Відпустки в період воєнного стану

Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 в Україні з 24.02.2022 р. введено воєнний стан. Для врегулювання трудових відносин під час воєнного стану прийнятий Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX ( далі — Закон № 2136), положення якого застосовуються з дня, наступного за днем його опублікування  - з 24.03.2022 р..

На трудові відносини за частину періоду воєнного стану з 24 лютого по 23 березня 2022 року норми Закону № 2136 не впливають, у цей період застосовують «мирні» норми КЗпП та інших нормативно-правових актів в галузі трудового законодавства.

Важливо враховувати, що частиною 3 ст. 1 Закону № 2136 передбачено - у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом. Крім цього, главу XIX «Прикінцеві положення» КЗпП доповнено п. 2, який передбачає: під час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом № 2136 ( ч. 1 Прикінцевих положень Закону № 2136).

Мінекономіки у своєму коментарі до ст. 1 Закону № 2136, розміщеному на його сайті 23.03.2022 р., зазначає, що:

 • норми Закону № 2136 мають пріоритетне застосування на період дії воєнного стану для працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами;
 • норми законодавства про працю, які суперечать положенням Закону № 1236, на період дії воєнного стану не застосовуються;
 • інші норми законодавства про працю, які не суперечать положенням Закону № 2136, також можуть або повинні застосовуватися у відносинах між працівником та роботодавцем.

Отже, головне застереження - в період воєнного стану, починаючи з 24 березня 2022 року, керуємося Законом № 2136, а якщо «мирні» норми (КЗпП та інші закони) не уточнюються нормами Закону № 2136, то вони чинні і в період воєнного стану (тобто після 24 березня 2022 року).

Інформуємо про один з аспектів трудових відносин  – про особливості надання відпусток працівникам у період дії воєнного стану.

Нагадаємо, що згідно норм Статті 4. «Види відпусток» Закону України «Про відпустки» (від 15 листопада 1996 року № 504/96 – далі Закон №504) в нашій державі працівники мають право на наступні види відпусток:

1) щорічні відпустки:

 • основна відпустка (стаття 6 Закону №504) (тривалість для різних галузей – від 24 до 56 календарних днів);
 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7 Закону №504), додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 Закону №504) (тривалість визначається постановою КМУ від 17.11.1997 №1290 – для медпрацівників найчастіше це 7 к.д.) ;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (наприклад, «чорнобильська» чи учасникам АТО);

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 Закону №504);

3) творча відпустка (стаття 16 Закону №504);

3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 16-1 Закону №504);

4) соціальні відпустки:

 • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 Закону №504);
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 Закону №504);
 • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 Закону №504);
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 Закону №504);
 • відпустка при народженні дитини (стаття 19-1 Закону №504);

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 Закону №504).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Мінекономіки роз’яснює, що з дати набрання чинності Закону №2136 (з 24 березня 2022 року) і до закінчення дії воєнного стану максимальна тривалість щорічної основної відпустки усіх працівників становитиме 24 календарних дні. При цьому працівникові можуть бути надані щорічні додаткові відпустки, соціальні та інші відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки”.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану. Наприклад, cеред медичних працівників це може стосуватися працівників з інвалідністю, які мають право на щорічні основні відпустки тривалістю 26 або 30 к.д. - невикористану частину відпустки (2 або 6 к.д.) потрібно буде надати після завершення дії воєнного стану.

Подовжена тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних працівників закладів освіти не скасовується, а лише обмежується на період дії воєнного стану. Надання невикористаних у період дії воєнного стану днів щорічної відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

Тобто щорічна основна відпустка педпрацівнику, який має право на 56 календарних днів відпустки, на період воєнного стану має надаватися тривалістю 24 календарні дні. А залишок у 32 календарні дні (56 – 24) можуть бути надані вже після завершення або скасування воєнного стану. Їх можна буде надати одразу, наприклад із 25 травня (але врахуйте, що воєнний стан напевне буде подовжений до 25 серпня згідно указу Президента), або працівник зможе використати ці дні уже у період канікул, тобто влітку.

