Про нагородження членів профспілки

Одним із стимулів для здійснення профспілкової роботи на громадських засадах є нагородження профспілкових активістів профспілковими нагородами, а саме: 

  • Відзнакою (Почесною грамотою, подякою, вітальною адресою) Хмельницької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України (положення - додаток); 
  • Почесною грамотою профспілки працівників охорони здоров’я України (положення - додаток); 
  • Почесною грамотою Федерації профспілок Хмельницької області; 
  • Почесною граaмотою Федерації профспілок України (положення - додаток); 
  • Нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака» (положення - додаток); 
  • Нагрудним знаком Федерації профспілок України «Заслужений працівник профспілок України» (положення - додаток). 

Клопотання щодо нагородження профспілкових активістів надсилаються до Хмельницької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України завчасно . 

Вручення нагород проводиться в урочистій обстановці публічно. 

В нагоді може бути й інформація по відомчі заохочувальні відзнаки – Подяку Міністерства охорони здоров’я України, Почесну грамоту МОЗ України та щодо нагородження почесним званням України – «Заслужений лікар України» (див. додаток).

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою президії  

Хмельницької обласної організації  

профспілки працівників охорони здоров'я України 

29 вересня 2015 року № П-17 

ПОЛОЖЕННЯ 

про заохочення Хмельницької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України 

 

Заохоченнями Хмельницької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України (далі ХООППОЗУ) є: 

- Почесна грамота, 

- Подяка, 

- Вітальна адреса. 

1. ПОЧЕСНА ГРАМОТА. 

1.1. Почесна грамота ХООППОЗУ є формою заохочення за багаторічну сумлінну та бездоганну працю, ініціативність, вагомий внесок у розвиток і зміцнення профспілкового руху. 

Почесною грамотою нагороджуються: 

- профспілкові активісти, члени виборних профспілкових органів, голови та працівники профспілкових організацій, ветерани профспілкового руху, які беруть активну участь у підвищенні ефективності роботи профспілкових організацій; 

- особи, активно сприяють профспілкам у виконанні їх статутних цілей і завдань, беруть активну участь у житті профспілкових організацій; 

- профспілкові організації, установи, заклади, творчі самодіяльні колективи - за успішне здійснення соціальних програм, високі досягнення в лікувально-діагностичній роботі, спортивному і культурному житті. 

Почесною грамотою можуть нагороджуватися профспілкові працівники та активісти, інші особи - у зв'язку з ювілейними датами їх народження (40, 50, 55, 60 років і наступні ювілейні дати). 

1.2. Рішення про нагородження Почесною грамотою приймається президією ХООППОЗУ за письмовим клопотанням профспілкових комітетів територіальних, первинних організацій профспілки і членів президії. 

1.3. Особам, нагородженим Почесною грамотою, проводиться одноразова фінансова виплата в розмірі трьох базових величин з коштів профбюджету ХООППОЗУ. Грошові кошти можуть перераховуватися на поточні рахунки первинних організацій профспілки. 

1.4. Особам, організаціям, нагородженим Почесною грамотою, одночасно можуть вручатися квіти. 

1.5. Нагороджені Почесною грамотою можуть представлятися до нагородження за нові заслуги не раніше, ніж через 3 роки. 

1.6. Персональний облік нагороджених Почесною грамотою забезпечує працівник виконавчого апарату ХООППОЗУ, який відповідає за роботу з профактивом та  за кадрові питання. 

2. ПОДЯКА 

2.1. Подяка оголошується профспілковим активістам, працівникам, ветеранам профспілкового руху, іншим особам, котрі активно допомагають профспілці у здійсненні її функцій: 

- за багаторічну сумлінну роботу в профспілці, 

- за особливий (вагомий) особистий внесок у зміцненні профспілкового руху, 

 - за висококваліфіковану працю в охороні здоров'я, 

- за високі досягнення в спортивному, культурному житті, 

- за зміцнення соціального партнерства, 

- за інші заслуги. 

Подяка може оголошуватися профспілковим активістам і працівникам, іншим особам - у зв'язку з ювілейними датами їх народження (40, 50, 55, 60 років і наступні ювілейні дати). 

2.2. Рішення про оголошення подяки приймається президією ХООППОЗУ за письмовим клопотанням профспілкових комітетів територіальних, первинних організацій профспілки, та членів президії. 

