​Важливі цифри 2021 року

Мінімальна заробітна плата в 2021 році:

 

Період дії

Місячний розмір

Погодинний розмір

1 січня - 30 листопада

6000,00

36,11

1 грудня - 31 грудня

6500,00

39,12

 

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95).

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачає, що мінзарплата буде збільшуватися у 2021 році двічі -

– із 1 січня до 30 листопада:

а) у місячному розмірі — 6000 грн;

б) у погодинному розмірі — 36,11 грн;

– із 1 до 31 грудня:

а) у місячному розмірі — 6500 грн;

б) у погодинному розмірі — 39,12 грн.

Показник мінімальної заробітної плати застосовують у разі визначення:

– мінімального розміру ЄСВ;

– максимального розміру ЄСВ;

– максимального розміру неоподатковуваних добових на відрядження в межах України;

– суми вихідної допомоги у разі призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

– мінімального та максимального обмеження розміру лікарняних і декретних;

– меж максимальних ставок єдиного податку, податку на нерухомість тощо.

Неоподатковувані розміри доходів

 Показники у розділі IV ПКУ визначають виходячи з розміру мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного податкового року.

1. Від оподаткування звільняють суму, сплачену на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку в межах 3-кратного розміру мінзарплати за кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізособи: у 2021 році — 18000 грн (пп. 165.1.21 ПКУ).

2. До оподатковуваного доходу (у вигляді додаткового блага) включають основну суму боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на рік). Тож суму, що не перевищує вказані показники, не включають до доходу (пп. 165.1.55 ПКУ; пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ). У 2021 році — 1500 грн.

3. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включають вартість дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань) — у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 ПКУ). У 2021 році — 1500 грн.

4. Не включають до оподатковуваного доходу платника податку благодійну допомогу на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначає КМУ, що надається згідно з пп. 165.1.54 ПКУ в сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 500 розмірів мінімальної зарплати (пп. "б" пп. 170.7.8 ПКУ). У 2021 році — 3 млн. грн.

Прожитковий мінімум на 2021 рік

Розмір прожиткового мінімуму

Період дії

1 січня - 30 червня

1 липня - 30 листопада

1 грудня - 31 грудня

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу

2189

2294

2393

дітям до 6 років

1921

2013

2100

дітям від 6 до 18 років

2395

2510

2618

працездатним особам

2270

2379

2481

особам, які втратили працездатність

1769

1854

1934

 

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 197 гривень до 2 270 гривень.

Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 01 грудня цього року, розмір допомоги складе:

  • потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 38 590 грн;
  • сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 227 000 грн;
  • утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 45 400 грн.

Раніше ці виплати становили 37 349 грн, 219 700 грн і 43 940 грн відповідно.

Індексація. Зростання ПМПО вплине на збільшення межі для індексації зарплати, стипендії та аліментів, визначених судом у твердій сумі. Тож із 01.12.2020 р. такі доходи індексують у межах 2 270,00 грн.

Аліменти. З 01.12.2020 р. зростуть суми аліментів, розмір яких прив’язаний до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Таким чином:

мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50 % ПМ для дитини відповідного віку: до 6 років — 960,50 грн (1 921,00 грн × 50 %); від 6 до 18 років — 1 197,50 грн (2 395,00 грн × 50 %);

мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить 1 ПМ для дитини відповідного віку: до 6 років — 1 921,00 грн; від 6 до 18 років — 2 395,00 грн.

Добові в 2021 році

Добові для відряджень по Україні встановлено в розмірі не більш ніж 0,1 розміру мінзарплати, визначеної станом на 1 січня податкового року, за кожен день відрядження: у 2021 році — не більш ніж 600 грн за добу (пп. "а" пп. 170.9.1 ПКУ).

Із 2017 року добові для закордонних відряджень установлено в розмірі не вище ніж 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, у розрахунку за кожен такий день. Тож їх розмір залишився незмінним на 2021 рік.