Водночас Міністерство освіти інформує, що у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» ( реєстр. №7251 від 05.04.2022), до якого Міністерство освіти і науки надавало свої зауваження стосовно внесення змін до ст. 12 Закону №2136 щодо зняття обмеження тривалості щорічної відпустки, що надається педагогічним і науково-педагогічним працівникам протягом періоду дії воєнного стану. Прийняття цього законопроекту дозволить надавати у період дії воєнного стану педагогічним працівникам щорічну основну відпустку повної тривалості

Для працівників об’єктів критичної інфраструктури — є ще й наступна спеціальна норма: у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток на підставі частини 2 статті 12 Закону № 2136 (крім соціальної відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – ці відпустки надаються завжди).

При оформленні кадрової документації щодо щорічної відпустки або соціальних відпусток потрібно враховувати, що на період воєнного стану не діє норма статті 73 КЗпП  про святкові і неробочі дні – такі дні на період воєнного стану є робочими.

Питання віднесення закладів охорони здоров’я до переліку об’єктів критичної інфраструктури на сьогодні врегульовується на рівні держави (за станом чинного законодавства на момент підготовки даного листа рекомендуємо уточнити віднесення конкретного закладу до такого переліку об’єктів у власника  КНП – відповідної місцевої ради).

Якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, то відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем та погоджуються профкомом.

Конкретну дату відпустки працівника узгоджують після подання працівником заяви про таку дату, після розгляду якої роботодавець повинен письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (якщо в графіку вказані лише орієнтовні періоди - місяці).

Якщо в графіку встановлені конкретні дати – заява не потрібна, але роботодавець також повинен письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні. За узгодженням сторін трудового договору може бути проведена зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку.

Не змінилась норма статті 10 Закону №504 про певні категорії працівників, котрим щорічні відпустки за бажанням працівника надаються в зручний для них час (працівникам віком до вісімнадцяти років; працівникам з інвалідністю; жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю; одинокій матері (батьку), опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; дружинам (чоловікам) військовослужбовців; ветеранам праці та ветеранам війни та ін..)

Правила компенсації відпусток при звільненні під час воєнного стану також не змінилися, хоча для деяких працівників зменшилася тривалість щорічної основної відпустки, яку вони можуть використати. Детальніше про компенсації – у окремому повідомленні, нагадаємо лише базові правила:

 • тільки «перевищення» 24 к. д. можна замінити грошовою компенсацією. Виняток – звільнення;
 • з соціальних та додаткових відпусток, які не належать до щорічних, грошовою компенсацією можна замінити лише відпустку «на дітей»;
 • накопичення більше 24 к. днів відпустки ще не означає “автоматичного” права на компенсацію, так як “надлишок” треба порахувати, причому за кожний робочий рік окремо.

Закон № 2136 розширив можливості для працівників та роботодавців щодо відпусток без збереження оплати праці. У звичайний час максимальна тривалість відпусток без збереження зарплати за згодою сторін — найчастіше 15 к. д. на рік. Під час воєнного стану на прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження зарплати без обмеження строку у 15 к. д. (ч. 3 ст. 12 Закону № 2136).

На сьогодні 25.05.2022 — крайня дата, до якої можна надати відпустку за згодою сторін на час воєнного стану. Це дата закінчення строку дії воєнного стану згідно Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022.  Але врахуйте, що станом на 20.05.2022 у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 7389. Указом пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Отримавши від працівника заяву з проханням надати таку відпустку, роботодавець має право відмовити у її наданні. Ініціатива завжди повинна йти від працівника, але остаточне рішення про її надання залишається за роботодавцем.

За роз’ясненнями ФПУ ( https://bit.ly/3wxDtkz) у питаннях переривання відпустки без збереження заробітної плати, сторони (працівник і роботодавець) самостійно домовляються про період і тривалість такої відпустки. Закон про відпустки не регулює питання, чи можна достроково припинити відпустку без збереження зарплати, а також скільки разів можна надавати таку відпустку протягом воєнного стану.

