Зразки заяв і подань в члени профспілки

Завантажити:

Додаток 5

Зразок заяви про прийом в члени профспілки 


Голові  профкому

первинної профспілкової організації 

_________________ (назва закладу)

 _____________________________ 

(П.І.Б. голови профкому)

 _____________________________________

                (П.І.Б. члена Профспілки)

 _____________________________________

(посада члена профспілки та місце його роботи)  

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в члени Профспілки працівників охорони здоров'я України. Із Статутом Профспілки ознайомлений(на). Зобов’язуюсь виконувати вимоги Статуту, регулярно сплачувати членські профспілкові внески. 

Я повідомлений про те, що відповідно до Закону «Про захист персональних даних» профспілкова організація вважається володільцем зібраних персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, ознайомлений з правами у сфері захисту персональних даних.

"_____" _______________ 20___ р.         __________________

                                                                       (підпис)

 Зразок заяви про взяття на профспілковий облік

 

Голові  профкому

первинної профспілкової організації 

________________________ (назва закладу)

 _____________________________ 

(П.І.Б. голови профкому)

 _____________________________________

                (П.І.Б. члена Профспілки)

 _____________________________________

(посада члена профспілки та місце його роботи)  

 

ЗАЯВА 

Прошу взяти мене на профспілковий облік в первинній профспілковій організації __________________. Зобов’язуюсь виконувати вимоги Статуту, регулярно сплачувати членські профспілкові внески. 

Я повідомлений про те, що відповідно до Закону «Про захист персональних даних» профспілкова організація вважається володільцем зібраних персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, ознайомлений з правами у сфері захисту персональних даних.

"_____" _______________ 20___ р.       __________________

                                                                (підпис)

 

Зразок заяви про утримання членських внесків

 

Головному бухгалтеру

_______________________ (назва закладу) 

 _____________________________________

  (П.І.Б. члена Профспілки)

 _____________________________________

 (посада члена профспілки та місце його роботи)  

 

ЗАЯВА

рошу утримувати з моєї заробітної плати профспілкові внески у розмірі одного відсотку та перераховувати їх на рахунок ___________________________   (назва) організації профспілки працівників охорони здоров'я України.

"_____" _______________ 20___ р.     __________________

                                                                                                          (підпис)

 Зразок подання про нагородження члена профспілки 

 _____________________________________ 

 _____________________________________

(найменування профорганізації, 

яка клопоче перед обласною організацією)

 

 

ПОДАННЯ

1. Прізвище, ім'я, по батькові______________________________ ;

2. Посада                _______________________________________

________________________________________________________

(вказати точне найменування посади, структурного підрозділу);

3. Рік, місяць і день народження__________________________ ;

4. Освіта______________________________________________ ;

(найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність)

5. Скільки років і яку роботу виконує в профспілковій організації_______________________________________________

6. Якими видами нагород і заохочень відзначався профспілкою __________________________________________________________________________________ 

7. Коротка характеристика і за що представляється до нагородження _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 8. Адреса проживання, номер телефону _______________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

Представляється до    ______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

(вказати вид заохочення)

(якщо передбачається виплата коштів чи цінний подарунок – також вказати номер і серію паспорту, ідентифікаційний номер)

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________

Голова профорганізації __________________________________________

  (підпис)                                                         (П.І.Б)

 Зразок заяв про надання матеріальної допомоги

(якщо профспілкова виплата здійснюється профкомом закладу) 

Голові первинної профспілкової організації 

_____________________________________________________

члена профспілки ______________________________________

(посада)

_____________________________________________________

           (прізвище, ім’я, по батькові)

мешкає у  ___________________

вул. ________________________

буд. №____ кв. №_______

ЗАЯВА

Прошу надати мені профспілкову виплату у зв’язку з ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(докладно вказати причину)

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код____________________ , паспорт серія ____ № ___________________

Виданий (ким і коли  виданий) ______________________________ 

 ________________________________________________________

______________________ /__________________________/

(підпис)             (прізвище, ім'я, по батькові)

„____” ____________ 20__ р.

  • якщо профспілкова виплата здійснюється обкомом профспілки

Голові Хмельницької обласної організації профспілки 

працівників охорони здоров'я України _______________________________________________________

члена профспілки ________________________________________

(посада)

________________________________________________________

           (прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

 (місце роботи)

мешкає у  ______________________________________________

вул. ___________________________________________________

буд. №____ кв. №_______

член профспілки з________ року

ЗАЯВА

Прошу надати мені профспілкову виплату у зв’язку з ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(докладно вказати причину)

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код____________________ , паспорт серія ____ № ___________________

Виданий (ким і коли  виданий) ______________________________ 

 ________________________________________________________

______________________ /__________________________/

(підпис)             (прізвище, ім'я, по батькові)

„____” ____________ 20__ р.

Примітка: дані заяви разом із додатковими документами (довідка лікуючого лікаря, виписка з амбулаторної .карти чи історії хвороби, консультативний висновок, акт обстеження матеріально-побутових умов тощо) необхідно надавати у профком закладу.

19:04
176
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...