Зміни нормативних документів з питань мобілізації та ведення військового обліку

Як ми повідомляли на початку червня - цього року Кабінет Міністрів України, виконуючи вимоги довгоочікуваного «мобілізаційного» Закону України від 11 квітня 2024 року № 3633, затвердив кілька важливих постанов. Це Постанови КМУ №№ 559, 560, 563, 565 щодо питань мобілізації та ведення військового обліку.

Але досвід практичної реалізації вимог цих нормативних документів зумовив необхідність внесення змін, в більшості випадків суттєвих. Інформуємо про наступні оновлені норми, які стосуються підприємств (у тому числі КНП) .

Постановою від 16.05.2024 № 559 Уряд затвердив Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа. Нова форма військово-облікового документа чинна з 18.05.2024.

З 18.06.2024 згідно постанови КМУ №721 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-2024-%D0%BF#Text) оформлення військово-облікового документу може здійснюватися засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста - або на Порталі Дія без Електронного кабінету. 

Згідно з Постановою № 721 військово-обліковий документ оформлюється засобами е-кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки й оборони та/або порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного застосунку "Дія" (у разі технічної реалізації).

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (далі — QR-код військово-облікового документа). Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Військово-обліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування.

Військово-обліковий документ в електронній формі має містити такі відомості:

 • прізвище;
 • власне ім’я (усі власні імена),  по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;
 • відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;
 • військове звання (для військовозобов’язаних та резервістів) та військово-облікова спеціальність;
 • відомості про виконання військового обов’язку (категорія обліку);
 • відомості про військовий облік (вид обліку та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому перебуває на обліку);
 • відомості щодо звернення або надсилання до Національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення;
 • адреса місця проживання;
 • номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти (за наявності);
 • дата і час оновлення облікових даних призовником, військовозобов’язаним та резервістом;
 • дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

 

Після уточнення облікових даних отримати військово-обліковий документ із QR-кодом у можна у ЦНАПі - документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника. За бажанням військовозобовʼязаного адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі. Тобто громадяни зможуть завантажувати PDF-документ для подачі на роботу чи навчання, а також в інших випадках, де законодавство вимагає пред'явлення військово-облікового документа.

Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, тепер можна повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний один рік з моменту формування.

За повідомленнями ЗМІ уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.

 

Відтепер можна приймати на роботу за електронним ВОД. QR-код в застосунку Резерв+— і є ВОД в електронній формі. Тобто, якщо роботодавець має змогу зчитати QR-код, то він отримав оригінал ВОД працівника. А щоб зчитати QR-код, кадровику, бухгалтеру, який веде кадровий облік чи відповідальному за ведення військового обліку достатньо завантажити застосунок Резерв+ на свій смартфон. У рекомендаціях експерти звертають увагу, що не обов'язково проходити подальшу реєстрацію у застосунку.

Після того, як завантажений застосунок Резерв+ (навіть без реєстрації в ньому) -з'являється можливість сканувати QR-коди потенційних працівників. Для цього використовують кнопку «Сканувати документ». PDF-версія електронних ВОД, яку можна роздрукувати, і буде паперовою копією ВОД. Цю копію потім потрібно засвідчити, як засвідчують звичайні копії документів, та зберігати, як то вимагають Порядок №1487 та Правила №1000/5.

На підставі електронного військово-облікового документа можна також заповнити Списки персонального військового обліку. Наприклад, у працівника відсутній паперовий ВОД, натомість є е-ВОД з Резерв+ з QR-кодом. Причому в е-ВОД немає графи «категорія обліку» і «склад», а також серії і номеру ВОД?

Але якщо інформація про працівника є в реєстрі «Оберіг», то електронний ВОД сформується незалежно від того, чи має він паперовий ВОД та якого зразка. Наразі можливість отримання електронного ВОД реалізована через додаток «Резерв+», ЦНАП та у ТЦК та СП.

Тепер немає розділень військово-облікових документів (ВОД) залежно від категорії. І призовники, і військовозобов'язані, і резервісти матимуть однаковий ВОД. Реєстраційний номер облікового запису в реєстрі «Оберіг» це певний код, номер, який містить 21 цифру — ось це і є номер ВОД. Отже, такий код, сформований у мобільному застосунку «Резерв+», так само нададуть під час оновлення інформації в ЦНАП, а також безпосередньо під час оновлення інформації в ТЦК.