Зауважуємо, що не буде порушенням, якщо працівник із роботодавцем спільно вирішать змінити строк відпустки без збереження заробітної плати. Роботодавець може внести пропозицію працівнику про необхідність приступити до роботи у зв’язку з виробничою необхідністю. Ініціювати дострокове припинення такої відпустки може працівник, у якого є необхідність приступити до роботи

У той же час, якщо працівник просить надати відпустку без збереження зарплати більшої тривалості, аніж до 25.05.2022, можна оформити відпустку без збереження зарплати за згодою сторін на період карантину (ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки). Строк відпустки може бути до 31.05.2022 — до кінця карантину.

У будь-якому випадку, щоб оформити відпустку без збереження зарплати за згодою сторін під час воєнного стану, як і у мирний час, потрібна згода обох сторін трудового договору — і працівника, і роботодавця. Тож роботодавець вправі відмовити у відпустці, якщо йдеться про відпустки за згодою сторін (ст. 26 Закону «Про відпустки» ) чи працівнику об’єкта критичної інфраструктури.

Зауважимо про поодинокі повідомлення - що окремі керівники примушують працівників до відпусток без збереження заробітної плати. Причому пов’язують це із уведенням в Україні правового режиму воєнного стану. Уряд категорично забороняє примушувати працівників писати заяви про такі відпустки ! Державна інспекція праці попереджає - відповідальність за примус до написання заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати може бути не тільки дисциплінарною і адміністративною, але й кримінальною (роз’яснення додається).

Таким чином, відпустку без збереження заробітної плати працівникові можна надати лише за його добровільним бажанням. Так само як і звільняти працівників — виключно відповідно до норм трудового законодавства.

Повторимо - на період дії воєнного стану, як і раніше, відпустка без збереження заробітної плати надається виключно з ініціативи працівника.

До прикладу - Міністерство освіти та науки України листом від 28.02.2022 № 1/3292-22 заборонило керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних, наукових, науково-педагогічних, інших працівників писати заяви про відпустку без збереження заробітної плати (лист додається).

Навчальна відпустка. Під час воєнного стану навчальну відпустку оформлюйте працівникам як зазвичай. Виняток — працівники підприємств, віднесених до об’єктів критичної інфраструктури, яким роботодавець може відмовити у відпустках будь-якого виду, окрім відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підстава — частина 2 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX.

Відсутність у роботодавця коштів на оплату навчальної відпустки не впливає на право працівника її отримати під час воєнного стану.

Оформлення відпусток – за звичним порядком, але якщо працівник працює дистанційно в Україні або за кордоном, можна отримати заяву й ознайомити працівника з наказом про відпустку за допомогою доступних засобів зв’язку. Як затвердити алгоритм обміну документами - за Вашим запитом ми можемо надати варіанти, запропоновані експертами.

Важливо не забути при підготовці проекту наказу про щорічну відпустку або додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, і врахувати, що на період воєнного стану не діє норма статті 73 КЗпП (про святкові й неробочі дні). Тому поки триває воєнний стан в Україні, враховують святкові та неробочі дні як звичайні календарні дні, коли визначають тривалість цих відпусток.

Відпустки без збереження заробітної плати також можуть надаватися за бажанням працівників. І це стосується як «обов’язкових», так і тих, що надаються за згодою сторін (за сімейних обставин чи «карантинної» відпустки).

Тому, якщо у графіку відпусток заплановані інші види оплачуваних відпусток, - їх надають обов’язково.

Як порахувати відпускні під час війни? Зазвичай ми застосовуємо правила, встановлені Порядком №100. А саме: із  розрахунку  виключаються святкові та неробочі  дні,  встановлені  законодавством (п. 7). Оскільки під час війни свята скасували і вони стали оплачуваними днями щорічної відпустки, то виключати їх із розрахунку немає потреби.

Це, знову ж таки, позиція авторів (адже до Порядку № 100 змін та уточнень на період війни не внесено), тому обережні роботодавці можуть почекати на роз’яснення від Мінекономіки.

Наприклад, базова формула розрахунку середньоденної зарплати для оплати щорічних відпусток виглядала приблизно так:

(дохід за 12 місяців) / (кількість днів у цих 12 місяцях - свята).

