Лікарі-інтерни будуть отримувати зарплату з бюджету

Лікарі-інтерни, починаючи з 2020 року, будуть отримувати заробітну плату у рамках спеціальної програми державного бюджету, а не з фондуоплати праці лікарень.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19 червня 2020 р. N 536 «Прозатвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті длястажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році». Згідно цієїпостанови лікарі-інтерни першого року навчання, починаючи з 2020 року,будуть отримувати заробітну плату у рамках спеціальної програми державногобюджету. За словами Міністра М. Степанова у держбюджеті для цього передбачається99 млн грн. Тобто інтерни-бюджетники першого року будуть отримувати заробітнуплату за рахунок держбюджету, а не з фонду заробітної плати закладів охорониздоров'я. Інтерни 2 і 3 років навчання продовжать отримувати заробітну платубезпосередньо від медичного закладу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2020 р. N 536

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я та Національній службі здоров'я до 1 вересня 2020 р. підготувати пропозиції стосовно порядку фінансування стажування лікарів-інтернів для врахування її під час формування проекту Державного бюджету України на 2021 рік.

Прем'єр-міністр України             Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 червня 2020 р. N 536

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» (далі — бюджетні кошти) для організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування.

2. У цьому Порядку термін «бази стажування» означає заклади охорони здоров'я комунальної форми власності, в яких проходять первинну спеціалізацію випускники закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів галузі знань 22 «Охорона здоров'я».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є МОЗ.

Завданням головного розпорядника бюджетних коштів є забезпечення організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі — структурні підрозділи), які отримують бюджетні кошти відповідно до кількості лікарів-інтернів першого року навчання, працевлаштованих у комунальних закладах охорони здоров'я, що перебувають на 15 серпня 2020 року в управлінні місцевих органів влади відповідних областей та м. Києва.

4. Бази стажування отримують бюджетні кошти від структурних підрозділів відповідно до укладених ними договорів про відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання, які працевлаштовані у закладах охорони здоров'я комунальної власності (далі — договори). Бюджетні кошти зараховуються на небюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства в установленому законодавством порядку.

Примірна форма договору затверджується МОЗ.

5. Відшкодування здійснюється в розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 2020 рік, та нарахувань на неї пропорційно відпрацьованому часу на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

6. Бази стажування щомісяця з 1 по 5 числа (за грудень — до 18 грудня поточного року) подають звіт структурним підрозділам щодо лікарів-інтернів першого року навчання, які перебували у трудових відносинах з комунальними закладами охорони здоров'я у звітному періоді, фактично відпрацьований ними час, нараховані та виплачені лікарям-інтернам кошти на оплату праці та нарахування на неї.

Структурні підрозділи протягом п'яти днів з моменту надання зазначеного звіту здійснюють відшкодування бюджетних коштів відповідно до укладених ними договорів.

7. Структурні підрозділи щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним, подають МОЗ звіт щодо виплачених базам стажування бюджетних коштів відповідно до укладених ними договорів.

8. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2020
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2020

17:34
268
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...