-інтернів);
  • посади фармацевтів у ЗОЗ (крім фармацевтів-інтернів);
  • посади професіоналів у галузі охорони здоров’я в ЗОЗ;
  • посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

2) 13 500,00 грн для осіб, які обіймають посади в ЗОЗ, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

При цьому, враховуючи складність, відповідальність, кваліфікацію, умови й результати виконуваної роботи кожного окремого працівника, цей рівень можна збільшувати відповідними доплатами, надбавками тощо.

У той же час усі медичні працівники КНП, які працюють за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», «Медична допомога при пологах» гарантовано будуть мати 20 і 13,5 тис.грн за умови, якщо кількість пролікованих випадків за попередній рік становила не менше ніж 809, 533 та 525 таких випадків відповідно.

Індексації зарплати у 2023 році не буде.

У п. 3 прикінцевих положень Закону про держбюджет передбачено призупинення дії Закону про індексацію на 2023 рік. Але у разі помилок нарахування індексації за минулі періоди (до 2023 року), їх слід обов’язково виправляти. Адже зупинення дії Закону про індексацію на 2023 рік не означає, що індексація скасована й за минулі періоди.

Мінімальна та максимальна бази ЄСВ.

Нагадаємо, що максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам МЗП ( п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ). Тому оскільки МЗП на початку 2023 року не змінилась, у 2023 році розмір цього показника залишиться на рівні 100 500,00 грн (6 700,00 грн МЗП × 15).

Відповідно, максимальний розмір ЄСВ у 2023 році становить:

  • для ставки 22 % — 22 110,00 грн (100 500,00 грн МЗП × 15 × 22 %);
  • для ставки 8,41 % — 8 452,05 грн.

Щодо виконання у 2023 році вимоги про сплату ЄСВ з МЗП, установленої ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ - така вимога стосується працівників, які працюють у роботодавця за основним місцем роботи, не мають інвалідності, перебували у трудових відносинах із ним увесь місяць або всі робочі дні за графіком роботи та отримували від такого роботодавця у звітному місяці дохід, який є базою для нарахування ЄСВ. Наприклад, це зовнішні сумісники.

Так, у 2023 році, якщо дохід за місяць працівника зазначеної категорії менший від МЗП, ЄСВ треба сплатити з МЗП — 1 474,00 грн (6 700,00 грн МЗП × 22 %).

Нагадаємо також, що в усіх інших випадках - для ставки ЄСВ 8,41 % (для працівників з інвалідністю), а також для ставки 22 % для доходів не за основним місцем роботи мінімальний розмір бази не установлений — ЄСВ нараховують на фактичну базу.

Податкові показники.

Змінилися податкові показники, розмір яких залежить від МЗП та ПМПО на 1 січня поточного року ( зауважимо, що протягом всього 2023 року вони залишатимуться на рівні жовтня 2022 року).

Зокрема, змінилася:

  • гранична сума неоподатковуваних добових витрат для відряджень у межах території України — у 2023 році вона становить 670,00 грн (0,1 розміру МЗП, установленого законом на 1 січня звітного року) у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ) (зверніть увагу на пункт щодо оплати відряджень в колективному договорі) ;

Проте, безпосередньо суму добових для відряджень ПКУ не обмежує і підприємство може її встановити самостійно у будь-якому розмірі. Інша справа, що суму, яка перевищує вище вказані розміри, доведеться оподаткувати ПДФО за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5%.

В бюджетних установах визначені суми добових для відряджень в додатку 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98. Із 01.01.2022 року сума добових для відряджень за бюджетні кошти по Україні становить 300 грн, а для закордонних відряджень сума визначена у доларах США і залежить від країни відрядження. На 2023 рік сума добових не змінилася.

витрати на відрядження у 2023 році


Вид витрат

Неоподатковувані витрати

для «бюджетників»

для «небюджетників» - КНП

Добові (неоподатковуваний розмір)

для відряджень у межах України — 300,00 грн на день прим. 1,прим. 2;

для відряджень за кордон — згідно з додатком до постанови № 98 прим. 2

для відряджень у межах України — 0,1 МЗП на 1 січня поточного року на день (у 2023 році — 670,00 грн);

для відряджень за кордон — 80 євро за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленого НБУ, в розрахунку за кожен такий день

Інші витрати

З урахуванням обмежень, встановлених Інструкцією № 59 прим. 3 і постановою № 98. Наприклад, для витрат на наймання житла для відряджень у межах України — не більше 900,00 грн на день прим. 2

Склад витрат деталізовано у п.п. 170.9.1 ПКУ. Обмежень щодо суми в законодавстві немає, але вони можуть бути встановлені внутрішнім документом (положенням) про відрядження працівників прим. 4

Примітка 1. Розмір для випадку, коли працівник не забезпечується харчуванням. При забезпеченні харчуванням без зазначення його вартості: 80 % — при одноразовому харчуванні, 55 % — при дворазовому, 35 % — при триразовому. Тож для відряджень у межах України цей розмір становить 240,00 грн, 165,00 грн і 105,00 грн відповідно.

