Як оформити навчання на курсах онлайн?

Питання:

к оформити та оплатити роботу медпрацівників під час дистанційного навчання ?

Відповідь: 

медичні працівники зобов’язані постійно підвищувати кваліфікацію, як останнім часом йменують здійснення безперервного професійного розвитку. Навчання може бути як очним, так і дистанційним. Останніми роками переважна більшість подій для професійного розвитку відбувається онлайн. Тому виникають запитання, як правильно табелювати та оплачувати роботу під час навчання, чи увільняти від роботи медиків, що навчаються онлайн тощо. З іншого боку потрібно дотримуватись вимог нормативних документів для оформлення такої форми навчання, щоб забезпечити медпрацівникам, які підвищують кваліфікацію, гарантії, передбачені законодавством.

Детально:

Гарантії працівникам на час підвищення кваліфікації.

Форми навчання та способи організації навчального процесу визначає стаття 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII ( далі — Закон про освіту).

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти — це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі ( ч. 2 ст. 9 Закону про освіту).

Заочна форма здобуття освіти — це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними ( ч. 3 ст. 9 Закону про освіту).

Дистанційна форма здобуття освіти — це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій ( ч. 4 ст. 9 Закону про освіту).

За якою із цих форм освіти навчаються медпрацівники, визначте з огляду на зміст наказу про зарахування на навчання. Утім у будь-якому випадку роботодавець повинен надати працівникам гарантії на час підвищення кваліфікації.

Гарантії працівникам, яких роботодавці направляють на підвищення кваліфікації, встановлені Кодексом законів про працю України (КЗпП) та іншими актами вітчизняного законодавства ( ч. 1 ст. 12 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; далі — Закон про оплату праці).

Якщо працівники підвищуватимуть кваліфікацію з відривом від виробництва, роботодавець повинен:

  • зберегти за ними місця роботи (посади);
  • здійснити виплати, передбачені законодавством (ст. 122 КЗпП).

Види виплат визначає постанова КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695 (далі — Постанова № 695). Це:

  • збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання;
  • оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;
  • виплата добових за кожен день перебування в дорозі в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень; (іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень,  а в наступні місяці,  до закінчення терміну навчання, тим, хто одержує заробітну плату  у  розмірі менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується стипендія в розмірі 20 відсотків добових).
  • відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення у порядку, встановленому законодавством для службових відряджень (Постанова № 695).

Професійні права та пільги медичних працівників встановлені Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Основи). Так, медики мають право на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше ніж один раз на п’ять років у відповідних закладах та установах ( пп. «в» ст. 77 Основ).

Для медпрацівників державних і комунальних закладів (установ) на період навчання зберігають середню заробітну плату за кожним місцем роботи. Так визначає абзац 2 пункту 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524, а також пункт 23 «Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» (затвердженого постановою КМУ від від 14 липня 2021 р. № 725). Виконання вимог цих постнов обовязково включають до обов’язків роботодавця у колективному договорі КНП.

Важливо враховувати, що ні КЗпП, ані Постанова № 695 не ставить гарантії працівникам на час підвищення кваліфікації у залежність від форми навчання: офлайн чи онлайн. Тому, якщо медсестра навчається онлайн або лікар проходить курси тематичного удосконалення онлайн, гарантії при підвищенні кваліфікації повинні забезпечуватись.

Документальне оформлення роботи під час навчання на курсах.

Видають наказ про направлення працівника підвищувати кваліфікацію. У наказі передбачають всі пільги та гарантії, передбачені для працівників, що підвищують кваліфікацію. За час навчання медпрацівнику виплачують середній заробіток за кожним місцем роботи.

Підставою видати такий наказ стосовно лікаря слугує заява лікаря та запрошення (путівка) на курси. Для медсестри — заява і документ, що засвідчує зарахування на курси.

У табелі обліку використання робочого часу дні підвищення кваліфікації табелюють кодом «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством). Замість коду «ІН» можна впровадити власний спеціальний код, наприклад «ПК» — підвищення кваліфікації. Типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489, має рекомендаційний характер і містить мінімальну кількість показників для заповнення статистичних форм. За необхідності її можна доповнювати іншими показниками, потрібними для обліку на підприємстві (прим. 2 до форми № П-5).

Законодавство не передбачає можливості направляти працівників підвищувати кваліфікацію на частину робочого дня. Тож незалежно від тривалості навчальних занять кодом «ІН» позначаєте весь день, коли працівник навчався.

Якщо курси відбуваються онлайн — видають наказ про направлення медпрацівника на підвищення кваліфікації в межах населеного пункту. Коли йдеться про онлайн-навчання, роботодавець не має підстав відшкодовувати витрати на проїзд, найм житла та виплачувати добові. Добові виплачують лише іногороднім працівникам, які навчаються в іншому місті з відривом від виробництва (п. 1 Постанови № 695).

Форма наказу про направлення на курси, які проходитимуть онлайн, може відповідати формі наказу про підвищення кваліфікації працівників у межах населеного пункту. ( варіант тексту наказу — додаток).

