Як назвати посаду працйівника, що працює з кисневими балонами

Питання: 

як правильно назвати посаду працівника лікарні, котрий працює з кисневими балонами та норм навантаження на такого працівника?

Відповідь: 

в залежності від кисневого обладнання можуть бути посади - «машиніст повітророзділювальних установок (код КП 8163); «наповнювач балонів» (код КП 8163), осблуговувати може й «слюсар-ремонтник» (код КП 7233). Але наведені вище назви посад – лише рекомендація. Заклад охорони здоров’я визначає конкретний перелік робочих обов’язків працівника у робочій інструкції, в якій враховують конкретні завдання та обов’язки, права, відповідальність робітника та особливості штатного розпису закладу. Обов’язково враховують, що обслуговувати обладнання під тиском допускають осіб, не молодших 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання та інструктаж із охорони праці та перевірку знань в установленому порядку.

Детальна відповідь  

КНП самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис (ч. 3 cт. 64 Господарського кодексу України; ГК), тому що немає нормативного акту, який би регламентував кількість штату в КНП.

Експерти з економіки праці рекомендують уводити наступну посаду працівника, що обслуговує кисневу станцію або працює з кисневими балонами:

 • машиніст повітророзділювальних установок (код КП 8163);
 • наповнювач балонів (код КП 8163).

Кваліфікаційні характеристики машиніста повітророзділювальних установок та наповнювача балонів вміщені до Розділу 2 «Професії робітників» ДКХП 1.

Наповнювач балонів 2 розряду:

наповнює під заданим тиском балони газами або хімічними речовинами на наповнювальній рампі (рампа — пристосування, важливий елемент системи медичного газопостачання, призначений для підключення газових балонів і подавання медичних газів магістралями ЗОЗ, з’єднує балони в загальний ланцюг і забезпечує безперебійне надходження газів);

обслуговує комунікації та арматуру рампи;

 • подає та підключає до наповнювальної рампи балони для наповнення;
 • контролює міру наповнення, а також тиск на рампі за допомогою приладів;
 • регулює роботу автоматичних приладів для заповнення балонів зрідженим і стиснутим газом;
 • перевіряє стан самозакривних клапанів;
 • бере участь у поточному ремонті устаткування трубопроводів, арматури кисневих і наповнювальних установок;
 • відключає та відкачує наповнені балони від рампи, транспортує і складає їх;
 • фарбує і клеймує балони залежно від класифікації газів та хімічних речовин;
 • веде документацію про заповнення балонів;
 • перевіряє і заповнює паспорти на балони.

Зауважимо, що ремонтні роботи в газорозподільчих системах може виконувати й слюсар-ремонтник (код КП 7233).

Тобто наведені вище назви посад – лише рекомендація.

Заклад охорони здоров’я визначає конкретний перелік робочих обов’язків працівника у робочій інструкції, в якій враховують конкретні завдання та обов’язки, права, відповідальність робітника та особливості штатного розпису закладу. Але все ж за основу беруть типову кваліфікаційну характеристику певної професії. У будь-якому разі такий працівник повинен знати вимоги «Рекомендацій щодо безпечної експлуатації кисневих балонів, установок, систем трубопроводів у закладах охорони здоров’я та інших суб’єктах господарювання», затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333. Ці Рекомендації розроблені відповідно до НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» .

Для більшості професій 2 розряду для виконання обов’язків з обслуговування посудин і систем трубопроводів кисню достатньо професійної підготовки на виробництві.

Такі обов’язки визначаються як робота із підвищеною небезпекою. В Україні одночасно діють три переліки робіт підвищеної небезпеки. Ці переліки створювались для відповідних нормативних актів з охорони праці, а тому вони охоплюють різну кількість робіт із підвищеною небезпекою.

В кожному закладі охорони здоров’я необхідно мати затверджений керівником перелік робіт підвищеної небезпеки, поіменні списки посадових осіб, що відповідають за об’єкти підвищеної небезпеки та працівників, які виконують роботи на цих об’єктах, експлуатують обладнання.

