​Щодо переваг при скороченні чисельності молодого спеціаліста.

Питання: чи є переваги у молодого спеціаліста при скороченні чисельності?

Відповідь: 

такі переваги є у випускників вищих медичних і педагогічних закладів освіти, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу.

Молодий спеціаліст — це випускник державного закладу освіти, який навчався за державним замовленням (на «бюджеті»), котрого прийняли на роботу за направленням. Із 2017 року молодих спеціалістів на підприємствах немає. Гарантії, як для молодих спеціалістів, є лише у випускників, котрі уклали угоду про відпрацювання у закладі освіти чи охорони здоров’я, що знаходяться у сільській місцевості.

КЗпП не визначає, хто такі молоді спеціалісти, але забороняє встановлювати їм випробування і звільняти за скороченням упродовж трьох років від прийняття на роботу (ст. 26, 197 КЗпП).

Поняття «молодий спеціаліст» було сформульовано у постанові КМУ «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22.08.1996 № 992. Проте цей нормативний акт втратив чинність із 07.06.2017 на підставі постанови КМУ від 31.05.2017 № 376.

Чинне на сьогодні тлумачення терміну «молоді спеціалісти» — це випускники державних професійно-технічних та вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням (ч. 11 статті 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998).

Тому на сьогодні осіб зі статусом молодого спеціаліста фактично немає, а вищі заклади освіти з 2017 року не видають випускникам направлень на працевлаштування. Виняток — випускники, які підписали угоду з керівництвом ВНЗ і роботодавцем (організацією, підприємством, установою державної та приватної форми власності) до ухвалення Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» від 06.10.2016 № 1662.

Наприклад, Апеляційний суд м. Києва вважає, що для того, щоб вважатися молодим спеціалістом у розумінні статті 197 КЗпП (це про гарантії трьох років роботи), особа повинна працевлаштуватися за державним замовленням та мати направлення на роботу, оформлене відповідно до вимог закону, яке могло би бути підставою укласти трудовий договір між роботодавцем і особою як молодим спеціалістом (постанова від 31.07.2018 у справі № 755/1379/18).

Випускники закладів вищої освіти вільно обирають місце роботи. Заклади вищої освіти не зобов’язані працевлаштовувати випускників (ч. 1 ст. 64 Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).

Виняток — випускники вищих військових навчальних закладів та випускники вищих медичних і педагогічних закладів освіти, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Питання відпрацювання або відшкодування коштів за навчання регулює постанова КМУ «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» від 30.05.2018 № 417 (далі — Порядок № 417). Працівникам, які уклали такі угоди, заклад освіти чи охорони здоров’я гарантує робоче місце щонайменше на три роки від дати прийняття на роботу. Роботодавець не має права їх звільнити за скороченням упродовж цього строку (п. 9 Порядку № 417).

Тобто, якщо працівник у Вашій лікарні має таку угоду – то згідно Порядку №417, який хоч не називає випускників вищих медичних і педагогічних закладів освіти молодими спеціалістами, але забороняє роботодавцю звільняти такого працівника упродовж трьох років від початку роботи у закладі освіти чи охорони здоров’я (п. 9 Порядку № 417).

Актуально станом на січень 2021 р.

217