2.3. Особам при оголошенні подяки проводиться одноразова фінансова виплата у розмірі двох базових величин із коштів профбюджету ХООППОЗУ. Грошові кошти можуть перераховуватися на поточні рахунки первинних організацій профспілки. 

3. ВІТАЛЬНА АДРЕСА. 

3.1. Вітальна адреса направляється профспілковим організаціям, трудовим колективам, профспілковим працівникам, іншим особам у зв'язку з ювілейними датами, професійними святами, високими трудовими, спортивними та творчими здобутками від імені президії ХООППОЗУ або з ініціативи голови ХООППОЗУ. 

3.2. Заохочення профспілкових організацій, трудових колективів у зв'язку з ювілейними датами проводиться не раніше 10 років з дня утворення, заснування, введення в дію або відкриття; заохочення профспілкових працівників та активістів, інших осіб - у зв'язку з ювілейними датами їх народження (40, 50, 55, 60 років і наступні ювілейні дати).  

3.3. Особам, організаціям, яким направляється вітальну адресу, одночасно можуть вручатися квіти. 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Для нагородження (заохочення) Почесною грамотою, оголошення подяки, підготовку вітальної адреси в ХООППОЗУ представляється клопотання профспілкового комітету (профорганізатора) або копія постанови (виписка з протоколу) профспілкового комітету територіальної чи первинної організації профспілки, а також подання до нагородження окремої особи за формою 1, а трудового колективу, профспілкової організації за формою 2. 

Матеріали з нагородження (заохочення) представляються в ХООПОЗУ не пізніше, ніж за два тижні до дати нагородження. 

4.2. Підготовку, оформлення проекту постанови президії, Почесних грамот, подяк і текстів вітальних адрес профспілковим організаціям, трудовим колективам, профспілковим працівникам та активістам, членам профспілки, іншим особам забезпечує організаційний відділ ХООППОЗУ. 

4.3. Виділення коштів на фінансові виплати, придбання подарунків і квітів, передбачених цим Положенням, здійснюється за рахунок профбюджету ХООППОЗУ. 

4.4. Вручення заохочень і нагороджень ХООППОЗУ провадиться головою ХООППОЗУ, членами президії ХООПОЗУ, а також членами обкому (за дорученням голови). 

Форма 1 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________ 

(найменування первинної організації профспілки, яка клопоче перед президією ХООПОЗУ) 

ПОДАННЯ 

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________ ; 

2. Посада, місце роботи ___________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 

(вказати точне найменування посади, установи, організації, підприємства, структурного підрозділу); 

3. Рік, місяць і день народження  _________________________________ ; 

4. Освіта ______________________________________________________ ; 

(найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність) 

5. Скільки років і яку роботу виконує в профспілкової організації _______________  

 _______________________________________________________________________ 

6. Якими видами нагород і заохочень відзначався по лінії профспілок _____________  

 _________________________________________________________________________  

7. Коротка характеристика і заслуги, за які представляється до нагородження ________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

8. Адреса проживання, номер телефону __________________________________________  

Представляється до  ___________________________________________________________  

(вказати вид заохочення) 

Голова 

профспілкового комітету ____________________________________________ 

  (підпис)                                     (П.І.Б) 

М.П. 

Форма 2 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________ 

(найменування організації профспілки, яка клопоче перед президією ХООПОЗУ) 

ПОДАННЯ 

1. _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 

(вказати точне найменування установи, організації, підприємства, структурного підрозділу); 

2. Заслуги, за які представляється до нагородження ___________________________  

                                                                                               (вказати заохочення)   

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Голова 

профспілкового комітету ____________________________________________ 

  (підпис)                                     (П.І.Б) 

М.П. 

Додаток  

до постанови Президії  

ЦК профспілки працівників  

охорони здоров'я України в 

ід 20.05.2009 р. № П-15-6 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну грамоту 

Профспілки працівників охорони здоров'я України 

Почесна грамота Профспілки працівників охорони здоров'я України заснована для нагородження профспілкових активістів, працівників профспілкових організацій галузевої Профспілки, працівників закладів охорони здоров'я, державних і громадських діячів, інших осіб, які активно співпрацюють з Профспілкою у здійсненні її функцій щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки. 

Висунення кандидатури для нагородження здійснюється у профспілкових організаціях, про що зазначається у поданні. Звернутись з поданням про нагородження мають право також керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ЦК Профспілки. 

