Деякі питання щодо застосування статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення»

Завантажити:

Відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Зазначена стаття не містить переліку посад, тож право на пільгове обчислення стажу мають працівники цих закладів, незалежно від займаних посад.

Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я України, Пенсійний фонд України опублікували спільний лист від 29.12.2005 № 625/0/15-05/039-6; 10.01.09/2606; 16918/02-20 із роз’ясненнями, згідно з яким до закладів охорони здоров’я, робота в яких зараховується до стажу у подвійному розмірі, належать також:

 • протитуберкульозні кабінети;
 • психіатричні кабінети;
 • кабінети інфекційних захворювань;
 • психоневрологічні відділення;
 • психіатричні бригади швидкої допомоги.

Зарахування стажу роботи в подвійному розмірі за періоди трудової діяльності на роботах, передбачених статтею 60 застосовується під час визначення права на пенсію за вислугу років і пенсію за віком на пільгових умовах. При цьому слід враховувати такі відмінності у визначенні терміну «стаж»:

страховий стаж -  період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і за який сплачено страхові внески;

спеціальний стаж - це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;

пільговий стаж - це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня;

Відповідно до ч. 4 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058) період трудової діяльності на роботах, передбачених статтею 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» по 31 грудня 2003 року включно зараховується до страхового стажу в подвійному розмірі, а з 1 січня 2004 року – в одинарному розмірі. 

При обчисленні спеціального (пільгового) стажу для визначення права на пенсію за вислугу років і пенсію за віком на пільгових умовах – за період як до, так і після 1 січня 2004 року зараховується у подвійному розмірі.

Щодо пенсій за вислугу років. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року № 2148-VІІ внесено зміни в призначення пенсій за вислугу років. Зокрема, право на пенсію за вислугу років відповідно до пунктів 21, 16 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 мають працівники охорони здоров’я  за умови, якщо вони на день набуття чинності, тобто станом на 11 жовтня 2017 року, мають вислугу років, необхідну для призначення такої пенсії.

Перелік посад і закладів, робота в яких зараховується до спеціального стажу для призначення пенсій за вислугу років зазначеній вище категорії працівників по 10 жовтня 2017 року включно, визначені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909.

Таким чином, право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності за умов наявності спеціального стажу станом:

 • на 1 квітня 2015 року - не менше 25 років;
 • на 31 грудня 2015 року - 25 років 6 місяців;
 • на 11 жовтня 2017 року - 26 років 6 місяців.

Тобто, до спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, не зараховуються періоди роботи на відповідних посадах після 11 жовтня 2017 року.

Щодо пенсій за віком на пільгових умовах. Згідно зі статтею 114 Закону № 1058 право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.

Згідно з розділом ХІХ «Охорона здоров'я» Списку № 1, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (зі змінами) право на пенсію на пільгових умовах мають:

- лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);

- молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Згідно з розділом XXIV  «Охорона здоров'я  та соціальна допомога» Списку № 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (зі змінами) право на пенсію на пільгових умовах мають:

Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини.

Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів.

Працівники, зайняті в протичумних закладах.

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:

- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

- робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;

в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:

- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хіміотерапії;

- молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;

у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383 затверджено Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Пунктом 3 Порядку зазначено, що при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи особи.

Основною умовою для зарахування певних періодів роботи відповідних працівників до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, є зайнятість на таких роботах повний робочий день. Повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених списками, не менше 80% робочого часу, встановленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків (п. 2 Порядку застосування  Списків  №  1  і № 2 виробництв,  робіт,  професій,  посад  і показників при обчисленні стажу роботи,  що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383).

Звертаємо увагу, що Законом № 1058 (п. 3 стаття 24) передбачено, що за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію за віком на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року. 

 Щодо підтвердження стажу.  Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особливі рахунки і відомості про видачу заробітній плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

При підтвердженні тієї чи іншої діяльності працівника охорони здоров’я потрібно керуватися:

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637;

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1; 

Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу для призначення пенсії, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1. 

При визначенні права на обчислення стажу роботи у подвійному розмірі відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» вирішується питання щодо відповідності закладу (відділення, кабінету) охорони здоров’я, де працює особа, умовам, зазначеним у цієї статті.