Територія відрядження

Максимальний неоподатковуваний розмір добових

У межах території України

600,00 грн

Для відряджень за кордон

80 євро по курсу НБУ

 

Розмір податкової соціальної пільги в 2021 році

Податківці у підкатегорії 103.08.02 «ЗІР» зауважили, що відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2021 році податкова соціальна пільга дорівнює 1135,0 грн. при граничному доході – 3180,0 гривень.

А для ПСП на дітей граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі передбаченому пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток 3180 грн та відповідної кількості дітей

Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО):


Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (ст. 169 ПКУ)

Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП*)

Сума ПСП з ПДФО, грн

Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн**

Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ)

100%

1135

3180

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – з розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

100%

1135 х кількість дітей

одному з батьків 3180 х кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ):

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда – з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років

150%

1702,50 х кількість дітей

3180 х кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «в» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ):

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ

150%

1702,50

3180

 

Максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок

Максимальна база нарахування ЄСВ складає 15 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом, на яку нараховують ЄСВ (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону № 2464).

Тож у 2021 році вона становить:

– із 1 січня по 30 листопада — 90000 грн (6000 грн х 15);

– із 1 по 31 грудня — 97500 грн (6500 грн х 15).

Мінімальний страховий внесок визначають як добуток мінімального розміру зарплати та розміру ЄСВ, установленого законом на місяць, за який нараховують зарплату (дохід), і підлягає він сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464). Тобто у разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Тобто якщо за місяць база для нарахування ЄСВ нижча за МЗП, то ЄСВ обчислюємо з мінімалки, встановленої у місяці нарахування такого доходу.

У 2021 році становить:

– із 1 січня по 30 листопада — 1320 грн (6000 грн х 22%);

– із 1 по 31 грудня — 1430 грн (6500 грн х 22%).

Зауважте: це правило стосується працівників, що працюють за основним місцем роботи та ставка ЄСВ яких становить 22 %.

Відповідно до п. 9 розд. III Інструкції № 449 ЄСВ нараховують на фактичну суму доходу працівника (без застосування правила ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ):

(Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449).

• не за основним місцем роботи (зовнішнім сумісникам);

• особам з інвалідністю (до їх доходу застосовується ставка ЄСВ 8,41%);

• у разі перебування працівника у трудових відносинах НЕповний календарний місяць (місяць прийняття/звільнення).

Розміри мінімального та максимального єдиного соціального внеску для підприємців у 2021 році

Категорія платників

Розмір мінімального страхового внеску, грн. за місяць

Розмір максимального страхового внеску, грн. за місяць

1 січня –

30 листопада

1 грудня –

31 грудня

1 січня –

30 листопада

1 грудня –

31 грудня

Для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп
Для самозайнятих осіб
Для ФОП на загальній системі оподаткування
Для членів фермерського господарства

1320,00

1430,00

19800,00

21450,00

 

Ставка єдиного податку в 2021 році

Категорія платників

Ставка єдиного подаку

Для платників єдиного податку 1 групи

До 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 року. тобто до 227,00 грн

Для платників єдиного податку 2 групи

До 20% від мінімальної зарплати на 1 січня 2021 року. тобто до 1200,00 грн

Для платників єдиного податку 3 групи

3% від доходу (при уплаті ПДВ) або  5% від доходу (без уплати ПДВ)

 

Граничний обсяг доходу для платників єдиного податку в 2021 році

Категорія платників

Ліміт доходу

Для платників єдиного податку 1 групи

1 002 000 грн (167 розмірів мінзарплати)

Для платників єдиного податку 2 групи

5 004 000 грн (834 розмірів мінзарплати)

Для платників єдиного податку 3 групи

7 002 000 грн (1167 розмірів мінзарплати)

 

  

Мінімальне та максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних

Для лікарняних та декретних законодавством установлено максимальні та мінімальні обмеження. Їх сума напряму залежить від чинного розміру мінімальної зарплати. Для розрахунку лікарняних та декретних максимальні і мінімальні обмеження поділяють на загальні та спеціальні.

1. Загальні обмеження:

• сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду (ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування);

• сума допомоги по вагітності та пологах не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування).

