Про освітньо-кваліфікаційні вимоги до посади біолога клініко-діагностичної лабораторії

Питання: 

чи можна прийняти на посаду біолога клініко-діагностичної лабораторії особу, котра має освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «біологія» ?

Відповідь: 

спеціаліст з вищою немедичною освітою за спеціальністю «Біологія» на сьогодні може бути прийнятий на посаду «Біолог».

Детальна відповідь:

Оформлення трудових відносин з найманим працівником здійснюється згідно з нормами трудового законодавства. При зарахуванні на посади ураховують положення чинних нормативно-правових актів, для закладів охорони здоров’я - в першу чергу Міністерства охорони здоров'я України щодо права займатися певною діяльністю.

Міністерство охорони здоров'я України ще з середини 90-х років пропонувало в лабораторних підрозділах приймати на певні посади випускників ВНЗ за спеціальністю біологія, фармація, хімія або біохімія. Умови оплати праці, штатні розписи передбачали і передбачають до сьогодні посади професіоналів з повною вищою немедичною освітою (психологів, біологів, ентомологів, зоологів та інші), посади яких уведені замість посад лікарів.

Номенклатура спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я (а також Положення про проведення атестації професіоналів з вищою немедичною освітою), затверджено наказом МОЗ України від 12.08.2009 р. №588. Серед таких спеціальностей є «біологія».

Тобто, відповідно до Положення про проведення атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 12.08.2009 №588 посада біолога клініко-діагностичної лабораторії належить до посад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я.

Для роботи на посаді «Біолог» у особи повинна бути повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр) відповідного напрямку підготовки (спеціальність «Біологія», «Генетика», «Мікробіологія-вірусологія» тощо), та проходження курсів спеціалізації за спеціальностями «Клінічна лабораторна діагностика», «Генетика лабораторна» або «Лабораторна імунологія» (сертифікат спеціаліста з відповідної спеціальності).

Згідно документів, які додані до Вашого листа, особа здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «біологія», професійна кваліфікація інженер-лаборант в галузі біології, вчитель біології і хімії.

Згідно чинного Закону про вищу освіту (від 1 липня 2014 року №1556), з 28.09.2017 року в Україні запроваджено дворівневу систему освіти. Так, здобути вищу освіту тепер можна за 5 ступенями: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук. Наразі існує невідповідність між довідниками кваліфікаційних характеристик та Законом про вищу освіту. Зокрема, освітні рівні вищої освіти, якими оперують довідники кваліфікаційних характеристик, на даний час вже не існують. Існуюче законодавство не містить визначення терміну «повна вища освіта». Наразі діючими є 5 ступенів вищої освіти. Оскільки зараз ступінь бакалавра (молодшого бакалавра) є вищою освітою, то особу, котра здобула цей ступінь, можна вважати такою, яка здобула вищу освіту. Тому вона відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим у довідниках кваліфікаційних характеристик. Тобто, молодший бакалавр = бакалавр = магістр = вища освіта. Такі висновки можна зробити також за змістом листа Міністерства освіти та науки  від 02.07.2019 р. №1/13-387 «Щодо відповідності кваліфікаційних характеристик нормам законодавства».

Стосовно професійної кваліфікації «інженер-лаборант в галузі біології». ВИПУСК 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 №336 містить професію «Інженер-лаборант» (п.38). Згідно примітки 2 до додатка В «Похідні слова до професій (професійних назв робіт)» ДКХП 003:2010 назви професій можуть бути розширені за потреби користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Таким чином, «інженер-лаборант в галузі біології» - це лише укрупнена професійна назва роботи.

Як вище вказувалось, в документах, які додані до листа, особа здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «біологія».

Згідно зі ст.74 Основ законодавства України про охорону здоров'я медичну і фармацевтичну діяльність можуть провадити особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять певні види медичної і фармацевтичної діяльності, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Такі вимоги визначені наказами МОЗ України від 25.12.92 р. № 195 «Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» та від 29.03.2002 р. № 117, яким затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я (випуск 78 "Охорона здоров'я"). Згідно з наказом №195 до медичної діяльності на посадах лікарів та середнього медичного персоналу допускають осіб які, зокрема, закінчили заклад вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Фармація», «Хімія», «Біохімія», «Економіка» - тобто у працівників із «немедичною» освітою є право працювати на «медичних» посадах.

Врахуйте, що Законом України від 18.12.2020 р. № 1123 внесені зміни до ст. 77 Закону України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. У той же час Закон №1123, не тільки зобов’язав здійснювати доплати до зарплати професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у ЗОЗ та безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19, а також у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом доручив внести зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117, визначивши кваліфікаційні характеристики для посад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я.

Закон № 1123 набрав чинності 14.01.2021 р. та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності. Тому уважно слідкуємо і очікуємо прийняття урядових рішень з 14 лютого цього року.

Як зазначає Мінсоцполітики у листі від 07.02.2019 р. N 21/0/191-19, - відповідно до норм статті 64 Господарського кодексу України стосовно самостійності підприємства щодо визначення своєї організаційної структури, чисельності працівників і штатного розпису роботодавцю надається право самостійно визначати назви посад (професій), що застосовуються у штатному розписі, але ці назви мають відповідати Класифікатору професій.

Підсумовуючи, вважаємо, що спеціаліст з вищою немедичною освітою за спеціальністю «Біологія» на сьогодні може бути прийнятий на посаду «Біолог». Але на майбутнє потрібно слідкувати за змінами вимог до кваліфікаційних характеристик для посад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я, які затверджуються наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.Актуально станом на січень 2021 р.

4422