Про звітність виборного органу первинної профспілкової організації — профспілкового комітету

Завантажити:

Згідно пункту 9 Статуту Профспілки її діяльність її виборних органів будується на демократичних засадах і ґрунтується, зокрема, на принципах добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї, підконтрольності, звітності і відповідальності перед організаціями, що їх обрали, та вищими за рівнем виборними органами Профспілки. 

ЦК профспілки, ФПУ затверджують невелику кількість річних звітних форм для територіальних і первинних профорганізацій, які дозволяють отримувати необхідну та своєчасну інформацію для планування роботи, визначення її напрямів, опрацювання висновків для координації спільних дій. 

У п.63 Статуту Профспілки вказується, що профспілковий комітет, в числі визначених функцій, також веде профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищим органам та відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне збереження документів профспілкової організації та формування архіву. Причому голова профорганізації несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищестоящих профспілкових органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву (п.79 Статуту).

Первинна профспілкова організація складає та подає наступні звіти:

- Статистичний звіт первинної профспілкової організації (форма №1, затверджена постановою Президії ФПУ від 13.12.2006 №П-8-18). Складається профкомом один раз на рік до 20 січня за станом на  1 січня і подається  до вищих за рівнем профспілкових  органів (до територіальної організації профспілки); 

Звіт про укладення та виконання колективних договорів (форма затверджена постановою Президії ФПУ від 11.12.2012 № П-15-5). Складається профкомом за станом на 1 квітня і подається до вищих профспілкових органів (до територіальної організації профспілки) до 5 квітня один раз на рік; 

- Звіт про стан охорони праці,  травматизму та профзахворювань (форма затверджена додатком  №2 до постанови Президії Профспілки працівників охорони здоров’я України від 06.07.2011 р. № Пр-4). Подається профкомом один раз на рік до 1 лютого за станом на 1 січня  до вищих профспілкових органів (до територіальної організації профспілки);

- Звіт про стан захворюваності працівників закладів охорони здоров’я форма затверджена додатком  №1 до постанови Президії Профспілки працівників охорони здоров’я України від 06.07.2011 р. № Пр-4). Подається профкомом один раз на рік до 1 лютого за станом на 1 січня  до вищих профспілкових органів (до територіальної організації профспілки);

 - Фінансовий звіт про виконання профспілкового бюджету (форма затверджується президією ХООППОЗУ згідно методичних вказівок ЦК профспілки). Подається профкомом один раз на рік до 15 січня.

Уточнені форми звітності з наведенням кінцевих термінів подання ті інструкціями про їх складання надаються обласною організацією профспілки щорічно окремими листами.

18:28
113
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...