Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.01 N 122

Завантажити:

Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 березня 2001 року N 122

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2001 р. за N 304/5495

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 4 липня 2017 року N 1103

(посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0304-01#Text )

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163 "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.

2. Вважати такою, що не застосовується на території України, постанову Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 21.11.75 N 273/П-20 "Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".

3. Контроль за правильністю застосування Порядку покласти на Державну службу України з питань праці.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 04.07.2017 р. N 1103)

Міністр 

І. Сахань 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 березня 2001 р. N 122

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2001 р. за N 304/5495 

ПОРЯДОК
застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

1. Скорочена тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці встановлюється працівникам виробництв, цехів, професій і посад, передбачених відповідними розділами Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (далі - Перелік), незалежно від відомчого підпорядкування цих виробництв, цехів, а також від форм власності підприємств, організацій і установ.

Назви професій і посад керівників, фахівців, службовців та робітників, передбачених у Переліку, вказані відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 04.07.2017 р. N 1103)

2. Працівникам, професії та посади яких не передбачені в Переліку, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у виробництвах, цехах, за професіями і на посадах, означених Переліком, скорочена тривалість робочого часу встановлюється у ці дні тієї самої тривалості, як і працівникам, постійно зайнятим на цій роботі.

3. Працівникам, професії та посади яких передбачені в розділі "Загальні професії", скорочена тривалість робочого тижня встановлюється незалежно від того, в яких виробництвах або цехах вони працюють, якщо ці професії і посади спеціально не передбачені у відповідних розділах або підрозділах Переліку.

4. Бригадирам, помічникам і підручним робітникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, скорочена тривалість робочого тижня встановлюється тієї ж тривалості, як і робітникам відповідних професій, зазначених в Переліку.

5. Якщо виробництва та цехи зазначені в Переліку без найменувань конкретних професій і посад, то правом на скорочену тривалість робочого тижня користуються всі працівники цих виробництв, цехів незалежно від назви професії, посади, яку вони займають.

6. У тих випадках, коли працівники протягом робочого часу були зайняті на роботах із шкідливими умовами праці в різних виробництвах, цехах, за професіями та на посадах, де встановлено скорочений робочий тиждень різної тривалості, і відпрацювали на цих роботах більше половини максимальної тривалості скороченого робочого часу, їх робочий день не повинен перевищувати 6 годин.

Облік часу, відпрацьованого за кожним видом робіт, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

7. Якщо в Переліку зазначено "постійно зайнятий" або "що постійно працює", скорочена тривалість робочого часу відповідно до вказаної в Переліку тривалості встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий в цих умовах протягом всього скороченого робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

У разі відсутності таких записів скорочена тривалість робочого часу, згідно із зазначеною в Переліку тривалістю, встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий в шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад. 

8. Якщо в Переліку вказані розділи та підрозділи у вигляді найменувань робіт ("Малярні роботи", "Зварювальні роботи" і т. п.), робітники, які виконують відповідні роботи, мають право на скорочений робочий тиждень незалежно від того, в якому виробництві або цеху виконуються ці роботи.

9. Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.

Підтвердження цього права працівникові можливе тільки при віднесенні його робочого місця до категорії із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Заступник начальника відділу 

державної експертизи умов праці 

 
С. І. Рябоконь
 

37
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...