Примітка 2. Постанова КМУ від 02.02.2011 р. № 98.

Примітка 3. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом МФУ від 13.03.1998 р. № 59.

Примітка 4. За наявності документального підтвердження таких витрат.

- розміри податкової соціальної пільги (ПСП)(та граничні розміри доходу для ПСП)Вид ПСП

Норма ПКУ

Розмір ПСП, грн

Граничний розмір доходу, що надає право на ПСП, грн

Звичайна ПСП (50 % × ПМПО на 01.01.2023)

Підпункт 169.1.1

1 342,00

3 760,00 1

«Дитяча» ПСП (звичайна ПСП × кількість дітей віком до 18 років) 2

Підпункт 169.1.2

1 342,00 × кількість дітей віком до 18 років

1. Для ПСП «на дітей»:

для одного з батьків:

3 760,00 × кількість дітей віком до 18 років;

для другого з батьків — 3 760,00.

2. В інших випадках — 3 760,00

Підвищена ПСП (150 % × звичайна ПСП)

Підпункт 169.1.3

2 013,00 3

Максимальна ПСП (200 % × звичайна ПСП)

Підпункт 169.1.4

2 684,00

3 760,00

1. Визначають так: ПМПО, чинний на 1 січня звітного року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн (2 684,00 × 1,4 = 3 757,60 ≈ 3 760,00).

2. Цю ПСП надають усім платникам, що утримують двох і більше дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі.

3. ПСП «на дітей» одинокій матері (батьку) на кожну дитину віком до 18 років або батькам на кожну дитину з інвалідністю застосовують у підвищеному розмірі (підстава — пп. «а» або «б» пп. 169.1.3 ПКУ).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо платник податків має двох і більше дітей, одна з яких має інвалідність, то на кожну здорову дитину надають пільгу в розмірі 1 342,00 грн, а на дитину з інвалідністю — 2 013,00 грн.

Окремі види виплат, які не оподатковуються ПДФО і військовим збором (ВЗ) у 2023 році

Вид виплат (норма ПКУ)

Граничний розмір неоподатковуваного доходу, грн

Нецільова благодійна допомога, яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку впродовж звітного податкового року, сукупно (п.п. 170.7.3 ПКУ)

3760,00

(граничний розмір доходу, що діє у 2023 році)

Вартість негрошових подарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань) (п.п. 165.1.39 ПКУ)

1675,00

(у частині, що не перевищує 25 % МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року)

Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, підготовку або перепідготовку платника податків (п.п. 165.1.21 ПКУ)

20100,00

(не більше 3 МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки або перепідготовки)

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються (1) його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств (2) безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) (3) один раз на календарний рік (абз. 2 п.п. 165.1.35 ПКУ)

33500,00

(вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 МЗП, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року)

Кошти або вартість майна (послуг), які надаються як допомога на поховання платника податку роботодавцем такого платника податку, що помер, за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ)

7520,00

(у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ)

Сума боргу (кредиту) платника податків, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (п.п. 165.1.55 ПКУ)

1675,00

(у сумі, що не перевищує 25 % МЗП (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року)


Допомога на поховання за рахунок ПФУ.

З 1 січня 2023 року розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, які і раніше - у розмірі 4100 грн (ПФУ постановою від 26.12.2022 р. № 29-1 встановив розмір такий розмір на 2023 рік.

Нагадаємо, що за ст. 20 Закону №1105 допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти із числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, - до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда, баби за прямою лінією спорідненості.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:

були на повному його утриманні;

одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Допомога по безробіттю у період воєнного стану.

Згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. Отже, з 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6700 грн, а мінімальний розмір становитиме 1000 гривень.

Мінімальний розмір допомоги зможуть отримувати застраховані особи, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в центрі зайнятості мають страховий стаж менше семи місяців.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.

Якщо ж мова йде про осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу), то тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів.

Нагадуємо, що допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Лікарняні листи та «декретні» виплати.

Першого січня 2023 року набрала чинності нова редакція Закону про соцстрахування(відповідно до змін, ухваленихЗаконом України «Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”» від 21.09.2022 № 2620.

Головні зміни: Фонд соціального страхування (ФССУ) припинив існування, а з 1 січня всі питання щодо соцвиплат (у т. ч. призначення лікарняних, декретних, допомоги на поховання тощо) вирішує Пенсійний фонд (ПФУ). Він же проводитиме перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності, контролюватиме використання перерахованих страхувальникам коштів на соцвиплати, застосовуватиме санкції в разі порушення вимог Закону про соцстрахування.

Про зміни для працівників і страхувальників повідомимо окремо, оскільки це становить досить великий об’єм інформації.

Інформаційно-аналітичний відділ ХООППОЗУ© 2023

14:06
45
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...