Вплив відпустки без збереження оплати праці на гарантії працівникам

Як відпустка без збереження оплати праці на час карантину впливає на гарантії працівникам?

Відповідь: 

З 12 березня 2020 року в Україні встановлено карантин, окремі заклади чи окремі підрозділи закладів охорони здоров’я зупиняють свою роботу. Звичайно, кращими для працівників є варіанти дій адміністрації із змінами в організації роботи, коли є оплата такого періоду, та все ж частіше для документального оформлення днів карантину із зупинкою роботи:

- надають відпустки без збереження зарплати за згодою сторін (згідно ч. 1 ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504, далі — Закон про відпустки). Причому після прийняття Закону України від 17.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530 строк перебування у відпустці без збереження заробітної на період карантину не включається у загальний строк, встановлений ч. 2 ст. 84 КЗпП та ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки. Тому відповідно до оновлених норм неоплачувана відпустка за угодою між працівником та роботодавцем може надаватися на весь час карантину (підкреслимо - за заявою працівника і  за згодою роботодавця);

- або запроваджують простій з оплатою згідно з ч. 1 ст. 113 КЗпП – 2/3 середньої зарплати.

Інформуємо, як перебування у відпустці без збереження зарплати впливає на обчислення середнього заробітку, визначення стажу роботи для надбавки за вислугу років тощо.

Як перебування у відпустці без збереження впливає на щорічні відпустки:

Вплив на:

Відпустка без збереження зарплати згідно з

ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки

Розрахунок середньої зарплати для відпускних (компенсації)

Період такої відпустки виключається з цього розрахунку (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Див. приклад 2

Приклад Працівник у червні 2020 року йде у щорічну відпустку на 24 кал. дн. Розрахунковий період: червень 2019 року — травень 2020 року. Припустимо, що середній заробіток за цей період становить 55574,00 грн. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді — 366, на який припадають:

11 кал. дн. святкових і неробочих днів;

20 кал. дн. без збереження зарплати у зв’язку із запровадженням карантину (на цей період не припадають святкові та неробочі дні).

1. Середньоденна зарплата: 55574,00 грн : (366 к. дн. – 11 к. дн. – 20 к. дн.) = 165,89 грн.

2. Сума відпускних: 165,89 грн × 24 к. дн. = 3981,36 грн

Стаж для надання щорічних відпусток

Зараховується до стажу (п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки)

Стаж для надання щорічних додаткових відпусток

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (статті 7 та 8 Закону про відпустки), зараховується час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади.

Тому додаткова відпустка (найчастіше для медичних працівників це становить 7 календарних днів) – буде зменшена пропорційно кількості днів відпустки без збереження (а також тимчасової непрацездатності, відряджень, підвищення кваліфікації тощо

Підкреслимо ще раз, що згідно абз. 6 п. 2 Порядку № 100 з розрахункового періоду виключають час, протягом якого працівники згідно із законодавством або через інші поважні причини не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково.

До таких поважних причин належать:

  • відпустки без збереження заробітної плати відповідно до статей 25, 26 Закону про відпустки (листи Мінсоцполітики від 23.04.2018 № 659/0/101-18, від 12.01.2015 № 4/13/116-15, від 26.11.2012 № 1203/13/84-12);
  • час простою не з вини працівника (листи Мінпраці від 20.12.2007 № 929/13/84-07, від 25.05.2009 № 294/13/84-09);
  • робота з не залежних від працівників причин у режимі неповного робочого тижня, зокрема, коли наказом по установі керівник перевів працівників на роботу на умовах неповного робочого тижня у зв’язку з тим, що установа не може забезпечити їх роботою нормальної тривалості впродовж робочого тижня (лист Мінпраці від 25.05.2009 № 294/13/84-09);
  • період відпустки по догляду за дитиною до трьох років або за наявності медичного висновку — до шести років.

Як перебування у відпустці без збереження впливає на оплату тимчасової непрацездатності:

Вплив на:

Відпустка без збереження зарплати згідно з

ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки

Оплата днів хвороби

Виключається з розрахункового періоду як поважна причина (п. 3 Порядку № 1266).

Приклад  Працівник хворів з 1 по 5 червня (5 кал. дн.). Загальний страховий стаж — 10 років, страховий стаж за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку — більше 6 місяців. У розрахунковому періоді (червень 2019 року — травень 2020 року) нарахована зарплата в розмірі 83069,01 грн. У квітні 2020 року працівник 20 кал. дн. перебував у відпустці без збереження зарплати. Загальна кількість кал. дн. у розрахунковому періоді — 366.

