Наша історія

Професійна спілка працівників галузей медицини Хмельниччини утворена 28 грудня 1948 року і охоплює сьогодні 97 відсотків працівників закладів охорони здоров'я, студентів та викладачів медичних навчальних закладів області.
Профспілковий рух медичних працівників нашого краю пройшов тернистий шлях від товариств шкільних фельдшерів «Самодопомога» (1882 р.) до організацій профспілки «Всемедикосантруд» (1919 р.), а згодом - «Медсанпраця» (1924 р.).

Медичні працівники Поділля рятували життя краян в грізні революційні роки, в періоди голоду, Великої Вітчизняної війни та у важкий повоєнний час.
28 грудня 1948 року на Першому організаційному пленумі створено Кам'янець-Подільський обласний комітет профспілки медичних працівників. А наступного року на Першому Всеукраїнському з'їзді медичних працівників 14 окремих територіальних профспілок об'єдналися у єдину профспілку медичних працівників.

Один із пріоритетних напрямів діяльності тодішніх профспілкових організацій - соціальне страхування, яке сформувало систему матеріального забезпечення при втраті працездатності, досягненні пенсійного віку, спрямовану на зміцнення здоров'я членів профспілки та їх родин. З 1948 року медичним та фармацевтичним працівникам суттєво підвищено пенсію за вислугу років.

Профспілка здійснює нагляд за дотриманням законодавства про працю. Цю роботу в закладах охорони здоров'я водночас проводили технічні інспектори та громадські контролери. Особливу увагу профспілки спрямовували на виховну, культурно-масову, спортивну роботу. Здійснювалися культурно-масові заходи, спартакіади медпрацівників, які були приурочені до знаменних дат.

У різні роки очолювали обласну організацію профспілки працівників охорони здоров'я Клементієва Т.К., Шпаковський В.І., Коряк М.М., Гузенко Р.І., Сич Г.О., Сокальський B.C., а з травня 2008 року на посаду голови обласної організації профспілки обрана Садома В.С. Обласна організація профспілки завжди плідно співпрацювала з органами управління охорони здоров'я. У свою чергу, керівники управлінь та закладів сприяли роботі профспілкових органів, створюючи цим самим належні умови для ефективної діяльності профспілки в переважній більшості закладів чи установ охорони здоров'я.

В умовах незалежності України ситуація змінилася. Відсутність ефективних дій владних структур, виважених антикризових заходів, політична нестабільність загальмували розвиток галузі. Щорічне недофінансування, низький рівень заробітної плати медичних працівників (за рівнем оплати праці галузь займає майже найнижчу позицію серед інших галузей), інші проблемні питання спонукали Профспілку докладати зусиль на вирішення першочергових питань соціально-економічного та правового захисту спілчан, максимально використовуючи механізм соціального діалогу.

Галузева профспілка медиків рішуче виступила на захист прав та інтересів своїх працівників, привертаючи увагу органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об'єднань, політичних та інших організацій до проблем галузі.

Значна увага Профспілки сьогодні приділяється виконанню правозахисної функції, здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці. Значно збільшилась кількість консультацій з правових питань, письмових роз’яснень норм трудового законодавства, надання правової допомоги безпосередньо у закладах охорони здоров’я, майже у десять разів збільшилося представництво трудових прав працівників у судах.

Обласний комітет у своїй діяльності постійно розраховує на принципову позицію і активну діяльність профактивістів: Квятковської Т.Р. з Славути, Нікітіної М. І. з Білогір'я, Бабійчука В.М. з Віньковець, Данькова Ю.М. з Дунаєвець, Мартинюка А.А. з Ізяслава, Ростецького С.Ф. з Кам'янець-Подільського району, Близнюк М.М. з Красилова, Сноз Н.М. з Ярмолинець, Кошельник Л.А. з Хмельницького району, Кудли Т.В. з міста Хмельницького, Стринадка В.С. з м.Кам'янця-Подільського, Рак Г.М. з обласної лікарні, Мардзвіка М.В. з госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, Коляска В.О. з облстоматполіклініки, Ковбель Н.В. з облсанепідслужби, Антонової Г.О. з станції переливання крові, Василенка М.К. з Хмельницької міської лікарні.

Профспілкові організації плідно працюють в Хмельницькій обласній психіатричній лікарні (голова профкому В.В.Пустій, головний лікар В.М.Демчук), обласному кардіологічному диспансері (голова профкому Л.М.Голобородько, головний лікар І.О.Салабай), обласній дитячій лікарні (голова профкому Н.Р.Стець, головний лікар В.І.Руда), обласного онкодиспансеру (голова профкому І.Г.Дробнер, головний лікар Л.М.Бриндіков) та інших медичних обласних установах.
На час реформування охорони здоров’я, започаткованого 2011 року в нашій державі, особливо зросла роль профспілки у захисті прав і соціально-економічних інтересів медичних працівників.

Хмельницька обласна організація профспілки входить в Федерацію профспілок Хмельницької області, є територіальною організацією Профспілки працівників охорони здоров’я України, яка, в свою чергу, є членською організацією Федерації профспілок України та Європейської Федерації громадського обслуговування (ЄФПГО). Наша профспілка підтримує і розвиває двосторонні зв‘язки зі спорідненими профспілками інших країн.

Профспілка працівників охорони здоров'я України підтвердила свій всеукраїнський статус, вона легалізована Міністерством юстиції України 28 лютого 2000 року (Свідоцтво № 1341), а згідно Рішення Національної служби посередництва і примирення від 1 жовтня 2011 року № 018/11-00-П визнана такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні (Свідоцтво від 12.10.2011 року № 018-1-Г). Хмельницька обласна організація профспілки також визнана такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні і виступає стороною колективних переговорів з укладення галузевих угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на рівні області.

1209