​Аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин»

Аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» реєстр. № 5388 від 16.04.2021 (автор — КМУ)

Запропоновані проектом зміни знижують рівень трудових гарантій працівників і націлюють сторони трудових відносин на вибудовування відносин лише на договірній основі. У зв'язку з цим профспілки в значній мірі втрачають позиції «повноцінної переговорної сторони», від якої залежить рівень забезпеченості інтересів найманих працівників у відносинах із роботодавцями в межах наявної економічної ситуації.

Закон буде мінімально впливати на трудові відносини, тому шо в основі відносин між роботодавцем та працівником буде лежати трудовий договір, укладений у письмовій формі.

Працівник буде повністю залежати від волі роботодавця, а саме проектом:

 • скасовується процедура надання згоди профспілки на звільнення працівника (стаття 43 КЗпП проекту);
 • виключається необхідність ведення правил внутрішнього трудового розпорядку або графіків змінності. їх ведення залишається на розсуд роботодавця (стаття 52 КЗпП проекту);
 • час початку і закінчення щоденної роботи пропонується встановлювати за згодою працівника і роботодавця (стаття 57 КЗпП проекту);
 • при залученні працівників до надурочних робіт (стаття 62 КЗпП проекту) та роботи у вихідні дні (стаття 71 КЗпП проекту) профспілка лише інформується, одержання на це дозволу від профспілки скасовується;
 • з профспілкою не узгоджуватиметься перенесення щорічної відпустки (стаття 80 КЗпП проекту);
 • у зв'язку з виключенням необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку виключаються також і пов'язані з ними норми, як-то:
  • за згодою працівника і роботодавця пропонується встановлювати час початку і закінчення щоденної роботи (стаття 57 КЗпП проекту), час перерви (стаття 66 КЗпП проекту) і вихідні дні (стаття 67 КЗпП проекту );
  • без графіків змінності будуть надаватися вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (стаття 69 КЗпП проекту);
  • скасовується обов'язковість ведення графіків відпусток та подання повідомлень про початок відпустки. Ведення цих графіків залишається на розсуд роботодавця (стаття 79 КЗпП проекту);
  • запроваджує новітню систему матеріальної відповідальності працівників майже у всіх випадках виходу з ладу обладнання, устаткування, комплектуючих.

Проектом не визначається єдина форма трудового договору, однак допускається укладання строкового трудового договору у письмовій формі.

Така невизначеність щодо існування як усної, так письмової форми трудового договору з урахуванням запропонованих змін до статей 57, 58, 62, частини другої статті 66, статті 69 КЗпП (в частині виключення необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку) призведе до дискримінації працівників, які працюють за усним трудовим договором.

Запропоновані законопроектом виключення статей 43, 43-1 КЗпП, зміни до частини четвертої статті 62. статей 64, 71 КЗпП. статей 38, 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 11 Закону України «Про відпустки» значно знижують правовий захист найманих працівників, звужуючи можливості профспілок захитати трудові і соціально-економічні права трудящих.

Крім того, аргументація щодо виключення статті 43 та статті 43-1 не витримує жодної критики, оскільки а якості підстави наводяться норми Конвенції МОП Nb 158, яка Ї4 передбачає проведення узгоджувальних процедур при звільненні працівників. Разом з тим розробники проігнорували необхідність імплементації положень Директиви Ради Ms 98/59/t'C від 20.07.1998 про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення.

Експерт з трудового права, Заслужений юрист України Ірина Тубелець

21:39
48
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...