Посадові особи та працівники, безпосередньо зайняті на роботах із підвищеною небезпекою, проходять спеціальне навчання й перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Таку норму встановлює пункт 4 наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

Для посадових осіб поновлювати й перевіряти знання потрібно 1 раз на 3 роки. Особи, які працюють на об’єктах підвищеної небезпеки, мають робити це 1 раз на рік.

Наприклад, завідувач відділення, де використовується кисень, повинен знати вимоги НПАОП0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря», затверджений Держгіртехнаглядом СРСР від 12.04.1988.

Заклад повинен отримати дозвіл або декларацію на всі наявні в ньому роботи підвищеної небезпеки.

Для працівника, котрий працює з обладнанням, що працює з балонами, є спеціальні вимоги, викладені в «Правилах охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333:

Обслуговувати обладнання під тиском допускають осіб, не молодших 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання та інструктаж із охорони праці та перевірку знань в установленому порядку.

Щодо норм навантаження на працівника, що обслуговує балони з киснем. Типових норм на сьогодні немає. Тому потрібно, виконуючи вимоги кодексу Законів про працю, затвердити такі норми в закладі.

В основу розроблення норм часу найчастіше покладають фотохронометражні спостереження та технічні розрахунки.

Наприклад, свого часу Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердило «Примірні норми часу на технічне обслуговування і ремонт систем газопостачання». Серед цих норм є наступна:

«Доставка балонів зі зрідженим газом споживачам з розміщенням у шафи (без підключення)»

Зміст роботи: погрузити балони на автомашину. Зняти повний балон з автомашини, перенести й установити в шафу для збереження балонів. Записати номер привезеного балона в техпаспорт абонента і до реєстру розвезення. Перенести порожній балон від місця збереження до автомашини, занурити балон на автомашину. Вивантажити і здати порожні балони на склад.

Склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 2 люд., у т.ч. 1 люд. - водій за суміщенням.

Ємність балонів, л

Норма часу на доставку одного балона,

люд.-год.

50

0,14

 

Така норма наведена для балонів зі зрідженим газом, а для ситуації з іншими балонами необхідно провести інші розрахунки.

Тому норму праці для працівника лікарні, котрий підключає до кисневої мережі балони, слідкує за своєчасною заміною балонів, можна встановлювати в КНП наказом керівника. Тобто запровадження, заміну і перегляд норм праці провадить роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим комітетом). Про запровадження нових і зміну чинних норм праці роботодавець повідомляє працівників не пізніш як за один місяць до запровадження.

Методичні рекомендації щодо нормування праці з питань нормування праці, опрацьовані обкомом профспілки, на сьогодні апробуються в одній з ЦРЛ області.

Підсумуємо: до виконання робіт з обслуговування кисневих балонів допускаються особи:

 • які досягли 18 років;
 • пройшли медичний огляд відповідно до наказів МОЗ і не мають медичних протипоказань;
 • пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

Персонал, який обслуговує кисневі балони повинен бути атестований за "Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском" НПАОП 0.00-1.07.94".  А при наявності в приміщенні вантажопідіймальних механізмів необхідна додаткова атестація з "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" НПАОП0.00-1.01-07.

Принагідно інформуємо, що постаново. КМУ «Деякі питання введення в обіг кисневих балонів» від 09.12.2020 № 1215 уряд ухвалив зміни до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 536. До 31.01.2021 дозволено вводити в обіг кисневі балони, необхідні для здійснення заходів, спрямованих боротьбу з COVID-19:

 • або якщо вони відповідають вимогам затвердженого Технічного регламенту;
 • або за наявності повідомлення Держпраці про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги затвердженого Технічного регламенту, але їх використання необхідне для охорони здоров’я.

Актуально станом на січень 2021 року

1839