Новий порядок розслідування смертельних випадків з медичними працівниками внаслідок COVID-19

Кабмін ухвалив постанову «Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників» від 05.01.2021 № 1 (далі — Постанова № 1). Вона внесла зміни до до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337).

З січня 2021 року Порядок № 337 доповнений розділом «Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2» (п. 141-1—141-14).

Повідомлення про випадок смерті медпрацівника внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків, надсилає керівник закладу охорони здоров’я, у якому працював медпрацівник, не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про випадок смерті.

Повідомлення у паперовій формі згідно з додатком 2 до Порядку № 337 надають:

- територіальному органу Держпраці;

- робочому органу Фонду соціального страхування;

- уповноваженому органу управління або наглядовій раді закладу охорони здоров’я (у разі її утворення).

Звертаємо увагу, що кількість організацій, яким необхідно повідомляти про випадки смерті медпрацівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, зменшена.

Зміни до Порядку № 337 зменшили строк проведення розслідування випадків смерті медпрацівників. Розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, комісія має провести протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Якщо необхідно провести лабораторні дослідження, медичні експертизи, щоб встановити обставини та причини смерті медпрацівника, строк розслідування можна продовжити, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Комісію по розслідування випадку смерті медпрацівника наказом створює керівник закладу охорони здоров’я, у якому працював медпрацівник.

До складу комісії входять:

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, яка виконує функції з охорони праці (голова комісії);

- посадова особа, відповідальна за організацію лікувального процесу;

- представник кадрової служби;

- представник фінансово-економічної служби;

- представник юридичної служби;

- представник первинної організації профспілки.

Голова комісії до першого засідання листом інформує членів сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважених ними представників про призначення розслідування, їхні права, запрошує до співпраці та на засідання комісії. У подальшому — надає інформацію про хід розслідування.

Комісія щодо розслідування випадків смерті медпрацівників унаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2:

- проводить засідання, на яких розглядає інформацію про гостре профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, складає протоколи засідання;

- отримує письмові пояснення від посадових осіб, працівників закладу охорони здоров’я, свідків про обставини виникнення гострого профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;

- визначає вид події, що спричинила гостре профзахворювання COVID-19;

- визначає необхідність проведення лабораторних досліджень та медичних експертиз;

- встановлює осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

- розробляє план заходів щодо запобігання гострим профзахворюванням;

- з’ясовує обставини та причини настання гострого профзахворювання COVID-19;

- визначає пов’язане чи не пов’язане гостре профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, з виробництвом;

- складає акти за формою Н-1 та визначає кількість таких актів;

- передає не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику ЗОЗ для затвердження.

Рішення щодо визнання гострого профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, пов’язаним чи не пов’язаним з виробництвом комісія приймає шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

На заключному засіданні комісії голова зобов’язаний ознайомити з матеріалами розслідування членів сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважених ними представників.

Керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний розглянути протягом двох робочих днів після складення актів за формою Н-1 матеріали розслідування гострого профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, підготовлені комісією, затвердити примірники актів за формою Н-1.

Строк для друкування, тиражування та формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію зменшено до одного робочого дня після затвердження актів за формою Н-1.

Оригінали актів за формою Н-1 протягом двох робочих днів після їх затвердження надсилають:

- територіальному органу Держпраці за місцем настання випадку гострого профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;

- робочому органу Фонду за місцем настання випадку гострого профзахворювання COVID-19;

- членам сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноваженим ними особам.

Інші особи, які брали участь у розслідуванні гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, отримують копію акта.

До матеріалів розслідування випадків смерті медичних працівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 належать:

- копія повідомлення закладу охорони здоров’я про гостре профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;

- копія наказу про утворення комісії;

- копія наказу про продовження строку проведення розслідування гострого профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку (у разі наявності);

- примірник (копія) акта за формою Н-1;

- копії листів членам сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноваженим ними особам;

- протоколи засідання комісії;

- пояснювальні записки та протоколи опитування посадових осіб та інших працівників закладу охорони здоров’я, свідків та інших причетних осіб;

- копії документів про забезпечення медпрацівника засобами індивідуального та колективного захисту;

- копії документів про проходження медпрацівником попереднього та періодичного медичних оглядів;

- лікарське свідоцтво про смерть за формою, затвердженою МОЗ;

- результати додаткових лабораторних досліджень та медичних експертиз (у разі їх проведення);

- запити про надання відповідних висновків і матеріалів та відповіді на них;

- інші документи, що використовувала та складала комісія під час розслідування.

У разі незгоди з причинами настання гострого профзахворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, та/або з висновком комісії, які викладені в акті за формою Н-1, члени сім’ї медичного працівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважені ними особи протягом трьох років з дати отримання акта за формою Н-1 мають право звернутися до закладу охорони здоров’я щодо призначення повторного розслідування.

За наявності документів, що можуть суттєво вплинути на висновки комісії, керівник закладу охорони здоров’я призначає повторне розслідування .

Повторне розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводить комісія в іншому складі. Висновки повторного розслідування можуть бути оскаржені лише у судовому порядку.

Постанова № 1 внесла зміни до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розміру, затвердженого постановою КМУ від 17.06.2020 № 498.

Цей документ визначає механізм та розміри страхових виплат медпрацівникам державних і комунальних ЗОЗ у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 і членам їхніх сімей у разі смерті медпрацівника внаслідок інфікування. Згідно зі внесеними змінами, факт смерті працівника з причин, пов’язаних з його інфікуванням COVID-19 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, тепер встановлює не тільки спеціальна комісія, призначена Держпраці, а й комісія ЗОЗ, у якому працював медичний працівник.

Зауважуємо, що наша Профспілка не погоджувала проект постанови №1, оскільки вона штучно звузила коло медичних та інших працівників, на яких поширюється спрощений порядок. Профспілка вважає, що включення до складу комісії з розслідування нефахових спеціалістів не призведе до пришвидшення її роботи (скорочення строків проведення розслідування з 15 до 5 робочих днів). Адже випадки порушень строків розслідування стали звичними, оскільки вони зумовлені кадровим дефіцитом лікарів-епідеміологів, лікарів-інфекціоністів та лікарів з гігієни праці. А продовження практики отримання та оформлення консультацій з лікарем-профпатологом, не передбачених чинним Порядком для гострих професійних захворювань не сприяє досягненню мети – спрощення розслідування та скорочення термінів.

За матеріалами публікації С.Пількевич,

експерта з питань хорони праці у «Довіднику спеціаліста з охорони праці» №2, лютий 2021;

листа голови Профспілки працівників охорони здоров’я В.Коваль

від 29 грудня 2020 р. № 01-07 /163

291
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...