Нещасний випадок з працівником – які дії адміністрації і профкому закладу охорони здоров’я?

Нещасний випадок з працівником – які дії адміністрації і профкому закладу охорони здоров’я?
Завантажити:
Завантажити-2:

1 липня 2019 року набув чинності  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 37 (далі — Порядок), попередній нормативний документ, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232 - залишився в минулому.

Вимоги Порядку поширюються на працівників усіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, а також на студентів, клінічних ординаторів чи аспірантів у період виробничої практики (стажування).

Перша дія. Сам потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок (чи свідок нещасного випадку) повинні негайно повідомити про цю подію безпосередньому керівнику потерпілого, інженеру  з охорони праці чи одразу керівнику закладу. Безпосередній керівник зобов’язаний негайно повідомити роботодавцю про випадок, зберегти до початку роботи комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці, обладнання такими, якими вони були на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до порушення виробничих процесів.

Друга дія. Керівник закладу, після отримання інформації про нещасний випадок, повинен повідомити:

 • територіальний орган Держпраці;
 • відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування;
 • керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці;
 • органу ДСНС, якщо нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Але якщо нещасний випадок мав смертельні наслідки; або це було гостре професійне захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків; або факт настання нещасного випадку  установлено у судовому порядку, а підприємство, на якому вони сталися, ліквідовано без правонаступника; або це нещасний випадок з особою, яка працювала за цивільно-правовим договором чи з фізичною особою — підприємцями (повний перелік таких ситуацій – п.10 Порядку) – такий нещасний випадок підлягає спеціальному розслідуванню, а повідомлення додатково надсилають:

 • місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування;
 • обласній організації профспілки працівників охорони здоров’я;
 • органу поліції — якщо нещасний випадок призвів до тяжких, зокрема з можливою інвалідністю потерпілого, чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання трудових обов’язків.

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється на підставі висновку про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим наказом МОЗ від 04.07.2007 № 370 «Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості».

Важливо, що повідомлення потрібно надати протягом двох годин засобами зв’язку та не пізніше наступного робочого дня — на паперовому носії (п. 8 Порядку).

Третя дія. Комісію з розслідування нещасного випадку (гострого професійного захворювання) створюють наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після того, як отримана інформація про нещасний випадок від безпосереднього керівника потерпілого, або гостре професійне захворювання (отруєння), чи заяву потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи (п. 12 Порядку).

До складу комісії повинні входити:

 • інженер з охорони праці або посадова особа, на яку роботодавець поклав функції з охорони праці, — голова комісії;
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування;
 • у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння) - лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці;
 • представник первинної профспілкової організації;
 • інші представники закладу, посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Комісія розслідує нещасний випадок протягом п’яти робочих днів із дня її створення.

Роботодавець може продовжити розслідування, якщо потрібно провести лабораторні дослідження, експертизи, щоб установити обставини та причини нещасного випадку. Таке рішення погоджують з територіальним органом Держпраці (п. 30 Порядку).

Комісія закладу може також розслідувати нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, зокрема з можливою інвалідністю потерпілого. Умова — територіальний орган Держпраці надає роботодавцю відповідне письмове доручення протягом наступного робочого дня після того, як отримав повідомлення про нещасний випадок (п. 10 Порядку).

Якщо випадок підлягає спеціальному розслідуванню - створюють спеціальну комісію. ЇЇ створює не керівник закладу охорони здоров’я,  а територіальний орган Держпраці протягом одного робочого дня після того, як отримали від роботодавця письмове повідомлення про нещасний випадок, або за інформацією з інших джерел — органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок (п. 14 Порядку)

До складу спеціальної комісії входять:

 • посадова особа територіального органу Держпраці - голова комісії);
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування;
 • представник місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування;
 • спеціаліст служби охорони праці закладу охорони здоров’я (КНП чи установи) або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці, а у разі її відсутності - представник роботодавця;
 • представник первинної організації профспілки, членом якої є постраждалий;
 • представник обласної профспілкової організації або територіального профоб'єднання;
 • представник місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування у разі, коли нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння) сталися з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами - підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння);
 • посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

У разі коли нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння) сталися з працівником фізичної особи - підприємця (ФОП) або закладу, де відсутня необхідна кількість працівників для утворення комісії, розслідування проводиться комісією, утвореною ФОП або закладом, до складу якої входять:

 • представник закладу чи фізичної особи-підприємця - голова комісії;
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування;
 • представник профспілки, членом якої є потерпілий, або територіального профоб'єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо потерпілий не є членом профспілки;
 • представник місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування;
 • лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
 • представники органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

Облік таких нещасних випадків або гострих професійних захворювань (отруєнь) і вжиття заходів до запобігання аналогічним випадкам здійснюються закладом, фізичною особою - підприємцем, працівником якого є потерпілий.

Нещасні випадки та гострі професійні захворювання (отруєння), що сталися зі студентами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час проходження виробничої практики під керівництвом посадових осіб цього закладу, розслідуються комісією закладу охорони здоров’я, де сталися нещасний випадок бо гостре професійне захворювання (отруєння), за участю представника закладу освіти та беруться на облік закладом охорони здоров’я.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння), під час яких загинуло від двох до чотирьох осіб, проводиться спеціальною комісією, яка утворюється Держпраці або за її дорученням відповідним територіальним органом.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло п'ять і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться спеціальною комісією, утвореною Держпраці.

