Як створити первинну профспілкову організацію

Якщо у Вашому закладі немає профспілкової організації, Ви можете її створити.

Держава забезпечує реалізацію прав громадян на об'єднання у профспілки - Первинна профспілкова організація може бути створена в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі незалежно від форми власності та за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію.

Відповідно до ст.6 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” „Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення, без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами”.

Особи (зокрема роботодавці), які вчиняють перешкоди здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Процес створення первинної профспілкової організації складається з певних кроків, які зазначаються в протоколі загальних зборів її засновників.

Для створення первинної профорганізації, її засновники повинні на зборах вирішити ряд питань порядку денного:

- Про створення в установі чи підприємстві первинної профспілкової організації.

- Про обрання профспілкового комітету первинної профспілкової організації.

- Про обрання голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації.

- Про обрання ревізійної комісії первинної профспілкової організації.

- Про клопотання щодо входження первинної профспілкової організації до складу галузевої профспілки – Хмельницької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.

 До складу нашої обласної організації входять 56 організацій профспілки з усіх регіонів Хмельниччини. Наші фахівці обов'язково допоможуть Вам провести усі необхідні організаційні заходи по створенню профспілкової організації.

Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо її члени прийняли рішення про її створення та повідомили обласну галузеву профспілкову організацію про своє приєднання до Профспілки.

Президія обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я приймає відповідне рішення про створення первинної профспілкової організації та про постановку її на облік до нашої Профспілки. 

Первинна профспілкова організація реєструється в обласному управлінні юстиції на підставі Статуту та Свідоцтва вже працюючої Профспілки працівників охорони здоров’я України, а вже потім проводить реєстрацію організації у  державного реєстратора.  

При цьому первинна організація профспілки залишається самостійною організацією, вона сама приймає рішення з організації своєї роботи та використання наявних профспілкових коштів. Кожен учасник зборів подає заяву до профспілкового комітету про прийняття до профспілки (або про взяття на облік) і до бухгалтерії – про перерахування членських профспілкових внесків.

Вищий за статусом профспілковий орган нашої Профспілки – обласна організація – надає первинній організації методичну, правову та практичну допомогу в організації її роботи. Первинна організація перераховує вищому профспілковому органу певний відсоток від профспілкових внесків на виконання її статутних завдань.

Для легалізації статусу „Первинної профспілкової організації” подаються заява встановленого зразка за підписами засновників, які підлягають нотаріальному посвідченню, та додаються наступні  документи:

1. Статут Профспілки;

2. Протокол установчих зборів засновників Первинної профорганізації з рішенням про затвердження Статуту;

3. Відомості про виборні органи;

4. Відомості про засновників.

Тобто потрібно пройти наступні кроки:

ЗІБРАТИ ІНІЦІАТИВНУ ГРУПУ — з підготовки та проведення установчих зборів. Наявність не менше 3-х осіб, які бажають бути членами профспілки в лікарні.

ПРОВЕСТИ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ з порядком денним:

 - Створення ППО (з прийняттям рішення щодо створення ППО)

 - Обрання органів управління ППО (профкому та ревізійної комісії) або обрання профспілкового представника (в малочисельних організаціях); (прийом до профспілки здійснюється за заявами працівників установчими зборами).

 - Про входження новоствореної ППО до вже  існуючої профспілки - Хмельницької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.

ПРОЙТИ ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ ППО на відповідність зазначеному статусу відповідно до ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. 

ЗДІЙСНИТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ППО на відповідність   статусу (офіційне визнання).

1. Подати заяву про державну реєстрацію юридичної особи - громадського формування встановленого зразка до територіального управління юстиції разом із:

- Протоколом установчих зборів ППО (нотаріально засвідчена копія) з рішенням засновників про створення ППО;

- Статутом Профспілки працівників охорони здоров’я України, до складу якої ввійшла первинна організація;

- Відомостями про керівні органи, відомості про особу (осіб), яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій. 

2- Отримати свідоцтво.

7. Подати заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій до територіального органу Державної податкової служби України

ЗДІЙСНИТИ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ППО відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».(Державний реєстратор). 

ПИСЬМОВО ПОВІДОМИТИ РОБОТОДАВЦЯ про створення первинної організації профспілки. 

ВИГОТОВИТИ ШТАМП ТА ПЕЧАТКУ 

ВІДКРИТИ розрахунковий рахунок в банку.

15:05
171
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...