Документи до нагородження (рішення виборного органу та подання зі стислою характеристикою та обґрунтуванням мотивів щодо нагородження) подаються до виконавчого апарату ЦК профспілки за один місяць до дати нагородження. 

На підставі подання про нагородження Почесною грамотою Профспілки та рішень виборного органу Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій галузевої профспілки приймається постанова Президії ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України. Постанова ЦК Президії про нагородження приймається без обговорення та голосування на засіданні Президії шляхом підписання її Головою Профспілки. 

Почесна грамота Профспілки працівників охорони здоров'я України підписується Головою Профспілки та завіряється печаткою. 

Вручення Почесної грамоти Профспілки відбувається в урочистій обстановці. Вручають Почесну грамоту Профспілки Голова Профспілки, голови Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій галузевої профспілки або за їх дорученням інші посадові особи. 

Нагородженим Почесною грамотою Профспілки виплачується одноразова винагорода у розмірі до посадового окладу нагороджуваного за рахунок коштів ЦК Профспілки, Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій галузевої Профспілки, передбачених відповідним бюджетом на ці цілі, за умови фінансових можливостей. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постанова Президії ФПУ 

від 26.03.97 № П-35-17 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну грамоту Федерації профспілок України 

Почесна грамота Федерації профспілок України заснована для нагородження профспілкових активістів, працівників профспілкових органів, підвідомчих профспілкам організацій, установ та підприємств, трудових колективів, держав них і громадських діячів, інших осіб, які активно допомагають профспілкам у здійсненні їх функцій по захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок. 

Нагородження Почесною грамотою здійснюється президією Федерації профспілок України згідно з рішенням виборного органу членської організації або колегіального органу підвідомчої організації та за їх поданням. 

Звернутись з поданням щодо нагородження мають право структурні підрозділи, робочі групи конгресу ФП України. 

В окремих випадках нагородження може бути здійснено шляхом опитування членів президії ФП України. 

Документи до нагородження за встановленим зразком подаються за один місяць до нагородження. Вказується стисла характеристика з обґрунтованістю мотивів щодо нагородження. Кандидатури керівників профспілкових органів середньої і первинних ланок узгоджуються між відповідними галузевими та міжгалузевими регіональними профорганами. 

Вручення Почесної грамоти ФП України провадиться нагороджуваному в урочистій обстановці. 

Почесна грамота від імені президії Федерації профспілок України завіряється печаткою. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Президії ФП України   

від 27.12.94 № П-17-18 

Зміни і доповнення внесені 

постановою Президії ФП України  

від 07.02.96 №П-24-20 


ПОЛОЖЕННЯ 

про нагрудний знак Федерації профспілок України 

"Профспілкова відзнака" 

 

Нагрудний знак ФП України "Профспілкова відзнака" є вищою нагородою ФП України і заснований для відзначення профспілкових активістів, працівників профспілкових органів, підвідомчих профспілкам організацій та установ, інших осіб, які активно сприяють профспілкам у здійсненні їх функцій. 

Нагородження знаком здійснюється за конкретні досягнення у вирішенні програмних і статутних завдань профспілок, іншій громадсько-корисній діяльності з урахуванням особистих заслуг працівників та, як правило, за умови наявності стажу роботи у профспілках та підвідомчих їм організаціях не менше 10 років, а також попереднього нагородження Почесною грамотою ФП України. 

Особам, нагородженим знаком "Профспілкова відзнака" видається грошова винагорода за рахунок коштів ФП України. Рішенням відповідного профоргану їм може встановлюватися надбавка до посадового окладу або застосовуватися інша форма матеріального заохочення. 

Виплата винагороди здійснюється членською організацією, яка подає кандидатуру для нагородження з подальшим перерахуванням коштів Федерацією профспілок України. 

В окремих випадках можливе нагородження понад встановлену квоту за умов виплати грошової винагороди за рахунок членської організації. 

Голова ФП України, його заступники можуть виступати з ініціативою щодо нагородження керівників членських та підвідомчих організацій, працівників апарату. 

Постанову про нагородження знаком приймає президія ФП України за поданням виборного органу членської організації або колегіального органу підвідомчої організації. Кандидатури керівників профорганів первинної та середньої ланки узгоджуються між національними галузевими та міжспілковими регіональними профорганами, про що робиться запис у поданні до відзнаки. 

