Податок на доходи фізичних осіб 2023 року

Основна ставка ПДФО 2023.

Суттєвих змін щодо податку на доходи фізичних осіб ( ПДФО) у 2023 році немає. Як і щодо військового збору (ВЗ), який завжди йде поруч та є своєрідним доповненням до ПДФО. Основна («зарплатна») ставка ПДФО й ставка ВЗ не змінюються — 18% і 1,5% відповідно.

Інші ставки ПДФО 2023.

Зазначимо, що у ПДФО є ще й інші ставки: 9% (пп. 167.5.4 ПКУ), 5% (пп. 167.5.2 ПКУ), 0% (п. 167.3 ПКУ). Але для працівників такі ставки можуть виникнути лише в особистому житті, наприклад, це може бути:

 • ставка 5% (+1,5% ВЗ) – отримання спадщини чи подарунків від інших фізосіб, які не належать до 1-го чи 2-го ступенів споріднення (хто це – див. пп. 14.1.263 ПКУ);
 • ставка 0% (ВЗ також не утримується) – отримання спадщини чи подарунків від інших фізосіб 1-го чи 2-го ступенів споріднення, першому продажу легкового автомобіля за рік, одного продажу об’єкта нерухомості (якщо він був у власності мінімум 3 роки).

Додамо, що ставку 0% не слід плутати з ситуацію «не оподатковується ПДФО». Це дещо різне, хоча ПДФО й не утримується і там, і там. Дохід за нульовою ставкою відображається у Податковій декларації про майновий стан і доходи, яку подають громадяни за наявності оподатковуваних доходів. Щодо ситуації «не оподатковується ПДФО», то такі суми у даній декларації не наводяться, але бухгалтер з ними може мати справу при складанні додатка 4ДФ Податкового розрахунку сум доходу (спадкоємця форми 1ДФ).

Зарплата і ПДФО 2023.

Найпоширенішим доходом, який отримують працівники, є зарплата. Податок на доходи фізичних осіб 2023 року із заробітної плати відраховують з урахуванням категорії отримувача зарплати — має він право на ПСП (податкову соціальну пільгу) чи немає.

Ті працівники, які мають право на ПСП і скористались цим правом, сплачують ПДФО у меншому розмірі за рахунок зменшення суми зарплати на суму ПСП. Єдина умова — нарахована зарплата працівника у 2023 році не перевищуватиме 3760 грн (=2684×1,4 ≈3 760, округлення до найближчих 10 грн). Сама ж базова ПСП у 2023 році становить 1342 грн (50% прожиткового мінімуму на 01.01, тобто = 2684×0,5).

Формула розрахунку ПДФО з зарплати наступна:

якщо зарплата ≤ 3760 грн: ПДФО = (Зарплата – ПСП)×0,18

якщо зарплата > 3760 грн: ПДФО = Зарплата×0,18

Зверніть увагу, що для цілей ПСП до зарплати також зараховуються лікарняні (у т.ч. перші 5 днів), але не враховується винагорода за ЦПД. Працівник має право на ПСП лише за одним місцем роботи, тобто ПСП може застосовуватися й до зарплати сумісників. Умова – наявність заяви від працівника про вибір місця отримання ПСП.

Щодо військового збору, то при його розрахунку ПСП не застосовується, тому:

ВЗ = Зарплата ×0,015

У цілому виходить, що право на ПСП у 2023 році, як і раніше, мають лише ті, хто працюють на неповний робочий час, а також особи з дітьми, у яких ліміт 3760 грн множиться на кількість дітей, а тому є більшим (про цю ПСП «на дітей» – див. нижче).