Тож, тепер ми виключаємо свята із цієї формули. І просто ділимо дохід працівника за певний розрахунковий період (12 місяців або менший) на кількість календарних днів такого періоду.

В багатьох закладах з лютого цього року почали працювати медики, які вимушено залишили заклади в зоні бойових дій. Нагадаємо певні особливості розрахунку.

Наприклад, якщо працівниця-переселенець була прийнята на роботу 27 лютого, а 7 квітня вона вирішила звільнитися за власним бажанням (виїжджає за кордон), то з оплатою щорічної відпустки розрахунок за наступним алгоритмом (звичайно, що його можна використовувати і інші періоди):

1) Стаж роботи в неї з 27.02 по 07.04, тобто, 40 календарних днів

2) Заробленої, але не використаної відпустки в неї

(24  х 40) / 365 = 3 календарні дні

3) Розрахунковий період складатиметься лише з березня – єдиного місяця, який працівниця відпрацювала повністю. Тобто, це 31 календарний день

4) Умовно, дохід працівниці у вигляді зарплати становить 8500 грн.

Отже, середньоденна зарплата  становитиме

8500 / 31 = 274,19 грн.

5) А нарахована сума компенсації за невикористану відпустку: 3 х 274,19 = 822,57 грн.

Важливо пам’ятати ще про одну особливість  зміни законодавства щодо відпусток почали діяти 24 березня 2022 року — з дня, наступного після публікації Закону №2136 – 24 березня. Але ми весь час зустрічаємо формулювання «у період дії воєнного стану». Воєнний стан у нас було проголошено ще 24 лютого. То що ж, перераховувати надані раніше відпускні наново? І як бути з 8 березня, було в цей день у 2022 році свято чи ні?

На думку експертів, оскільки закон зворотної дії не має, то діє він з дати набрання чинності. Про жодні зміни заднім числом у тексті закону не йдеться, жодні старі дати не згадуються. Тож, 8 березня 2022 року ще було святом, а надані до 24 березня під час війни оплачувані відпустки переоформляти або перераховувати не треба.

Не треба і перераховувати «перехідні» відпускні, які було пораховано і виплачено до 24 березня – принаймні наразі цього ніхто не вимагає. Тобто, те, про що ми говорили вище, діє лише з 24 березня до кінця війни. Такою є позиція експертів, а якщо з’являться роз’яснення від Мінекономіки з цього приводу, ми про це обов’язково повідомимо

Насамкінець нагадаємо,  що норми Закону № 2136 поширюються на працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності та на осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Тому норми Закону № 2136 мають виконувати усі роботодавці, в тому числі медичні КНП.

Фактично Закон № 2136 звужує трудові права працівників у період воєнного стану. У той же час прямої заборони надалі керуватися певними «мирними» нормами КЗпП та інших законів немає. Але коли врахувати, що Закон № 2136 спрямований на те, щоб роботодавець об’єкту критичної інфраструктури – закладу охорони здоров’я під час воєнного стану зміг максимально ефективно організувати свою роботу та виконати поставлене перед ним завдання, Профспілка не може заперечити дії керівників закладів по максимальному використанню положень Закону №2136. Якщо працівник потрібен роботодавцю для забезпечення виконання робіт і заміни немає, роботодавець має право під час воєнного стану відмовити у щорічній або іншій відпустці, окрім окремих відпусток, наведених вище.

При підготовці цього листа ми скористалися, окрім нормативних документів, консультацією відповідальних працівників Державної інспекції праці. Рекомендуємо у випадку, якщо Ви не знайшли відповіді на запитання, скористатися сервісом «інтерактивний інспектор» Держінспекції праці за номером: +38066-868-52-20 (вартість згідно з тарифами вашого оператора).