Оскільки в електронному ВОД не зазначається «категорія обліку» та «склад», то у Списках персонального військового обліку ці графи можна залишати  порожніми.

 

Постановою від 16.05.2024 № 563 та  постановою від 07.06.2024 №675 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2024-%D0%BF#Text) Уряд затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487.

Власне про останні зміни норм Порядку №1487 ми інформували раніше, тому лише вкажемо на окремі важливі новації:

 • Списки персонального військового обліку та Відомості оперативного обліку підписуються станом на 1 січня до 25 січня щороку керівником, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, та реєструються в установленому порядку в службі діловодства (раніше ця вимога стосувалася лише Списків);
 • з Порядку № 1487 прибрали перший абзац п. 51, який дозволяв жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року;
 • роботодавці мають видати наказ про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис, а у разі виконання такими особами дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні — рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення у частині, що стосується їх прибуття до ТЦК та СП. Та надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до ТЦК та СП.

 

Тепер детальніше. Спочатку про жінок медиків - законодавство не визначає дати, до якї мають стати на військовий облік жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але є підстави застосувати штрафи до жінок, які не стануть на облік.

Частина одинадцята статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 25.03.1992 № 2232-XII (далі — Закон № 2232), який визначає, що жінок із медичною та фармацевтичною освітою беруть на військовий облік обов’язково, діє з 26 жовтня 2022 року. Це дата, з якої набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних» від 07.10.2022 № 2664-ІХ. Виняток — жінки, які досягли граничного віку перебування в запасі, або непридатні до проходження військової служби за станом здоров’я. Придатність/непридатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія.

Дія норми частини одинадцятої статті 1 Закону № 2232 була відтермінована. Причина — жінкам, що здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку в ТЦК і не отримували військово-облікових документів до затвердження Порядку №1487, було дозволено працевлаштовуватися як невійськовозобов’язаним до кінця 2026 року. Таку норму містив абзац перший пункту 51 Порядку.

КМУ постановою від 16.05.2024 № 563 з 18 травня 2024 року виключив із Порядку абзац перший пункту 51. Це свідчить про те, що жінкам потрібно стати на військовий облік. Але граничної дати законодавство не визначає.

За формальними ознаками ТЦК має право накласти штраф на жінку, яка не стала на військовий облік. Адже є норма, яка зобов’язує жінку стати на військовий облік і жінка її не дотримала. ТЦК може отримати інформацію про відповідну освіту, наприклад:

 • зі списків, які надав до ТЦК заклад освіти;
 • з Реєстру документів про освіту;
 • від роботодавця.

Гранична дата, до якої жінки з медичною і фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік, не пов’язана з граничною датою, до якої громадяни України мають уточнити дані. Причина — уточнити дані мають усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку (пп. 1 п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-IX). Але ж жінки ще не перебувають на військовому обліку.

 

Уряд постановою від 25.06.2024 №747 змінив  Порядок №1487 та Порядок №560) -  25 червня цього року Кабмін вніс зміни до правил вручення повісток поштою.

У Порядку № 1487 слова «рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення» замінили словами «рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення».

Аналогічно у пункті 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 слова «рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення)» замінили словами «рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення».

Нагадуємо, що новий закон про мобілізацію в Україні вимагає, щоб кожен чоловік призовного віку оновив військово-облікові дані протягом 60 днів – з 18 травня по 16 липня включно. Якщо дані не оновлено, то надсилається повістка – тобто повістка може бути надіслана засобами поштового зв’язку після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних на адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання. На явку до ТЦК за такою повісткою надається 14 днів.

Причому повістка вважається врученою, якщо поставлена відмітка про відсутність людини за адресою зареєстрованого місця проживання (у випадку, якщо військовозобов'язаний не повідомив ТЦК іншої адреси місця проживання) !

Адже належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є:

 • день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
 • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
 • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

 

Серед ключових змін Порядку №1487 також наступні.

Кабмін прибрав з умов відстрочки для доглядачів-осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК (який мала подати особа, що потребує догляду).

Також Кабмін передбачив, що громадяни, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак – за певних умов.