1. Середньоденна зарплата:

83069,01 грн : (366 кал. дн. – 20 к. дн.) = 240,08 грн.

2. Оскільки страховий стаж більше 8 років, то денна виплата дорівнює 100 % середньоденної зарплати — 240,08 грн.

3. Визначаємо розмір оплати днів хвороби:

240,08 грн × 5 кал. дн. = 1200,40 грн

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Страховий стаж для розрахунку лікарняних та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Якщо особа перебувала у відпустці без збереження зарплати не повний місяць, то такий місяць входить до страхового стажу

ВИНЯТОК. Якщо, наприклад, працівник весь місяць перебуває у відпустці без збереження зарплати, то в такому місяці в нього не буде нарахувань — не буде бази нарахування ЄСВ, а отже, немає необхідності й контролювати нарахування ЄСВ виходячи з бази не менше МЗП. Така позиція ДФСУ озвучена в листі від 31.03.2015 р. № 6667/6/99-99-17-03-01-15. Оскільки за такий місяць ЄСВ не нараховувалося взагалі, то він не входитиме до страхового стажу для розрахунку лікарняних та декретних.

Як перебування у відпустці без збереження впливає на обчислення середньої зарплати «за останні два місяці» за Порядком № 100:


Впливає на: Відпустка без збереження зарплати згідно з
ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки
Оплата днів перебування у відрядженні та збереження середньої заробітної

плати  за місцем основної роботи та на роботі за сумісництвом за час підвищення кваліфікації (курси, тощо)

До розрахунку береться кількість фактично відпрацьованих робочих днів (годин), що припадають на місяці розрахункового періоду.

Відпустка без збереження зарплати не належить до відпрацьованого часу, тому такий період виключається із розрахунку.

Вплив на стаж для надбавки за вислугу років (згідно постанови КМУ від 29.12.2009 № 1418):

Той факт, що працівники не виходили на роботу, значення не має. Головне, що вони продовжували в цей період перебувати у трудових відносинах та обіймати посади, час перебування на яких зараховується до стажу, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років

Як перебування у відпустці без збереження впливає на страховий стаж для пенсії:

Нагадаємо, що страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески (єдиний соціальний внесок) в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок.

Законом України від 17.03.2020 р. №530 знято обмеження щодо тривалості відпусток без збереження заробітної плати  на період дії карантину.  Саме цією нормою користуються роботодавці, які надають працівникам відпустки без збереження заробітної плати на час карантину.

Якщо працівник перебував у відпустці (або в декількох відпустках) без збереження заробітку протягом усього місяця, то за цей місяць йому не було нараховано виплати зарплатного характеру (зарплати, відпусткових, лікарняних тощо), як наслідок немає бази для нарахування єдиного соціального внеску. А оскільки відсутні нарахування та сплата єдиного внеску, то страховий стаж за цей період особі не зараховується. Можливість здійснення доплати для зарахування стажу таким особам діючим законодавством на даний час не передбачена.

Зауважимо, що Законом №533 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» передбачено звільнення від сплати єдиного внеску лише фізичних осіб – підприємців (ФОПів), осіб, які провадять незалежну діяльність та членів фермерських господарств. При цьому, цей період їм буде зараховано до пенсійного стажу, і то тільки за березень і квітень 2020 року. Але пільга стосується лише сум єдиного внеску, які вони сплачують самі за себе і не стосується найманих працівників.

Тому найманим працівникам, які весь місяць перебували у відпустці без збереження заробітної плати, страховий стаж за цей період не зараховується.

Наприклад, Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило: саме по собі перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати не гарантує збереження на цей час страхового стажу для пенсії чи лікарняного. За працівниками зберігається лише їх робоче місце. А от щодо страхового стажу, то не втратять його лише ті працівники, за яких у розрахунку на місяць буде сплачено не менше, ніж мінімальний страховий внесок з ЄСВ — 1039,06 грн (4723 грн х 22%).

ПІДСУМУЄМО: роботодавець може вказати (підказати) працівникові, що у нього є право використати відпустку певного виду. Це може бути доведено до відома працівника як усно, так і письмово. Але у будь-якому випадку працівник має погодитися використати таку відпустку. Навіть за наявності такої норми в законодавстві роботодавець не може змушувати працівника використати будь-яку відпустку — має бути досягнута згода сторін: з одного боку роботодавець пропонує, з іншого — працівник не проти.

В публікації використані матеріали інтернет-сайтів www.kadrovik01.com.ua, газети «Бухгалтерія: бюджет», експертної групи MCFR Головбух, Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

Актуально станом на 02 липня 2020 року

218