Протест проти знищення студентських профспілок

Постанова президії ЦК ППОЗУ від 23 лютого 2016 року № ПР7-1-5  «Про підтримку ініціативи Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України»

Розглянувши звернення Профспілки працівників освіти і науки України та інформаційну довідку відділу організаційно-інформаційної роботи (додаток 1), Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

  ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати ініціативу  Профспілки працівників освіти і науки України щодо проведення акції «Профспілки. Боротьба за Україну» шляхом збору та направлення до Верховної ради України підписів студентів - членів профспілок на захист свої прав та інтересів.

2. Доповнити розділ «Скажи ні» Звернення новим абзацом у такій редакції:

- відмінити пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється на державне замовлення» від 22 серпня 1996 року № 992 (додаток 2).

3. Схвалити текст вимоги до Народних депутатів України щодо відхилення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльності студентських профспілок)» (додаток 3). 

4. Головам обласних та Київської міської організацій Профспілки провести необхідну організаційно-технічну роботу по забезпеченню виконання цієї постанови та до 15 березня поточного року надати Президії Профспілки інформацію про проведену роботу.

5. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову Профспілки  Коваль В.М.

Голова Профспілки                                                            В.М. Коваль

                                                                                                          Додаток 1

 до постанови Президії                                                                                                                  від 23.02.2016 № ПР7-1-5

 

До Профспілки звернувся голова Профспілки працівників освіти і науки України Труханов Г.Ф. з проханням підтримати дії профспілки щодо недопущення прийняття Верховною Радою України законопроекту  поданого у листопаді минулого року народними депутатами України Маркевичем Я.В., Рябчиним О.М. та іншими.

Даним законопроектом зокрема пропонується: встановити термін повноважень виборного органу первинної профспілкової організації два роки; обмежити термін перебування на виборних посадах двома строками поспіль; припиненням членства у профспілці у зв’язку із закінченням навчання, а також зобов’язання щодо обов’язковості щорічного оприлюднення фінансової звітності первинної профспілкової організації.

Не зважаючи на застереження Федерації профспілок України щодо відхилення даного законопроекту у зв’язку з тим, що він суперечить нормам Конвенції Міжнародної організації праці № 87 (далі – Конвенція) та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон) , Комітети Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, з питань науки і освіти 03 лютого поточного року рекомендували Верховній Раді України взяти його за основу.

Аналіз законопроекту засвідчує, що запропонованими змінами законодавці пропонують профспілкам визначити у законодавчому порядку норми, які відносяться до норм, що визначаються внутрішніми документами профспілок, чим порушують норми міжнародного права та законодавства України.

Так, стаття 3 Конвенції зазначає, що:

1. Організації працівників і роботодавців мають право опрацьовувати свої статути й адміністративні регламенти, вільно обирати своїх представників, організовувати свій апарат і свою діяльність і формулювати свою програму дій.

2. Державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або перешкодити його законному здійсненню.

Стаття 12 Закону визначає, що:

Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.

Так як стаття 7 Закону має назву «Членство у профспілках», то запропоновані нові частини третя та четверта цієї статті не мають до неї ніякого відношення так, як вони передбачають підстави припинення участі у первинній профспілковій організації, що на нашу думку це питанням Статуту профспілки або Положення про первинну профспілкову організацію.

Аналогічно нові частини дев’ята і десята цієї статті. Так, можна встановити любий термін повноважень виборного органу первинної організації в розумних межах – від одного року до п’яти, і обмежити термін перебування особи у виборному органі розумними строками. Але, це ж знову, повинно регулюватися Статутом профспілки, а не Законом.

Що ж стосується змін щодо щорічного оприлюднення фінансової звітності, то це може стосуватися тільки членів конкретної профспілки.

Виходячи із вищезазначеного, пропозиція Профспілки працівників освіти і науки України щодо організації акції протесту проти прийняття зазначеного законопроекту у вигляді масових звернень від студентів – членів профспілок є слушною і потребує нашої підтримки.