Ще однією новелою є уточнення стосовно того, хто підлягає направленню на медичний огляд.

По-перше, до досягнення 25-річного віку особи, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

По-друге, під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.

По-третє, встановлено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

Крім того, Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до Національної поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку і законодавство про мобілізацію, в електронному вигляді. Так, відтепер у п. 56 Порядку №1487 уточнено, що Національна поліція за зверненням ТЦК, яке може надсилатися в електронному вигляді засобами інформаційної взаємодії, здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП.

Серед новел – встановлюється, що особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК не обов’язкова.Також взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК зможе здійснюватися без їх особистої присутності у випадку, визначеному у підпункті 10-1 пункту 1 додатка 2. При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності закордонного паспорта у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України згідно з підпунктом 10-1 пункту 1 додатка 2 та військово-облікового документа у разі, якщо він видавався та не був втрачений.

При цьому зміни до згаданого підпункту 10 п. 1 додатка 2 передбачають наступне. Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік одним з таких способів:

 • прибуття особисто до ТЦК;
 • шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.

Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у 7-денний строк.

 

Також у новій редакції викладено підпункт 6 п. 24 Порядку №1487, який встановлював до змін, що з метою забезпечення персонально-первинного військового обліку виконавчі органи місцевих рад здійснюють інформування у 7-денний строк ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які:

 • прибули для проживання з адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються іншими виконавчими органами місцевих рад, без зняття з військового (персонально-первинного військового) обліку за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання;
 • вибули до нового місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового (персонально-первинного) обліку.

За новою редакцією виконавчі органи місцевих рад здійснюють у 7-денний строк інформування ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які прибули для проживання з адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються іншими виконавчими органами місцевих рад, за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання. Норму про тих, хто вибув до нового місця проживання, таким чином, з цього підпункту виключили.

В іншій редакції викладено п. 29 Порядку №1487. Так, до змін було передбачено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти, які вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше 3 місяців, направляються виконавчими органами місцевих рад до відповідного ТЦК для зняття з військового обліку та вилучення військово-облікових документів. Цю норму виключено.

Також до змін було передбачено, що картки первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, виключених з персонально-первинного військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на постійне місце проживання, а також вибуттям для проживання на територію адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується іншими виконавчими органами місцевих рад, зберігаються протягом 5 років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними відповідних ТЦК із складенням акта. Картки первинного обліку призовників, виключених з персонально-первинного військового обліку, зберігаються до досягнення такими громадянами 28-річного віку. Змінами до п. 29 передбачили, що ці картки первинного обліку зберігаються до досягнення такими громадянами 26-річного віку.

 

Крім того, внесені зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560.

Вони зокрема стосуються сфери діяльності комісій при ТЦК, які утворюються для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу.

До змін було визначено, що питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються.

Після змін уточнено, що комісії при ТЦК не будуть розглядати питання надання відстрочок заброньованим за підприємствами, установами і організаціями, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5 до Порядку №560.

А саме, йдеться про наступні категорії посадових та службових осіб, стосовно яких питання надання відстрочок комісія при ТЦК не розглядатиме:

 • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • народні депутати України;
 • судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП
 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 • Голова та інші члени Рахункової палати;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС
 • дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;
 • державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Відповідно, фактично у новій редакції викладено п. 58 Порядку. Так, до змін він передбачав, що за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, у ТЦК на території відповідальності якого вони розміщуються.

Після змін цей пункт передбачатиме, що за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих та посадових (службових) осіб, зазначених у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5 особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву і відповідні документи. Тобто – додано виключення про згаданих вище держслужбовців, суддів тощо.

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Додається норма про те, що відповідні органи, в яких працюють посадові (службові) особи, зазначені у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, надсилають завірену копію довідки про надання таким особам відстрочки до ТЦК, у якому така особа перебуває на військовому обліку.

Відповідне доповнення внесли і до п. 60. Відстрочка посадовим (службовим) особам, зазначеним в підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, надається на строк їх перебування на відповідній посаді територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, зазначеним в абзаці другому пункту 58 цього Порядку. У разі звільнення зазначених посадових (службових) осіб чи переведення на посаду, не зазначену в підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, відповідний орган державної влади, інший державний орган в одноденний строк інформує шляхом надсилання листа відповідний ТЦК, який оформив військовозобов’язаному відстрочку, для її анулювання, а також ТЦК, у яких така особа перебуває на військовому обліку.