Інформація актуальна станом на 19  травня 2022 року

Додатки:

 • витяг із Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX;
 • витяг із «Відповідей на поширені питання зі сфери трудових відносин в умовах воєнного часу» від 23.03.2022 Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Мінекономіки;
 • витяг із «Коментаря Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;
 • витяг з публікації на офіційному сайті (Рекомендації для роботодавців та працівників на період воєнного стану), Державної служби України з питань праці;
 • окремі «Рекомендації для роботодавців та працівників на період воєнного стану» з офіційного інтернет-сайту Державної служби України з питань праці;
 • роз’яснення Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці «Щодо примушування працівників до написання заяв про надання відпусток без збереження заробітної плати»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2022 року № 1/3292-22 «Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану»;
 • роз’яснення Головного управління Держпраці в Одеській області від 29.03.2022 року;
 • таблиця умовних позначень відпусток у табелі;
 • зразки заяв і наказів про відупстки..


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

від 15 березня 2022 року № 2136-IX

(витяг)


Стаття 12. Відпустки

1.  У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

2. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

3. Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».


Відповіді на поширені питання зі сфери трудових відносин в умовах воєнного часу

23.03.2022 | 16:10 | Директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці

(витяг)


5. Чи можна працівника, який не з’являється на роботі внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, направити «заднім числом» у відпустку, в т.ч. карантинну?

Ні.

Проте зазначений час неявки працівника у табелі обліку використання робочого часу доцільно відмічати умовним позначенням «І» – інші причини неявок або «НЗ» - неявка з нез’ясованих причин.

Слід зазначити, що працівники, які не виходять на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов’язаних з ними обставин, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за прогул без поважної причини.

Зазначене обумовлено необхідністю збереження життя та здоров’я таких працівників та їх сімей і вважається як відсутність на роботі з поважних причин.

10. Чи можуть роботодавці змушувати людей писати заяви на відпустки за свій рахунок під час воєнного стану? За яких умов так, а за яких ні.

Ні.

Законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця.

Оформлення відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтями  25, 26 Закону України “Про відпустки” є правом, а не обов’язком працівника.

При цьому надання відпусток, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки» здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 вищезгаданого закону здійснюється за згодою сторін.

У випадку, якщо у зв’язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів, або організація роботи окремих працівників – роботодавцю необхідно оформлювати простій у відповідності до статей 34, 113 КЗпП.

При цьому відповідно до частини другої статті 113 КЗпП про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра або посадових осіб.

12. Якщо людина хоче взяти відпустку чи поїхати, рятувати своїх родичів, чи себе, чи можуть не надати її і не відпустити?

Надання відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки» здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 вищезгаданого закону здійснюється за згодою сторін.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) особам з інвалідністю;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Водночас, частинами першою, другою статті 12 Закону № 2136-ІХ введено обмеження щодо надання відпусток в період воєнного стану.

Так, у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.  У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.


«Коментар Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

23.03.2022 | 15:55 | Директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці (витяг)

Стаття 5. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

1. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

2. У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

1. Нормою закону обмежується дія частини четвертої статті 40 КЗпП, відповідно до якої не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.

При цьому особливу увагу варто звернути на те, що таке звільнення відбувається за наявності законних підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця (статті 40, 41 КЗпП), а не з підстав самої тимчасової непрацездатності або перебування працівника у відпустці.

2. Статтею 43 КЗпП встановлено випадки, коли роботодавцю для розірвання трудового договору необхідно отримати попередню згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Водночас розірвання трудового договору з працівниками, обраними до профспілкових органів з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 як і раніше потребують отримання попередньої згоди первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Згідно з частиною третьою статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).


Державна служба України з питань праці

(Рекомендації для роботодавців та працівників на період воєнного стану)

Чи можна працівнику відмовити у наданні відпустки?

31 березня 2022

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

( посилання - https://tinyurl.com/5h5srhsb)

Якщо тривалість відпустки більше 24 календарних днів, то працівник втрачає на неї право?

31 березня 2022

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану.

( посилання https://tinyurl.com/ybbdmxmm )

На який термін працівникові може надаватися щорічна відпустка у період дії воєнного стану?