Якщо за записами у трудовій книжці заклад (відділення, кабінет) охорони здоров’я, де працює особа, відповідає умовам, зазначеним у статті 60, такі періоди роботи працівників до 01.01.2004  зараховуються до страхового стажу роботи у подвійному розмірі незалежно від займаних посад  без надання уточнюючих довідок, та до спеціального (пільгового) стажу як до, так і після цієї дати. 

Якщо із назви закладу (відділення, кабінету) неможливо зробити висновок щодо типу медичного закладу (відділення, кабінету), постає питання, чи зараховується той чи інший період до спеціального (пільгового) стажу, працівники Пенсійного фонду України, а також уповноважені представники установ, які допомагають своєму працівникові визначити право на пільгову пенсію, аналізують статут закладу, положення про відділення, кабінет,  структуру, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо.

У зв’язку з цим, дуже важливо при визначенні напрямів діяльності закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів чітко додержуватися вимог, зазначених у статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення», а також у інших нормативно-правових актах. 

Спеціальний (пільговий) стаж може підтверджуватися за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Положення про реєстр застрахованих осіб затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.07.2014 за № 785/25562 і включає, зокрема, дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

На що має звернути увагу профспілковий комітет при оформленні 

документів для призначення пенсій

Профспілковий комітет має проконтролювати: 

 • чи визначено на підприємстві посадову особу, на яку покладається оформлення документів для призначення пенсій працівникам; 
 • чи проводить посадова особа попередню перевірку записів у трудових книжках осіб, які найближчим часом виходитимуть на пенсію та чи вживає заходів для витребування необхідних додаткових документів;
 • чи налагоджено на підприємстві належний облік і зберігання документів, які підтверджують періоди роботи громадян та отримувану ними заробітну плату;
 • чи забезпечено належний облік і зберігання документів, які підтверджують право працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, на пільгове пенсійне забезпечення; 
 • чи повідомляє його посадова особа підприємства не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах. 

Профспілковий комітет має стежити, щоб адміністрація підприємства не допускала порушень, які обмежують права працівників, серед яких, зокрема:

 • подання документів про стаж і заробіток, які містять неправдиві відомості, або відмова у видачі відповідних підтверджувальних документів;
 • несплата єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду за який-небудь період роботи або сплата внесків у неповному обсязі, що призвело до незарахування такого періоду до стажу роботи та до заниження розміру пенсії. 

Профспілковий комітет має звернути особливу увагу на дотримання в закладі охорони здоров'я всіх вимог законодавства щодо призначення працівникам пенсій на пільгових умовах:

1. Кадрова служба закладу охорони здоров'я має належним чином оформляти всі документи, пов’язані із зайнятістю працівника (відповідність обійманій професії, посаді, виконання певних видів робіт тощо, ведення відповідних записів у наказах, трудових книжках). При цьому особлива увага звертається на необхідність уточнення по тих працівниках, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. 

У відповідних структурних підрозділах закладу охорони здоров'я має бути забезпечено збереження документів, які підтверджують виконання робіт зі шкідливими та важкими умовами праці.

2. Своєчасне та повного внесення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей, необхідних для призначення пенсій (зокрема на пільгових умовах), страхових виплат, а також постійного відслідковування правильності даних про застрахованих осіб, які знаходяться у реєстрі застрахованих осіб, з метою уникнення проблем з автоматичним формуванням електронного листка непрацездатності.

3. Включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників з паперових трудових книжок, інших документів про страховий стаж (навчання, служба).

4. Проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно Порядку, затвердженому  постановою  Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992   № 442  в  строки, передбачені  колективним договором,  але не рідше одного разу на 5 років.

  Атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування

5. Не допускати необґрунтовану відмову у видачі адміністрацією закладу охорони здоров'я необхідної для призначення пенсії на пільгових умовах довідки про характер виконуваної працівником роботи зі шкідливими та важкими умовами праці. 

6. Не допускати при видачі довідки про характер виконуваної працівником роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, виключення з пільгового стажу окремих періодів, наприклад щорічних відпусток, тимчасової непрацездатності тощо. 

Підготувала Голеусова Галина Захарівна, 

експерт з регулювання  соціально-трудових 

відносин апарату Профспілки працівників охорони здоров’я України, 

е-mail: goleus@fpsu.org.ua

13:14
246
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...