Також уточнено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16—23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Тобто, відповідні посадовці не будуть направлятися на ВЛК.

 

Щодо доглядачів. Пункт 61, який стосується військовозобов’язаних, які здійснюють догляд (постійний догляд), доповнено нормою, що у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 ч. 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву за формою згідно з додатком 15, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду).

Нагадаємо, п. 13 стосується військовозобов’язаних, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

Тобто доглядачам доведеться доводити також те, що відсутні інші працездатні члени родини, які можуть доглядати за хворою дружиною, дитиною чи власними батьками такого доглядача. Хоча відповідно до п. 9 ч. 2 статті 23 Закону про мобілізацію існує чітке розмежування: особа, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми хворим батьком/ матір'ю не має доводити відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд. Така необхідність (доведення відсутності інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд) виникає по постійному догляду лише за батьком чи матір’ю дружини.

Чого у законі немає. Адже, якби законодавець хотів об’єднати усіх доглядачів «під один гребінець», мабуть, він би не розділяв регулювання механізму відстрочки окремими пунктами. Слід зауважити, що з приводу таких суперечностей громадяни вже зареєстрували на сайті Президента відповідну петицію.

Також, як вже зазначали, прибрали обов’язковість висновку ЛКК для осіб з інвалідністю ІІ групи, які потребують догляду.

Внесено зміни і до п. 66 Порядку, який визначав (до змін), що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

 • до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу;
 • з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Так, після змін п. 66 визначатиме, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

 • до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Такі особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду;
 • з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Нагадаємо, такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Також нагадаємо, що базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності.

 

Взагалі, змін, внесених до Порядку № 1487, окрім наведених вище - чимало, проте подекуди вони є «косметичними». Наприклад, слова «Служба зовнішньої розвідки» в усіх відмінках замінено словами «розвідувальні органи» у відповідному відмінку, а слова «підрозділ Служби зовнішньої розвідки» в усіх відмінках і формах числа замінено словами «відповідний підрозділ розвідувального органу» у відповідному відмінку і числі тощо. Вони не впливають на зміст, проте під час складання та/або подання певних списків, повідомлень тощо до ТЦК та СП це варто враховувати й роздруковувати та заповнювати оновлені форми.

 

Постанова Кабінет Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 558 «Про внесення змін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» - без змін.

 

18 червня Кабінет Міністрів України прийняв зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період», затвердженого постановою №560.

Так, уряд визначив форму службового посвідчення, яке повинен мати при собі представник, призначений наказом керівника для вручення повісток.  Таке посвідчення обов'язково має бути пред'явлене громадянину за його вимогою під час вручення повістки. Це посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, яка підпорядковується юрисдикції відповідної місцевої державної адміністрації або військової адміністрації.

Дійсність посвідчення підтверджується пред'явленням:

 • паспорта громадянина України;
 • посвідчення офіцера;
 • або військового квитка.

Представники ТЦК мають право перевіряти військово-облікові документи та вручати повістки. При цьому представник ТЦК повинен показувати посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина, посвідченням офіцера або військовим квитком.

Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається:

 • представникам ТЦК в межах їх адміністративної території;
 • представникам структурних підрозділів районних, міських державних адміністрацій (військових адміністрацій) в межах їх адміністративної території;
 • представникам виконавчих органів місцевого самоврядування на їх територіях;
 • представникам підприємств, установ, організацій на території підприємств та місцях виконання робіт;
 • представникам підрозділів розвідувальних органів та СБУ по всій території України, але тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в цих органах.

Призначення представників, уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника. Посвідчення видається головою (начальником) обласної, міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) та засвідчується його підписом і гербовою печаткою.

 

Постанова від 17 травня 2024 р. № 565  «Про реалізацію експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном»  - без змін.

 

 

Кабмін затвердив структуру військового резерву людських ресурсів -у територіальний резерв включатимуть з 45 років. Територіальний резерв включатиме резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ. (постанова КМУ від 18 червня 2024 р. №741- (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/741-2024-%D0%BF#Text)

Військовий резерв людських ресурсів складається з:

1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву;

2) військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, органах СБУ, а також підрозділах розвідувальних органів України.