29 березня 2022

Відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

Прес-служба Головного управління

(посилання - https://od.dsp.gov.ua/news/na-iakyi-termin-pratsivnykovi-mozhe-nadavatysia-shchorichna-vidpustka-u-period-dii-voiennoho-stanu/)

Щодо примушування працівників до написання заяв про надання відпусток без збереження заробітної плати

16 червня 2021

До Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці надходить різнобічна інформація від працівників, від первинних профспілкових організацій, від роботодавців щодо стану дотримання законодавства про працю.

Серед останніх звернень було клопотання надати роз’яснення « Чи правомірною є вимога адміністрації  до працівників написати заяви про відпуски без збереження заробітної плати?».

Згідно статті 19 Конституції органи державної влади їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Функції інспекції праці визначені у Конвенції N81 1947 року  про інспекцію праці у промисловості й торгівлі Конвенцію ратифіковано Законом N1985-IV від 08.09.2004 ,  полягають , зокрема, у реалізації превентивних заходів,  наданні інформації та освітніх послуг працівникам і роботодавцям з метою забезпечення дотримання прав людини у сфері праці. Відповідно підпункту 46 пункту 4 «Положення про Державну службу України з питань праці» що затверджене постановою КМУ України від 11 лютого 2015 р. № 96, Держпраці забезпечує роботодавців та працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

З урахуванням вищевикладеного Східне міжрегіональне управління Державної служби інформує працівників і роботодавців щодо надання відпусток без збереження заробітної пати.

.Право на відпустки мають працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузі, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (стаття 2 Закону України “Про відпустки” )

Законом України “Про відпустки” передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпусток, що надаються працівникам в силу суб’єктивного права, що належить їм за законом, тобто в обов’язковому порядку, і відпусток, що надаються за погодженням сторін (роботодавця і працівника).

У випадках, передбачених статтею 25 Закону України “Про відпустки”, за заявою працівника відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому порядку.

Статтею 26 Закону України “Про відпустки” передбачено надання відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Водночас статтею 84 Кодексу Законів про працю в Україні  передбачено, що у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”  термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін – 15 календарних днів.

Таким чином згідно норм законодавства надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати здійснюється в інтересах саме працівників (статті 25, 26 Закону України «Про відпустки», ст. 84 КЗпП) за їх бажанням, а не з ініціативи роботодавця.

Будь-які форми тиску на працівника з метою змусити написати його заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати є протиправними.

Згідно статті  19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Також відповідно до статті 60 Конституції ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 68 Конституції України встановлює обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

З уразі порушення законодавства про працю громадяни мають право звернутися зі скаргою до профспілки, Державної служби України з питань праці, із позовом до суду.

Якщо примус приймає крайні форми: загрози життю і здоров’ю, репутації або власності слід негайно повідомляти на номер скороченого екстреного виклику “102” до оператора Call-центру Національної поліції.

Доведений в суді або виявлений Державною службою України з питань праці  факт примусу до написання заяви на відпустку без збереження заробітної плати – це серйозний ризик і для організації, і для її керівництва.

Відповідальність за примус до написання заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати може бути не тільки дисциплінарною і адміністративною, але й кримінальною.

Підготовлено спеціалістами відділу контролю північно-західного напрямку.

О. Легким. І. Часником.

(посилання - https://tinyurl.com/2p8n9tre )


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

28 лютого 2022 року № 1/3292-22

Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану

Керівникам управлінь (департаментів)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних (військово-
цивільних) адміністрацій
Державна служба якості освіти

Міністерство освіти і науки України отримує звернення від педагогічних працівників про факти примушування з боку окремих керівників закладів освіти до написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

Міністерство освіти і науки України категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати.

В той же час виключно за добровільним бажанням працівника йому може бути надана відпустка (із збереженням або без збереження заробітної плати) відповідно до вимог трудового законодавства. Також виключно за добровільним бажанням працівника його може бути звільнено за власним бажанням відповідно до вимог трудового законодавства.

Просимо роз’яснити цю позицію керівникам органів управління освітою та керівникам закладів освіти, а також педагогічним та іншим працівникам закладів освіти.

Про виконання просимо повідомити Державну службу якості освіти в строк до 02 березня 2022 р.