У разі відхилення клопотання про нагородження відповідний орган повідомляється про причини відмови. 

Нагрудний знак "Профспілкова відзнака" та посвідчення до нього мають реєстраційний номер. 

Вручення нагородженим знака та посвідчення до нього провадиться керівниками ФП України та її членських організацій, членами президії, заступниками членів президії Федерації профспілок України. 

Повторне нагородження знаком не провадиться. 

Нагрудний знак ФП України "Профспілкова відзнака" носять на правій стороні грудей. 

Додаток 2 

до постанови Ради ФПУ 

від 21.04.2004 № П-2-3 

ПОЛОЖЕННЯ 

про нагрудний знак Федерації профспілок України "Заслужений працівник профспілок України" 

Нагрудний знак ФПУ "Заслужений працівник профспілок України" встановлюється Радою Федерації профспілок України для нагородження профспілкових працівників за особливі заслуги перед профспілковим рухом у складі Федерації профспілок України, значний особистий внесок у його становлення й розвиток, багаторічну активну роботу в профспілкових організаціях, структурних підрозділах апарату Федерації профспілок України. 

Нагрудним знаком ФПУ "Заслужений працівник профспілок України" нагороджуються особи, які пропрацювали в профспілкових організаціях не менше 15 років і яких не менш як 2 роки тому було нагороджено нагрудним знаком ФПУ "Профспілкова відзнака". 

Нагородження знаком "Заслужений працівник профспілок України" здійснюється Президією Федерації профспілок України один раз на рік до І Травня за поданням постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи па підставі клопотання членської організації ФПУ та рішення про підтримку клопотання виборного органу відповідного регіонального профоб'єднання (для всеукраїнських профспілок) або відповідної всеукраїнської профспілки (для регіональних профоб'єднань). 

Клопотання подаються постійній комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи не пізніше 1 березня. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства охорони  

здоров’я України  14.05.2012 № 352  

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 17.09.2012 № 719 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

29 травня 2012 р.  

за № 850/21162 


ПОЛОЖЕННЯ 

про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров’я України - Подяку Міністерства охорони здоров’я України та Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України 

I. Загальні положення 

1.1. Подяка Міністерства охорони здоров’я України (далі – Подяка) та Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (далі – Почесна грамота) є відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров’я України, що встановлюються з метою заохочення та відзначення: особистих трудових досягнень у професійній діяльності, сумлінної праці, творчої ініціативи, особистої професійної майстерності, значного внеску у розвиток медичної та фармацевтичної науки, підготовки медичних та фармацевтичних кадрів, впровадження сучасних методів діагностики та лікування, активної санітарно-освітньої та профілактичної роботи, інших здобутків у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, а також з нагоди загальнодержавних свят, галузевих професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій. 

1.2. Подякою або Почесною грамотою нагороджуються працівники: 

- апарату Міністерства, апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України (далі – Міністр), їх територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України; 

{Абзац другий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 592 від 12.07.2013} 

- Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій; 

- закладів, підприємств, установ, організацій охорони здоров’я державної та комунальної форм власності. 

Зазначені категорії працівників на момент направлення подання про нагородження повинні мати стаж роботи у сфері охорони здоров’я, як правило: не менше двох років – для нагородження Подякою, чотирьох років – Почесною грамотою. 

1.3. Почесною грамотою нагороджуються працівники, які раніше нагороджувались Подякою Міністерства охорони здоров’я України та/або іншими заохочувальними відзнаками органів державної влади та місцевого самоврядування 

Особи, нагороджені Подякою або Почесною грамотою, можуть бути представлені до нагородження не раніше ніж через три роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію. 

1.4. Нагородженим Почесною грамотою працівникам може виплачуватись одноразова грошова винагорода (премія) у розмірі, визначеному відповідними положеннями про преміювання. 

1.5. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року, не може перевищувати 5000 осіб, з них Подякою – 3000, Почесною грамотою – 2000 осіб. 

II. Порядок представлення до нагородження Подякою або Почесною грамотою 

2.1. Подання про нагородження працівників Подякою або Почесною грамотою вноситься на ім’я Міністра заступником Міністра – керівником апарату за клопотанням керівників структурних підрозділів апарату Міністерства, Міністром охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. 

2.2. У поданні зазначаються біографічні дані працівника, відомості про його трудові досягнення, конкретні особисті заслуги за час роботи, громадську діяльність та підтримка трудового колективу, де працює особа. 