Військовий резерв людських ресурсів поділяється на військовий оперативний резерв та мобілізаційний людський резерв.

Військовий оперативний резерв складається з:

 • бойового резерву (включає резервістів та військовозобов’язаних, які мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби);
 • резерву нарощування *мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби або проходили базову загальновійськову підготовку чи навчальні збори);
 • територіального резерву (резервісти та військовозобов’язаніх віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі).

Мобілізаційний людський резерв включає:

 • військовозобов’язаних, які призначені для комплектування посад змінного складу навчальних частин (центрів), вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку;
 • військовозобов’язаних, які не включені до військового оперативного резерву.

 

Інформуємо також, що МІНОБОРОНИ ВІДПОВІЛО НА ГОЛОВНІ ЗАПИТАННЯ ПРО ТЦК І ПОВІСТКИ (інформація агенції РБК-Україна, яка отримала у Міноборони відповіді на ці запитання).

 

Як діяти військовозобовʼязаному, який під час оновлення військово-облікових даних виявив, що він у розшуку?

Як зазначили у Міноборони, перелік дій у такому випадку залежить від способу, який громадянин обрав для оновлення даних.

Якщо статус «у розшуку» було виявлено під час оновлення своїх персональних даних у «Резерв+», то необхідно повторно авторизуватися у застосунку. Якщо ж після повторної «авторизації» статус «у розшуку» не зник, то необхідно особисто прибути до свого ТЦК. Вже там можна буде з'ясувати усі обставини та оновити персональні дані.

У разі якщо ви дізнались про статус «у розшуку» під час оновлення даних у ЦНАП, то необхідно особисто прибути до свого ТЦК і там повторно оновити дані.

У Міноборони зауважили, що статус «у розшуку» з’являється у громадян, які порушили правила військового обліку.

Це громадяни:

- які були призовниками, але не стали на військовий облік військовозобов’язаних після досягнення ним 25-річного віку (або до 18.05.2024 р. – до досягнення 27-річного віку);

- які були зняті з військового обліку, але без належних на те правових підстав, не стали на військовий облік за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (наприклад військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання);

- громадянини, які отримали повістку про необхідність з’явитися до ТЦК для оновлення персональних даних, але не з’явився у визначені дату і час без поважних причин тощо.

 

Чи мають представники ТЦК право затримувати осіб та доправляти їх до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних?

У Міноборони заявили, що право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК прав на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК не мають.

Однак під час дії воєного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку. Про це сказано в абзаці 10 пункту 15 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 р. № 560.

«Таким чином, адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)», – розповіли в Міноборони.

 

Чи можуть представники ТЦК до 16 липня затримувати окремих осіб, доставляти їх на проходження ВЛК і відразу мобілізувати?

6 травня 2024 року Президент України видав Указ № 272/2024 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», який був затверджений Законом України від 08.05.2024 № 3685-IX. Згідно з цим указом строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб починаючи з 14 травня 2024 року.

Це означає, що процес оновлення персональних даних громадянами України, відповідно до Закону України від 11.04.2024 р. № 3633-IX, та загальна мобілізація триватимуть одночасно і не впливатимуть один на одного. Таким чином, мобілізаційні заходи на території України, включаючи призов громадян на військову службу, направлення на проходження ВЛК, вручення мобілізаційних розпоряджень або так званих «бойових повісток», продовжуються у звичайному режимі.

Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти. Призовники можуть вступити на військову службу після досягнення 18 років виключно за власним бажанням шляхом укладення відповідного контракту.

 

Чи буде продовжено строк оновлення даних після 16 липня?

Як зазначили у Міноборони, на теперішній час Кабінет Міністрів таке продовження не розглядає.

 

Які види сповіщень військовозобов'язані зможуть отримати поштою?

У Міноборони пояснили, що до таких документів належать:

- усі види повісток (про оновлення персональних даних, про проходження ВЛК, мобілізаційні розпорядження, так звані «бойові повістки»);

- вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом; попередження керівника ТЦК про порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку.

Однак належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

у разі вручення повістки:

- особистий підпис про отримання повістки;

- відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки (додаток 2);

-+ відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

- день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

 

Які професії та підприємства підпадатимуть під бронювання?

