Огляд змін у медичному законодавстві за 2021 рік (Частина 2)

ДОТРИМАННЯ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ

 • Наказ МОЗ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України» від 28.02.2020 № 590Стандарти медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дітей», затверджені наказом МОЗ від 15.01.2021 № 48;
 • Зміни від 11.11.2021 до Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», затвердженого наказом МОЗ від 02.04.2020 № 762
 • Зміни від 16.11.2021 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затверджених наказом МОЗ від 28.03.2020 № 722

Стандарти і протоколи, які МОЗ затвердило у 2021 році

 • Стандарти медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дітей», затверджені наказом МОЗ від 15.01.2021 № 48;
 • Стандарти медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих», затверджені наказом МОЗ від 15.01.2021 № 49;
 • Стандарти медичної допомоги «Вірусний гепатит С у дітей», затверджені наказом МОЗ від 15.01.2021 № 50;
 • Стандарти медичної допомоги «Вірусний гепатит С у дорослих», затверджені наказом МОЗ від 15.01.2021 № 51.
 • Стандарти охорони здоров'я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції, затверджені наказом МОЗ від 05.02.2021 № 189
 • Стандарт «Настанова. Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки на підтримку розробки лікарських засобів для застосування в педіатрії», затверджений наказом МОЗ від 14.04.2021 № 728;
 • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Тонзиліт», затверджений наказом МОЗ від 06.04.2021 № 638;
 • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий середній отит», затверджений наказом МОЗ від 09.04.2021 № 688;
 • Протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалесцентам МОЗ від 20.04.2021 № 771;
 • . Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гіперплазія ендометрія», затверджений наказом МОЗ від 05.05.2021 № 869;
 • Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Ентеральне харчування недоношених немовлят», затверджений наказом МОЗ від 05.05.2021 № 870;
 • Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей», затверджений наказом МОЗ від 05.05.2021 № 873;
 • Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента SТ», затверджений наказом МОЗ від 14.09.2021 № 1936/
 • Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента 8Т», затверджений наказом МОЗ від 15.09.2021 № 1957;
 • Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку», затверджений наказом МОЗ від 14.09.2021 № 1945;
 • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Нецукровий діабет», затверджений наказом МОЗ від 14.09.2021 № 1946;
 • Стандарти охорони здоров'я при туберкульозі, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2020 № 530 (у редакції наказу МОЗ від 06.10.2021 № 2161

Пройшли громадське обговорення у листопаді 2021 року:

 • Стандарти медичної допомоги «Надання допомоги при спонтанному внутрішньомозковому крововиливі»
 • Стандарти медичної допомоги «Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів»
 • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей»
 • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

На громадському обговоренні із 19.11.2021:

 • Стандарти медичної допомоги «Сифіліс

Втратили чинність усі медсестринські протоколи

(наказ МОЗ від 03.11.2021 № 2415)

МОЗ скасувало дев'ять наказів, серед яких головний нормативний документ медсестринства, а саме Протоколи догляду за пацієнтом —наказ МОЗ «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій» від 01.06.2013 № 460.

ЗМІНИ В ІНФЕКЦІЙНОМУ КОНТРОЛІ

Новий документ: Наказ МОЗ «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення» від 03.08.2021 № 1614 (чинний із 29.10.2021)

Документи, в які внесли зміни:

 • Стандарти акредитації закладів охорони здоров'я, затверджені наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142
 • Заходи та Засоби щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджені наказом МОЗ від 03.08.2020 № 1777
 • Стандарт інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затверджений наказом МОЗ від 01.02.2019 № 287
 • Форма первинної облікової документації № 008/о «Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі» та інструкція щодо її заповнення, затверджені наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110
 • Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів», затверджені наказом МОЗ від 26.01.2012 № 55
 • Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затверджений наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280
 • Порядок проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи, затверджений наказом МОЗ від 23.04.2019 № 954

Втратили чинність:

 • Наказ МОЗ «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах» від 10.05.2007 № 234
 • Наказ МОЗ «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» від 04.04.2012 № 236

Нові положення, порядки й Інструкції, затверджені Наказом № 1614:

 • Порядок здійснення епідеміологічного нагляду та ведення обліку інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги
 • Порядок профілактики інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги, в закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах
 • Порядок впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах
 • Інструкцію з впровадження покращення гігієни рук в закладах охорони здоров'я та установах / закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення
 • Інструкцію з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах
 • Положення про відділ з інфекційного контролю закладу охорони здоров'я та установи / закладу надання соціальних послуг / соціального захисту населення

ВІК замість КІК

Наказом № 1614 мають керуватися всі ЗОЗ незалежно від форми власності

Лише на стаціонарні ЗОЗ поширюються:

 • Порядок епіднагляду та обліку;
 • Порядок профілактики хвороб;
 • Порядок впровадження профілактики;
 • Інструкція впровадження адміністрування антимікробних препаратів.

На стаціонарні та амбулаторні поширюються

 • Інструкція з гігієни рук;
 • Положення про ВІК

Структура та штатний розпис ВІК визначається залежно від розміру і спеціалізації ЗОЗ/ЗСЗ, виду медичної допомоги та затверджуються у встановленому законодавством порядку(п.1 розд. 4 Положення про ВІК)

Склад відділу в стаціонарному закладі

До складу ВІК ЗОЗ, які надають медичну допомогу у стаціонарних умовах цілодобово, входять щонайменше:

 • лікар-епідеміолог (госпітальний епідеміолог);
 • помічник лікаря-епідеміолога (щонайменше один на кожні 250 ліжок);
 • клінічний провізор (координатор з адміністрування антимікробних препаратів);
 • сектор з покращення гігієни рук/працівники, які виконують функції координатора з гігієни рук, його заступника, інструктора/тренера, спостерігача, спеціаліста зі збору та аналізу даних відповідно до Інструкції з гігієни рук;
 • лікар будь-якої лікарської спеціальності (координатор навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю)
 • статистик

Склад відділу в амбулаторних закладах

 • ЗСЗ та ЗОЗ, що надають медичну допомогу в амбулаторних умовах або в стаціонарних умовах не цілодобово, керівник ВІК виконує функції координатора з гігієни рук, і до складу ВІК входять щонайменше інструктор/тренер та спеціаліст зі збору та аналізу даних

РОЗВИТОК ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

 • Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17.05.2018 № 2427-VIII (у редакції Закону України від 20.12.2019 № 418-ІХ)
 • Постанова КМУ «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» від 05.09.2018 № 707 (у редакції постанови КМУ від 11.08.2021 № 824)
 • Постанова КМУ «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 27.12.2018 № 1211 (у редакції постанови КМУ від 12.05.2021 № 457)
 • Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин» від 23.12.2020 № 1366 (чинна з 31.12.2020)
 • Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт» від 18.02.2021 № 293 (чинний з 30.04.2021)
 • Постанова КМУ «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» щодо біоімплантатів, ксеноімплантатів, медико-біологічних вимог до тварин, умов їх утримання, порядку вилучення у тварин анатомічних матеріалів для виготовлення ксеноімплантатів» від 24.02.2021 № 158 (чинна з 10.05.2021)
 • Наказ МОЗ «Деякі питання організації посмертного донорства» від 11.06.2021 № 1184 (чинний з 06.08.2021)
 • Постанова КМУ «Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» від 18.12.2019 № 1083 (у редакції постанови КМУ від 10.11.2021 № 1173)
 • Наказ МОЗ «Про затвердження примірних табелів матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я, їх відокремлених підрозділів, які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації, та внесення змін до додатка 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 червня 1998 року № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я» від 23.12.2019 № 2650

Інформація актуальна станом на 08.02.2022 року

Огляд змін у медичному законодавстві за 2021 рік (Частина 1)

12:50
29
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...