Пропонуємо також приєднатися і до Всеукраїнського руху «Профспілки. Боротьба за Україну» доповнивши розділ «Скажи ні» Звернення вимогою відмінити норму постанови Кабінету Міністрів України щодо обов’язкового відпрацювання випускниками-медиками трьох років при направленні на роботу у сільську місцевість. 

 Відділ організаційно-інформаційної  роботи виконавчого апарату Профспілки

 Первинна профспілкова організація студентів

закликає тебе підтримати студентські ініціативи щодо захисту прав та свобод студентів. Захистимо свої права разом!

Студентські профспілкові організації неодноразово висловлювали свій протест щодо зниження соціальних гарантій та утисків прав молоді, яка навчається. Ми виходили на мітинги, пікетували Верховну Раду та Кабінет Міністрів, подавали петиції до Президента, писали листи до Кабінету Міністрів та міністерств, відкрито говорили про проблеми у ЗМІ.

Настала пора згуртуватися навколо спільної боротьби за права молоді на достойне життя та освіту. Приєднуйся до Всеукраїнського руху «Профспілки. Боротьба за Україну».

Постав свій підпис за гідне життя!

СКАЖИ ТАК:

· Стипендії у розмірі прожиткового мінімуму відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

· Виплаті індексації стипендії у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.

· Пільговому проїзду студентів у міському, приміському та міжміському транспорті.

· Оздоровленню студентів у санаторіях-профілакторіях.

· Розробці Кабінетом Міністрів України механізму надання пільг студентам з числа учасників бойових дій та внутрішньо переміщеним особам, студентам, чиї батьки загинули у зоні АТО.

· Фінансуванню вищих навчальних закладів у необхідному обсязі. Виділенню вищим навчальним закладам з Державного бюджету належних коштів на оплату комунальних послуг.

· Витрачанню власних коштів вищих навчальних закладів на розвиток матеріально-технічної та наукової бази.

· Державним програмам «Студентський гуртожиток», «Здоров'я студента», «Практика студентів на сучасних високотехнологічних підприємствах».

СКАЖИ НІ:

· Корупції у вищих навчальних закладах.

· Комерціалізації вищої освіти.

· Звуженню та скасуванню законодавчо встановлених соціальних пільг та гарантій.

· Перекладанню зобов’язань держави на вищі навчальні заклади.

· Втручанню влади у статутну діяльність громадських організацій та студентських профспілок (законопроект № 3474).

· Пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється на державне замовлення» від 22.08.1996 № 992.

 Підписний лист акції «Профспілки. Боротьба за Україну»

___________________________________________________

Назва первинної профспілкової організації, ВНЗ, факультет, група тощо

№ з/п

ПІБ

ВНЗ, група

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 3

             постанови Президії  від 23.02.2016 № ПР7-1-5

 Народному депутату України

 Шановний

 Комітетами Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і з питань науки і освіти рекомендовано прийняти за основу законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (щодо діяльності студентських профспілок)» (реєстраційний № 3474 від 13 листопада 2015 року), поданого народним депутатами України Маркевичем Я.В., Рябчиним О.М., Заліщуком С.П., Климпуш-Цицнадзе І.О., Лещенко С.А.

  Законопроект порушує:

- статтю 3 Конвенції Міжнародної організації праці № 87 Про свободу асоціації та захист права на організацію, якою зазначено, що:

1. Організації працівників і роботодавців мають право опрацьовувати свої статути й адміністративні регламенти, вільно обирати своїх представників, організовувати свій апарат і свою діяльність і формулювати свою програму дій.

2. Державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або перешкодити його законному здійсненню.;

- частину третю Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, якою визначено, що:

Статут (положення) профспілки повинен містити:

3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;

6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.

Якби автори законопроекту поцікавилися статутами профспілок, то побачили б, що більшість запропонованих змін вже врегульовані статутами профспілок і не потребують внесення змін до Закону.

Просимо не голосувати за вищезазначений законопроект та відхилити його як такий, що втручається у внутрішню діяльність профспілки.

 

Прийнято на загальних зборах (конференції) первинної профспілкової організації _______________________________________________________ .

 Протокол № ___  від

 

 

Просмотров: 1059 | Печать