2.3. Про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою видається наказ МОЗ України. 

III. Порядок вручення Подяки або Почесної грамоти 

3.1. Вручення Подяки або Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці Міністром або за його дорученням іншими керівними посадовими особами. 

3.2. Облік і реєстрацію нагороджених Подякою та Почесною грамотою забезпечує структурний підрозділ з питань персоналу Міністерства охорони здоров’я України. 

3.3. Втрачені Подяка, Почесна грамота повторно не видаються. 

3.4. В особовій справі, трудовій книжці та облікових документах нагороджених структурний підрозділ з питань персоналу органу державної влади, підприємства, установи, організації, де працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу. 

{Положення в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 719 від 17.09.2012

В.о. директора Департаменту кадрової політики,  

освіти, науки та запобігання корупції                             І.І. Фещенко 

Нагородження почесним званням України – «Заслужений лікар України» 

Згідно статті 3  «Види державних нагород» Закону України «Про державні нагороди України» (від 16 березня 2000 року №1549-III) звання «Заслужений лікар України» є почесним званням України, яке присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність. 

Згідно вимог Статті 4 «Статут і положення про державні нагороди» Закону №1549 Президент України затверджує положення для державних нагород – тобто підстави для нагородження, опис державної нагороди, а також встановлює порядок нагородження, вручення, носіння державних нагород та інші правила. 

Тому, на виконання вимог статті 4 Закону №1549 Президент України видав Указ «Про почесні звання України» (від 29.06.2001 № 476/2001), яким затвердив «Положення про почесні звання України», у якому вказується, що почесне звання "Заслужений лікар України" може присвоюватись лікарям установ і закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення за значні успіхи у медичній практиці, підготовку висококваліфікованих лікарських кадрів. 

Розділ III. «Порядок представлення до присвоєння почесних звань» цього Указу встановлює норму, згідно якої  подання про присвоєння почесних звань вносяться Президентові України Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також, зокрема, обласними державними адміністраціями.(пункт 10 Розділу ІІІ).  

Висунення кандидатур до присвоєння почесних звань здійснюється  гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання. Причому клопотання про присвоєння почесних звань порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня залежно від підпорядкованості (пункт 11 Розділу ІІІ).  

Проте є й інший варіант - клопотання про присвоєння почесних звань, можуть порушуватися органами місцевого самоврядування, - вони також подаються Президентові України через  відповідні обласні, міські державні адміністрації.  

У той же час, з метою вдосконалення практики відзначення державними нагородами України, врегулювання питань щодо представлення до нагородження та вручення державних нагород України Президент України затвердив Указ від 19 лютого 2003 року N 138/2003 «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України». 

Згідно цього Указу Президента, які і попереднього Указу, висунення кандидатур до відзначення державними нагородами здійснюється гласно за місцем роботи осіб, яких представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності. А клопотання про відзначення державною нагородою порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня (пункт 3 Порядку). У нашому випадку – таким органом є Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Знову ж - згідно пункту 4 Порядку клопотання про відзначення державними нагородами, можуть порушуватися органами місцевого самоврядування. 

Далі - сформоване подання обласними чи міськими державними адміністраціями мають бути попередньо письмово погоджені з відповідними центральними органами виконавчої влади (пункт 7 Порядку), а згідно пункту 11 Порядку (в редакції від 12.05.2023) документи про представлення до відзначення державними нагородами попередньо опрацьовуються в Департаменті з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України. 

Згідно пункту 8 Порядку, органи, яким надано право вносити подання про відзначення державними нагородами, надсилають на ім'я Президента України подання і нагородний лист установленого зразка (затверджений Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України), у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її державною нагородою, та проставляється печатка підприємства, установи, організації за місцем роботи особи. 

Підсумуємо: порушити клопотання про нагородження почесним званням України, зокрема званням "Заслужений лікар України" може трудовий колектив закладу охорони здоров’я. У такому випадку ініціативною групою мають оголошуватися збори трудового колективу, на яких розглядатиметься питання ініціювання нагородження почесним званням України будь-якого члена трудового колективу, у тому числі керівника.  