Факт настання нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння) на виробництві може бути встановлено у судовому порядку. Якщо такий факт встановлено, розслідування організовує заклад, де стався такий випадок, або його правонаступник у разі реорганізації цього закладу охорони здоров’я. У разі ліквідації без правонаступника розслідування всіх нещасних випадків та гострих професійних захворювань (отруєнь), факт яких встановлено у судовому порядку, проводить спеціальна комісія, склад якої визначається для спеціального розслідування.

Ведення обліку таких нещасних випадків та гострих професійних захворювань (отруєнь) здійснюється правонаступником у разі реорганізації чи робочим органом Фонду, якщо підприємство (установа, організація) ліквідовано без правонаступника.

Четверта дія. Розслідування нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства проводиться протягом п'яти робочих днів з дня утворення комісії.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводять протягом 15 робочих днів.

За цей час комісія (або спеціальна комісія) зобов'язана провести засідання і розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілим (членами його сім'ї) та скласти відповідні протоколи засідання комісії встановленої форми. Також обстежити місце, де сталися нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння), розробити ескіз місця, де сталися нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія, провести фотографування місця настання нещасного випадку або гострого професійного захворювання у разі потреби та можливості; одержати письмові пояснення від роботодавця посадових осіб, працівників, потерпілого (якщо це можливо) опитати осіб - свідків нещасного випадку та причетних осіб.

Комісія вивчає наявні документи та матеріали стосовно нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння) та у разі потреби надіслає запити до відповідних закладів охорони здоров'я для отримання медичних висновків щодо зв'язку нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння) з впливом на потерпілого небезпечних факторів трудового процесу.

За потреби провести лабораторні дослідження, експертизи, випробування, отримати відповідні висновки, а також додаткові пояснення від осіб, причетних до нещасного випадку, розслідування можна продовжити до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо (п. 31 Порядку).

До компетенції комісії входять також інші завдання, викладені в пункті 33 Порядку, та до найголовніших  можна віднести – визначення того, чи пов'язані чи не пов'язані нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння) з виробництвом та складання акту за формою Н-1, а у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, - також скласти картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5.

Рішення щодо визнання нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння) пов'язаними чи не пов'язаними з виробництвом приймається комісією  шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії (спеціальної комісії) голос голови комісії є вирішальним.

Якщо нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння) визнається пов'язаним з виробництвом, акт позначається великою літерою П (Н-1/П), якщо не пов'язаним з виробництвом - великими літерами НП (Н-1/НП) (акт за формою Н-5 скасований).

Важливо, що голова комісії (спеціальної комісії) зобов'язаний листом ще до першого засідання комісії поінформувати потерпілого (членів його сім'ї) про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці та на засідання комісії, у подальшому надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії (спеціальної комісії).

П’ята дія. Керівник закладу, де  трапився випадок, організовує друкування, тиражування та формування протягом п'яти робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 необхідної кількості копій матеріалів розслідування (спеціального розслідування) разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію і не пізніше трьох робочих днів після формування копій надсилає їх:

 • територіальному органу Держпраці;
 • лікарю-профпатологу , якщо сталося гостре професійне захворювання (отруєння);
 • робочому органу Фонду соціального страхування;
 • органу поліції (у разі настання нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків);
 • потерпілому, членам його сім'ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом з документами згідно Порядку.

Керівник територіального органу Держпраці, що створив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після того, як надійшли матеріали спеціального розслідування, розглянути й затвердити примірники акта за формою Н-1.

Якщо керівник територіального органу Держпраці не погоджується з висновками спеціальної комісії, він має право обґрунтовано повернути акти за формою Н-1 на доопрацювання та продовжити наказом строк розслідування до п’яти робочих днів (п. 46 Порядку).

Якщо про нещасний випадок своєчасно не повідомили роботодавцю чи внаслідок якого втрата працездатності потерпілого настала не одразу - строк давності для розслідування — три роки з дня їх настання.

Якщо факт нещасного випадку встановив суд, розслідування проводять незалежно від дати його настання (п. 9 Порядку).

Шоста дія. Керівник видає накази:

 1. протягом двох робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 - про вжиття запропонованих комісією заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків або гострих професійних захворювань (отруєнь) та надсилає його копію органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформує їх про стан вжиття заходів;
 2. наказ про притягнення згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння) та які допустили порушення вимог НПАОП, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 «Відомості про наслідки нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння) / аварії), що стався (сталося/сталася)».

Повідомлення за формою Н-2 протягом трьох робочих днів надсилається роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, додається до матеріалів розслідування та зберігається разом з ними відповідно до вимог цього Порядку.

Повідомлення за формою Н-2 додається до матеріалів розслідування та зберігається разом з ними

Зверніть увагу - інформацію про нещасний випадок надає також будь-який заклад охорони здоров’я, до якого звернувся потерпілий з посиланням на нещасний випадок на виробництві або гостре професійне захворювання. У такому випадку заклад охорони здоров’я передає екстрене повідомлення:

 • підприємству, де працює або виконував роботу потерпілий;
 • територіальному органу Держпраці за місцем нещасного випадку;
 • робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем нещасного випадку.

Якщо це звернення з посиланням на нещасний випадок - заклад охорони здоров’я повинен провести дослідження для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) і визначити ступінь його сп’яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу (з окремим позначенням у разі відмови потерпілого визначити ступінь сп’яніння), довідку із зазначенням діагнозу та його коду згідно з МКХ-10 і висновок про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим МОЗ, заклад охорони здоров’я безоплатно надає протягом однієї доби з моменту одержання запиту від роботодавця або голови комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння).

Інформація актуальна станом на 25.04.2020 року.

599
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...