Часто зустрічається ситуація, коли курси проводяться онлайн лише кілька годин на день і у лікаря є можливість виконувати посадові обов’язки. Але оскільки на час підвищення кваліфікації лікарів увільняють від роботи зі збереженням середнього заробітку, то під час навчання вони не зобов’язані перебувати на робочому місці. Ні КЗпП, ані Постанова № 695 не передбачають можливості для лікаря, що навчається на курсах, вести прийом пацієнтів.

Та все ж, якщо лікар надасть розклад занять і в заяві попросить увільнити його від роботи лише на час онлайн-занять, можна скласти графік прийому пацієнтів так, щоб час прийому не збігався з часом навчання.

У наказі про увільнення від роботи прописують дні і години такого увільнення, зазначені в заяві та розкладі занять. Додатково за заявою лікаря встановлюють йому індивідуальний графік роботи, який не збігатиметься з розкладом занять. У такому випадку час навчання оплачують в розмірі середнього заробітку. А час роботи — відповідно до умов оплати праці в закладі охорони здоров’я.

У табелі дні, коли лікар навчався і приймав пацієнтів позначають двома кодами через косу риску — ІН/Р. У другому рядку також через косу риску вказуйте години навчання і години прийому пацієнтів, наприклад 4/3.

Щодо оплати праці за період дистанційного навчання.

Усі гарантії та компенсації, що стосуються оплати праці під час підвищення кваліфікації, оформлюють за місцем роботи, з якої медпрацівника направлено на навчання. У випадку направлення на навчання медпрацівника державного та комунального закладу/установи, роботодавець, незалежно від форми власності, на підставі копії направлення на курси має видати наказ про увільнення працівника від роботи на період навчання зі збереженням середньої заробітної плати.

Повторимо ще раз - якщо йдеться про онлайн-навчання, то в роботодавця немає підстав відшкодовувати витрати на проїзд працівника до місця навчання і назад, витрати на найм житла та виплати добових.

Окрім того, Постанова № 695 не містить окремих приписів, як компенсувати працівникові перебування на курсах підвищення кваліфікації у його вихідний день. Тут слід звернутися до загальних норм трудового законодавства. Нагадаємо, що роботу у вихідний день за згодою сторін компенсують наданням іншого дня відпочинку або оплачують у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП).

Але лікар під час дистанційних курсів фактично не виконує свої посадові обов’язки у вихідний день. Отже, про компенсацію за роботу у вихідний день згідно зі статтею 72 КЗпП не йдеться. Також законодавство про працю не зобов’язує роботодавця компенсувати працівникам підвищення кваліфікації у вихідні, тому іншого дня відпочинку не надають.

Під час визначення середньої заробітної плати за час перебування працівників на навчанні користуються Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100).

Так, відповідно до пункту 2 Порядку № 100, середньомісячну зарплату потрібно визначати виходячи з виплат за два останні місяці.

Середньоденну (годинну) зарплату визначають діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин). Середню зарплату розраховують шляхом множення середньоденної зарплати на кількість робочих днів, які має бути оплачено за середнім заробітком. Кількість днів, проведених на курсах, варто брати з табеля обліку робочого часу працівників.

Чинне законодавство не передбачає обов’язку працівників по завершенні курсів підвищення кваліфікації надавати графіки проведення занять. Тому їх можна не враховувати під час обчислення середнього заробітку. Таку саму думку висловило і МОЗ у листі від 30.12.2009 № 11-03-03/1010.

Інша річ, коли працівник проходить курси підвищення кваліфікації без відриву від виробництва. Тоді такі дні оплачують як звичайні робочі.

(інформація актуальна станом на січень 2023)

Інформаційно-аналітичний відділ ХООППОЗУ© 2023Приклад оформлення наказу

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Зразківська міська лікарня»

НАКАЗ

07.04.2021 м. Зразків № 53

 

Про увільнення від роботи Петренка А. С.

у зв’язку з підвищенням кваліфікації

       У зв’язку з необхідністю прослухати курс тематичного удосконалення, який проходитиме онлайн

НАКАЗУЮ:

       Увільнити ПЕТРЕНКА Антона Семеновича, лікаря-хірурга хірургічного відділення, від роботи з 15.04.2021 по 30.04.2021 зі збереженням середнього заробітку».

Директор Щаслива В. О. Щаслива

Візи, відмітки про ознайомлення з наказом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2021 р. № 725

Київ

Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників

(витяг)

ПОЛОЖЕННЯ

про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників

1. Це Положення визначає основні засади здійснення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, до яких належать лікарі, провізори, молодші спеціалісти (фахові молодші бакалаври, молодші бакалаври, бакалаври) з медичною освітою (далі - працівники сфери охорони здоров’я).

23. На час проходження безперервного професійного розвитку з відривом від виробництва за працівниками сфери охорони здоров’я зберігається середня заробітна плата у порядку, визначеному законодавством для працівників, яких направляють для підвищення кваліфікації. Роботодавці зобов’язані сприяти дотриманню вимог до безперервного професійного розвитку.

24. Фінансування безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у порядку, затвердженому МОЗ, погодженому з Мінфіном, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування відповідно до відомостей з Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604).


56