Згідно статті 20 чинного на сьогодні Закону Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» (від 17 червня 1983 р. N9500-X) питання на розгляд зборів (конференцій) трудових колективів вносяться, з ініціативи, зокрема профспілкових та інших громадських організацій, і навіть з ініціативи окремих членів колективів, а також із спільної ініціативи адміністрації і громадських організацій. Збори (конференції) трудових  колективів скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією підприємств, установ, організацій.  

Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини делегатів. Причому за нормою статті 21 Закону №9500 рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції). 

Висновок: профкому у реаліях сьогодення не обов’язково займатись організацією процедури (наприклад з огляду на випадки прийняття колдоговору в закладах, де відсутня профспілкова організація), але клопотання до профкому з такого питання може бути – з огляду на наведену вище норму Закону №9500. Хоча зауважимо, Кодекс Законів про працю та Закон про профспілки зобов’язує профком діяти першочергово в інтересах членів профспілки  і в багатьох питаннях адміністрація вирішує застосування відзнак і заохочень  без участі нашої громадської організації. Тобто з огляду на колегіальність і нормальні стосунки з адміністрацією можна оголосити збори з таким порядком денним і підготувати деякі документи, якими потім буде опікуватись відділ кадрів (чи хтось інший) у спілкуванні з Департаментом охорони здоров’я. 

Теоретично не можна відкинути й другий шлях – через місцеву адміністрацію, але це вже спостерігалось дуже нечасто. 

Практичні питання про оформлення документації за результатами рішення трудового колективу – все ж потрібно уточнювати в Управлінні фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення Департаменту. 

Про всяк випадок – про орієнтовний перелік документації. На ім'я голови обласної державної адміністрації надсилається лист-клопотання (1 прим.), в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, що представляється до нагородження, згідно із записом у паспорті; назва займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці, без скорочень та абревіатур;  вид державної нагороди; за які заслуги представляється до нагородження особа.  

Разом з листом надсилається нагородний лист установленого зразка, затверджений Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України (див. додаток), у 3 примірниках в оригіналі з обов’язковим зазначенням конкретних особливих заслуг особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її державною нагородою. 

Нагородний лист скріплюється печаткою та підписами керівника підприємства, установи або організації і голови зборів трудового колективу за місцем роботи особи. 

Кожний примірник нагородного листа повинен бути оформлений на одному аркуші формату А4 з обох сторін, форма бланку нагородного листа змінам не підлягає. 

Супроводжуються ці документи копією першої сторінки паспорта (1 прим.), витягом з протоколу засідання трудового колективу підприємства, установи, організації (1 прим.), згодою на обробку персональних даних (1 прим.) та письмовим погодженням з відповідною райдержадміністрацією у окремих випадках (1 прим. в оригіналі)

Додаток- форма нагородного листа 

 

  

Затверджено 

К о м і с і є ю 

державних 

нагород та геральдики 

при 

Президентові 

України 

 

Для  службових  відміток 

Для картотеки  про  нагородження 

від 17 березня 

2003 р. 

НАГОРОДНИЙ  ЛИСТ 

для   представлення   до  відзначення 

державною  нагородою  України  

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Посада і місце роботи, служби  

3. Число, місяць, рік і місце народження   

  

. 

4. Стать 

5. Національність 

6. Партійність 

  

7. Освіта 

   

які навчальні заклади закінчив,  коли, спеціальність за дипломом) 

8.  Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання 

9. Які має державні нагороди України і дата нагородження 

10. Домашня адреса 

тел. 

11. Службова адреса 

тел. 

12. Загальний стаж роботи 

  

Стаж роботи у даному колективі 

13. Характеристика  з  зазначенням конкретних особливих заслуг особи 

розпочинається із зазначенням інформації про трудову діяльність особи (роки та місце роботи) 

вказується з якого часу обіймає посаду, зазначену у поданні та нагородному листі 

відображаються конкретні заслуги, досягнення особи на зазначеному місці роботи, її внесок у розвиток підприємства, міста за час від попереднього нагородження (як правило, це останні три роки) 

вказуються відомості про нагородження особи із зазначенням назви відзнаки та року нагородження 

Кандидатура 

рекомендована зборами  

(правлінням) колективу 

  

(найменування підприємства, 

установи, організації тощо, дата обговорення, № протоколу) 

Представляється до  

(вид нагороди) 

Керівник підприємства, 

Голова зборів 

установи, організації 

колективу 

м.п. 

“        ” 

 року 

Оформляється на 1 аркуші зі зворотом в 3-х примірниках 

00:20
178
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...