Попереджаємо керівників управлінь (департаментів) освіти і науки обласних, Київської міської державних (військово-цивільних) адміністрацій про персональну відповідальність за неухильне виконання трудового законодавства в закладах освіти на період запровадження правового режиму воєнного стану.

Міністр                                                   С. Шкарлет

Прес-служба Головного управління Держпраці в Одеській області

На який термін працівникові може надаватися щорічна відпустка у період дії воєнного стану?

29 березня 2022.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, необхідно врахувати, що відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки», черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) особам з інвалідністю;

3) жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

За узгодженням сторін трудового договору може бути проведена зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку .

Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

(посилання - https://od.dsp.gov.ua/news/na-iakyi-termin-pratsivnykovi-mozhe-nadavatysia-shchorichna-vidpustka-u-period-dii-voiennoho-stanu/ )

Таблиця умовних позначень відпусток

Умовні позначення

Буквений код

Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки)

В

Щорічна додаткова відпустка (ст. 7 і 8 Закону про відпустки)

Д

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (ст. 25, крім п. 3, 12, 13, 17 Закону про відпустки)

ДБ

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки)

ДО

Відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону про відпустки)

ОВ

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки)

НА

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін на період карантину (ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки)

КВ

Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)

БЗ

Зразок заяви про надання щорічної відпустки

Директору  КНП «ПМСД №7»

Петру КОВАЛЮ

менеджера із зв’язків з громадськістю

відділу реклами та маркетингу

Олександра Перекотиполя

ЗАЯВА

Прошу надати мені частину щорічної основної відпустки  у стислі терміни внаслідок запровадження воєнного стану з 24 лютого 2022 р. на 24 календарні дні.

06.09.2021                                                 Перекотиполе

Директору  КНП «  ПМСД №7»

Петру КОВАЛЮ

помічника начальника

відділу реклами та маркетингу

Лариси Добридень


ЗАЯВА

У зв’язку з виділенням мені путівки для соматичної реабілітації за рахунок коштів соціального страхування прошу надати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні з 13 вересня 2021 р. поза графіком відпусток, яким запланована відпустка в жовтні 2021 року.

06.09.2021                                                      Добридень


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПМСД №7»

( КНП «ПМСД №7»)

Код ЄДРПОУ 65465465

НАКАЗ

18.10.2021                                            Київ                                         № 169/к/тм


Про надання відпустки Ларисі Добридень

НАДАТИ:

ДОБРИДЕНЬ Ларисі Григорівні, помічнику начальника відділу реклами та маркетингу, щорічну основну відпустку на 24 календарних дні із 01 лис

топада 2021 р. по 24 листопада 2021 р. за робочий рік 04 січня 2021 р. — 03 січня 2022 р

Підстава заява Лариси Добридень про надання відпустки поза графіком відпусток від 13.10.2021, зареєстрована за № 154

Директор                                                                  Костянтин ДОБРОДІЙ

З наказом ознайомлена:

Добридень            Лариса ДОБРИДЕНЬ

18.10.2021


Заява про відпустку працівнику, який має

двох або більше дітей віком до 15 років

Директору ТОВ «  ПМСД №7»

Петру КОВАЛЮ

інспектора з кадрів

відділу кадрів

Ольги Доброзичливої

ЗАЯВА

Прошу надати мені додаткову відпустку як одному з батьків, які мають двох дітей віком до 15-ти років, на 10 календарних днів з 01 жовтня 2021 року

Додаток: довідка КНП «Будпостач» від 14.09.2021 № 73 з місця роботи Михайла Доброзичливого, батька дитини

16.09.2021                                               Ваховська

Заява про відпустку працівнику, який має дитину з інвалідністю

Директору  КНП «ПМСД №7»

Петру КОВАЛЮ

фельдшера

Володимира Крицького

ЗАЯВА

Прошу надати мені додаткову відпустку як одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю, на 10 календарних днів з 01 жовтня 2021 року

Додаток: довідка КП «Веселка» від 14.09.2021 № 69 з місця роботи Марії Крицької, матері дитини

17.09.2021                                                                       Крицький

КНП «ПМСД №7»

Код ЄДРПОУ 65465465

Н А К А З

24.09.2021 № 128/к/тм

Про надання Ользі Мовчазній

додаткової відпустки працівникам,

які мають дітей

НАДАТИ: МОВЧАЗНІЙ Ользі Сидорівні, сестрі медичній, додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, за 2021 рік як одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, на 10 календарних днів із 01 жовтня 2021 р. по 10 жовтня 2021 р.