У Міноборони відповіли, що військовозобов’язані можуть бути заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями.

До підприємств, установ і організацій належать:

- ті, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

- які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

- які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Однак список підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, включає в себе (але не обмежується):

- підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу;

- підприємства, що обслуговують системи життєзабезпечення; що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

- спеціалізовані установи ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, закордонних дипломатичних установ України, представництв міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період тощо.

Звертаємо увагу, що Постановою КМУ від 05.06.2024 р. № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану» було затверджено порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також внесено зміни до ПКМУ №76.

 

Участь роботодавця у процесі мобілізації та що буде, якщо роботодавець відмовляється вручати повістки?

Керівник може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації або відповідного керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.

У такому разі видається наказ керівника підприємства про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.

У наказі зазначаються:

- підстава та мета видання;

- перелік осіб, які підлягають оповіщенню;

- дата, час та місце їх прибуття;

- способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження;

- відповідальні особи за здійснення оповіщення;

- порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних;

- інші питання.

 

Керівник організовує оповіщення працівників підприємства через відповідальних осіб у робочий час, вручаючи повістки під їх особистий підпис. На підприємстві забезпечується інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації. Крім того, керівники письмово повідомляють ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства у триденний строк.

Керівники забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин, організовуючи їх перевезення від підприємства або звільняючи їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху. Невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, або які написали заяви про звільнення. Порушення вимог законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з ч. 3 ст. 210-1 КУпАП, з накладенням штрафу від 34 000 грн до 59 500 грн.

 

Військовозобов'язані чоловіки, зняті з обліку через виїзд за кордон на понад три місяці, повинні повернутися в Україну та з'явитися до ТЦК до 16 червня. Що буде, якщо вони цього не зроблять? Це також стосується 17-річних юнаків за кордоном. Що станеться, якщо вони не повернуться і не стануть на облік?

У правилах військового обліку призовників вказано, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі країни на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 18 червня 2024 року стати на військовий облік одним з таких способів:

- прибуття особисто до ТЦК;

- шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу України.

Громадянин України подає заяву особисто у закордонну дипломатичну установу України разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Після приймання заяви паспорт громадянина України повертається йому або надсилається за допомогою поштового зв’язку разом із копією першої сторінки паспорта для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами до відповідного ТЦК на їхню адресу електронної пошти, яка зазначена на офіційному вебсайті, у семиденний строк. Ці вимоги не стосуються працівників системи органів дипломатичної служби України. Відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» допризовники, які перебувають як в Україні, так і за її межами, зобов'язані особисто прибути до відповідного ТЦК у визначений строк, який зазначений у повістці, разом із необхідними документами. Зміни, внесені до ПКМУ від 30.12.2022  № 1487, про процедуру взяття на військовий облік через дипломатичну установу, не стосуються допризовників, оскільки це суперечить вимогам Закону про військовий обов'язок. Порушення цих вимог може призвести до адміністративної відповідальності згідно з КУпАП (розмір штрафу - від 17 000 грн до 25 500 грн).

 

У попередній редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у ст. 23 був перелік категорій, які не підлягали мобілізації, таких як особи з інвалідністю, багатодітні батьки, батьки-одинаки, усиновителі та інші. Вони могли бути призвані на службу лише за власним бажанням і тільки за місцем проживання.

У редакції від 18 травня у ст. 23 особи з відстрочкою можуть бути прийняті на службу за контрактом. Проте більше не згадується формулювання «за місцем проживання». Це означає, що ті, хто добровільно мобілізувалися із вказаних категорій, можуть бути спрямовані служити в будь-яке місце, не обмежуючись лише місцем проживання.

Громадяни, які оформили відстрочку від призову під час мобілізації, на особливий період згідно з вимогами ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», можуть вступити на військову службу виключно за власним бажанням, уклавши відповідний контракт. При цьому відтепер місце проходження військової служби таких громадян може не збігатися із місцем їх проживання, як це передбачалося попередньою редакцією вище вказаної статті закону.

 

Інформація актуальна станом на 25.06.2024

Інформаційно-аналітичний відділ ХООППОЗУ© 2024

 

35
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...