Крім того, ще один вид обмеження встановлено п. 4 Порядку № 1266, а саме: середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ із розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

2. Спеціальні обмеження стосуються тільки тих працівників, стаж яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку виявився меншим за 6 місяців. Щодо таких осіб, то згідно з ч. 2 ст. 19 Закону про соцстрахування:

• сума лікарняних не може бути більше допомоги, розрахованої з мінімалки, що діяла на час настання страхового випадку;

• сума декретних не може бути більше за розмір допомоги, обчисленої із двократного розміру МЗП, та менше за розмір допомоги, обчисленої із МЗП, що діяла на час настання страхового випадку.

Таким чином, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною чи хворим членом сім’ї) і допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ (ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999 р. № 1105). У 2021 році ця сума становитиме:

– із 1 січня по 30 листопада — 90000 грн (6000 грн х 15);

– із 1 по 31 грудня — 97500 грн (6500 грн х 15).

Крім того, згідно із ч. 2 ст. 26 Закону № 1105, сума допомоги по вагітності та пологах не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку:

з 1 січня 2021 р. — 6000 грн,

з 1 грудня — 6500 грн.

Також треба враховувати вимоги ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, яка передбачає, якщо протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, застрахована особа має страховий стаж менше ніж 6 місяців, тоді суму:

1) лікарняних визначають виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку, тобто з 1 січня 2021 р. — 6000 грн, із 1 грудня 2021 р. — 6500 грн;

2) декретних — виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку (з 1 січня 2021 р. — 12000 грн, із 1 грудня — 13 000 грн) та не менше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку (з 1 січня 2021 р. — 6000 грн, із 1 грудня — 6500 грн).

Податок на нерухомість

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюють за рішенням місцевих рад залежно від місця розташування (зональності) і типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування (пп. 266.5.1 ПКУ). У 2021 році — 90 грн (6000 грн х 1,5%).

Штрафи за порушення законодавства про працю

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі вчинення порушень законодавства про працю, що передбачено ч. 2 ст. 265 КЗпП. Розмір таких штрафів визначається в кратному розмірі мінімальної заплати, установленої законом на момент виявлення порушення. Тому під час застосування штрафів у 2021 році за порушення законодавства про працю Держпраці братиме для обчислення її розмір упродовж січня-листопада — 6000 грн., а у грудні — 6500 грн.

Розміри трудових штрафів у 2021 році

Вид порушення

Розмір штрафу

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

10 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У 2021 році:

– з 1 січня — 60000 грн;

– з 1 грудня — 65000 грн.

До юросіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1–3 груп, застосовують попередження.

За повторне протягом двох років із дня виявлення порушення — 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У 2021 році він складатиме із 1 січня 180 000 грн, із 1 грудня — 195 000 грн.

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків

Порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення.

У 2021 році:

– із 1 січня — 18000 грн;

– із 1 грудня — 19500 грн.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

2 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У 2021 році:

– із 1 січня — 12000 грн;

– із 1 грудня — 13000 грн.

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, залученим до виконання військових обов’язків

4 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У 2021 році:

– із 1 січня — 24000 грн;

– із 1 грудня — 26000 грн.

До юросіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1–3 груп, застосовують попередження

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення.

У 2021 році:

– із 1 січня — 18000 грн;

– із 1 грудня — 19500 грн.

Недопущення до проведення перевірки, перешкоджання в її проведенні з питань неоформлених працівників, неповної зайнятості та неповної сплати ЄСВ і податків

16 розмірів мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення.

У 2021 році:

– із 1 січня — 96000 грн;

– із 1 грудня — 104 000 грн.

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім перелічених вище

1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення.

У 2021 році:

– із 1 січня — 6000 грн;

– із 1 грудня — 6500 грн.

За повторне протягом року з дня виявлення порушення — 2 розміри мінзарплати за кожне таке порушення.

У 2021 році:

– із 1 січня — 12000 грн;

– із 1 грудня — 13000 грн.

427
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...