Головні показники на 2023 рік. Підвищені ПСП і ПДФО 2023

Окрім основної ПСП у 2023 році ще є підвищені: 2013 грн (150%), 2684 грн (200%). Вони теж застосовуються, якщо зарплата не перевищує 3760 грн, і використовуються у таких ситуаціях:

Розміри ПСП для різних категорій працівників

Категорія працівника

Розмір ПСП, грн

Підстава за Податковим кодексом України; ПК

Одинока мати (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник

 

 

2013

пп. «а» пп. 169.1.3

Особа, що утримує дитину-інваліда

пп. «б» пп. 169.1.3

Особа, віднесена до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

пп. «в» пп. 169.1.3

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт, який не отримує стипендії з бюджету

пп. «г» пп. 169.1.3, пп. 169.2.3

Особа з інвалідністю I або II групи, у т. ч. з дитинства

пп. «ґ» пп. 169.1.3

Особа, якій призначили довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, у т. ч. журналістів

пп. «д» пп. 169.1.3

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

пп. «е» пп. 169.1.3

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави

 

2684

пп. «а» пп. 169.1.4

Особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»

Особа з інвалідністю I або II групи із числа учасників бойових дій на території інших країн

пп. «б» пп. 169.1.4

Особа, яку визнали репресованою чи реабілітованою

пп. «в» пп. 169.1.4

ПДФО і ПСП «на дітей» 2023.

Найбільш поширений випадок використання ПСП — це на ПСП «на дітей» віком до 18 років. Розмір граничного доходу і ПСП змінюється пропорційно кількості дітей на утриманні. Умова — має бути заява від працівника/працівниці з копіями свідоцтв про народження. Право на ПСП має один з членів подружжя. Останній рік отримання ПСП — рік, коли дитині виповнюється 18 років (ПСП надається до кінця такого року).

Зверніть увагу, що в основу дитячої ПСП може братися як основна, так і підвищена ПСП 150% в залежності від ситуації:

 • звичайна ситуація, діти до 18 років, – 1342 грн на дитину. Якщо така дитина одна, то дитячої ПСП практично немає – ПСП надається на загальних підставах за умови неперевищення зарплати 3760 грн;
 • одинока матір, діти до 18 років – 2013 грн на дитину. Якщо дитина одна, то ПСП 2013 грн застосовується за умови неперевищення доходу 3760 грн. Умова даної ПСП – надання заяви та копій документів (свідоцтва про розлучення);
 • дитина з інвалідністю – 2013 грн на дитину. Якщо це єдина дитина, то ПСП 2013 грн застосовується за умови неперевищення доходу 3760 грн. Умова даної ПСП – надання заяви та копії документи, який підтверджує інвалідність.

Кількість дітей віком до 18 років*

Граничний дохід для застосування ПСП, грн

(=3760×кількість дітей)

ПСП, грн

звичайна ситуація

2

7520,00

2684,00 (=1342×2)

3

11280,00

4026,00 (=1342×3)

4

15040,00

5368,00 (=1342×4)

одинока матір

1

3760,00

2013

2

7520,00

4026 (=2013×2)

3

11280,00

6039 (=2013×3)

якщо є діти з інвалідністю

дитина 1 і з інвалідністю

3760,00

2013

2 дитини, одна з них з інвалідністю

7520,00

3355 (=1342 +2013)

3 дитини, одна з них з інвалідністю

11280,00

4697 (=1342×2 +2013)

* для іншої кількості дітей розрахунки аналогічні

ПДФО і додаткові блага 2023.

Зверніть увагу, що окрім самої зарплати під оподаткування потрапляють і будь-які додаткові блага, які отримує працівник. Наприклад, якщо він не відзвітувався за виданим авансом на відрядження або ж є нецільове використання виданих коштів. Аналогічний підхід використовується, якщо працівник не повернув виданий йому спецодяг тощо. У таких випадках отриманий працівником дохід для цілей ПДФО визначається на основі «натурального» коефіцієнта 1,219512 (=1/(1 – 0,18). ВЗ ж рахується без його використання, тобто маємо:

ПДФО = сума (вартість) додаткового блага×1,219512×0,18

ВЗ = сума (вартість) додаткового блага×0,015

Однак, якщо працівник отримує певні речі/засоби для забезпечення охорони праці на робочих місцях, то вони не оподатковуються за умови видачі у межах існуючих норм. Наприклад, це спецодяг, взуття, засоби індивідуального захисту, продукти харчування, мийні і знешкоджувальні засоби. Це також стосується і спеціального форменого одягу і взуття, яке установа видає у тимчасове користування працівнику.