Підстави: 1. Заява Ольги Мовчазної від 16.09.2021, зареєстрована за № 195.

  2. Довідка ТОВ «Промстав» від 14.09.2021 № 73 з місця роботи Івана Мовчазного, батька дитини.

  3. Свідоцтво про народження дитини, серія І-БК № 074321 від 10.05.2009.

  4. Свідоцтво про народження дитини, серія І-БК № 118803 від 20.10.2016.

Директор Коваль Петро КОВАЛЬ

Візи та відмітки про ознайомлення з наказом


Наказ про відпустку працівнику, який має дитину з інвалідністю

КНП «ПМСД №7»)

Код ЄДРПОУ 65465465

НАКАЗ

24.09.2021 № 129/к/тм

Про надання Володимиру Крицькому

додаткової відпустки працівникам,

які мають дітей

НАДАТИ:  КРИЦЬКОМУ Володимиру Володимировичу, фельдшеру, додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, за 2021 як одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю, на 10 календарних днів із 01 жовтня 2021 р. по 10 жовтня 2021 р.

Підстави: 1. Заява Володимира Крицького від 17.09.2021, зареєстрована за № 196.

  2. Довідка  КП «Веселка» від 14.09.2021 № 69 з місця роботи Марії Крицької, матері дитини.

  3. Свідоцтво про народження дитини, серія І-БК № 074123 від 12.03.2009.

  4. Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років (форма № 080/о) від 15.08.2018.

Директор Коваль Петро КОВАЛЬ

Візи та відмітки про ознайомлення з наказом

Директору  КНП «ПМСД №7»

Петру КОВАЛЮ

ерготерапевта

Василя Розгона

ЗАЯВА

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін на період карантину на 30 календарних днів із 21 жовтня 2021 р.

20.10.2021                              Розгон

КНП «ПМСД №7»)

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

20.10.2021

№ 277/к/тр

Про відпустку без збереження

заробітної плати Василю Розгону

          Керуючись частиною 3 статті 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР та постановою КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 № 1236,

НАДАТИ:

          РОЗГОНУ Василю Петровичу, ерготерапевту, відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін на період карантину на 30 календарних днів із 21 жовтня 2021 р. по 19 листопада 2021 р.

Підстава: заява Василя Розгона від 20.10.2021, зареєстрована за № 319.

Директор

Коваль

Петро КОВАЛЬ

Візи, відмітки про ознайомлення з наказом

Директору  КНП «ПМСД №7»

Петру КОВАЛЮ

лікаря-педіатра

Марії Жовнір

Заява

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати, починаючи з 25 квітня 2022 р., але не пізніше дня припинення або скасування дії воєнного стану, у зв’язку з необхідністю виїхати за межі України через ризики для життя та гуманітарну ситуацію у місті, що пов’язані з активними військовими діями та їхніми наслідками.

Підстава: стаття 26 Закону України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 р. № 504, з урахуванням частини 3 статті 12 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15 березня 2022 р. № 2136.

22.04.2022                                                          Жовнір

КНП «ПМСД №7»)

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

28.04.2022

№ 124/к/тр


Про відпустку без збереження

заробітної плати Марії Жовнір

           Керуючись Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та частиною 3 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX,

НАДАТИ:

           ЖОВНІР Марії Сигизмундівні, лікарю-педіатру, відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін під час дії воєнного стану на 23 календарних дні із 25 квітня 2022 р. по 25 травня 2022 р.

Підстава: заява Марії  Жовнір від 24.04.2022, зареєстрована за № 129.

Директор

Коваль

Петро КОВАЛЬ

Візи, відмітки про ознайомлення з наказом

115
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...