Винагорода за ЦПД і ПДФО 2023.

Ті фізичні особи, які укладають цивільно-правовий договір і виконують за ним роботи чи надають послуги, отримують винагороду. ПДФО із суми винагороди утримують за ставкою 18%.

Так само діють у разі виплати фізичній собі:

 • доходу від продажу інтелектуальної власності й прирівняних до неї прав;
 • авторської винагороди;
 • плати за передачу установі права користуватись чи розпоряджатись твором літератури, мистецтва чи науки або іншим нематеріальним активом тощо.

Суму винагороди не зменшують на ПСП, а беруть до розрахунку повністю.

Стипендії і ПДФО 2023.

Навчальні заклади, які утримуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, виплачують учням чи студентам стипендії. Для учня і студента сума стипендії є доходом, однак це не означає, що її слід оподатковувати. Місячна стипендія, яка менша або дорівнює 3760 грн ( прожитковий мінімум 2684 грн * 1,4), не є оподатковуваним доходом, тож із неї податок не утримують. Якщо сума стипендії більша 3760 грн, із суми перевищення слід утримати ПДФО.

Коли дохід не оподатковується в 2023 році.

Не оподатковується дохід ПДФО у 2023 році у таких ситуаціях:

 • допомога на вирішення соціально-побутових потреб або інша нецільова благодійна допомога – у межах суми за рік сукупно ≤ 3760 грн у 2023 році (пп. 170.7.3 ПКУ);
 • матеріальна допомога на поховання – якщо вона ≤ 7520 грн (це 3760 ×2, пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ);
 • подарунки від установи (у натуральній формі) – у межах вартості подарунку за місяць ≤ 1675 грн (це 25% мінімальної зарплати на 01.01, тобто 6700×0,25, пп. 165.1.39 ПКУ).

Термін сплати ПДФО 2023.

Строки сплати податку чітко не визначені — залежать від виплати зарплати. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачують до держбюджету під час безпосередньої виплати доходу фізичній особі — якщо мова йде про виплату на картковий рахунок, або протягом трьох банківських днів з дня виплати доходу — якщо дохід виплачено готівкою.

Оплату здійснюють на спецрахунки Казначейства. Якщо дохід нараховано, але не виплачено з поважних причин, податок слід сплатити протягом місяця, наступного за місяцем, за який нараховано дохід.

Приклад утримання ПДФО у 2023 році.

Працівниця отримала зарплату 7500,00 грн. Вона має 3-х дітей, одна з яких — з інвалідністю. У заяві про вибір місця застосування ПСП працівниця зазначила право на застосування граничного доходу кратно кількості дітей. Із зарплати потрібно утримати податок на доходи фізичних осіб і розмір військового збору.

Щоб утримати військовий збір, слід ставку збору (1,5%) застосувати до бази оподаткування. Базою оподаткування є загальна сума зарплати (7500,00 грн).

Для утримання ПДФО базою оподаткування є різниця між сумою зарплати і ПСП, оскільки сума зарплати менша граничного доходу для застосування ПСП:

7500,00 - 4697 = 2803 грн. (див. таблицю, наведену вище)

Отже, утримуємо:

ПДФО = 2803 грн × 18% = 504,54 грн;

ВЗ = 7500,00 грн × 1,5% = 112,50 грн.

Сума зарплати «до видачі» = 7500 – 504,54 – 112,50 = 6882,96 грн

Використані публікації ОНИЩЕНКО В.,

бухгалтера, експерта с питань бюджетної сфери,

кандидата економічних наук, м. Чернігів.

104
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...