Колективний договір на підприємстві

Завантажити:

Основна нормативна база

  • Господарський кодекс України від 16.01.2003 No 436-IV (ГК);

  • Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 No 108/95-ВР (далі — Закон No 108/95);

• Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 No 3356-XII (далі — Закон No 3356);

  • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 No 322-VIII (КЗпП);

  • Постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 No 859 (No 859), «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівникаком державного, комунального закладу охорони здоровя від 21.08.2019 No792 (No792);

  • постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 No 1298 (далі — Постанова No 1298).


Колективний договір на підприємстві

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ

ВЛАСНИК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (СТРУКТУРА)

ДИРЕКТОР

ШТАТНИЙ РОЗКДАД

ДИРЕКТОР

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РАЗПОРЯДКУ

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ   


ЧОМУ Я ОБИРАЮ ПРОФСПІЛКУ?

ЗАХІД

Первинна профспілков а організація

Представни к трудового колективу

Погодження Графіків роботи/змінності (ст.52 КЗпП)

+

-

Встановлення 5-6 денного робочого тижня (ст.52 КЗпП)

+

-

Запровадження підсумкового обліку робочого часу (ст.61 КЗпП)

+

-

Графік черговості надання відпусток (ст.79 КЗпП)

+

-

Запровадження, зміни і перегляду норм праці (ст.86 КЗпП)

+

-

Спільне розроблення правил внутрішнього розпорядку (ст. 142 КЗпП)

+

-

Форма і система оплати праці, тарифних сіток, розмірів доплат і надбавок

+

-

• ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ І РОЗМІР ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАСНОВАНИХ НА ДЕРЖАВНІЙ, КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, НАЛЕЖИТЬ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВОНИ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ КМУ (Ч. 1 СТ. 8 ЗАКОН No 108/95). ТАКИМ АКТОМ Є ПОСТАНОВА КМУ No 859 (19.05.1999).

• У ПОСТАНОВІ КМУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ТИПОВИХ ФОРМ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКАКОМ ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ВІД 21.08.2019 No792 (No792) ПЕРБАЧЕНІ НОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ЗОЗ;

• КЕРІВНИКИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКЛАДАЮТЬ КОНТРАКТИ З КЕРІВНИКАМИ КНП, ТОЖ ВОНИ І ВИЗНАЧАЮТЬ УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДИРЕКТОРІВ КНП (ЗГІДНО ПОСТАНОВ КМУ NoNo792 ТА 859).У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

• зміни в організації виробництва і праці; • забезпечення продуктивної зайнятості;

• нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

• встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
• режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
• умов і охорони праці;
• забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації

• гарантій діяльності профспілкової організації працівників;

• умов регулювання фондів оплати праці та встановлення між кваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

• забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; • заборона дискримінації.


Стаття 7. Зміст колективного договоруЗміст колективного договору визначається сторонами в межах їх

компетенції.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Стаття 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»

Умови колективних договорів, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

Умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів.

Стаття 5 Закону України «Про колективні договори і угоди»No п/п

Мінімальні державні гарантії в оплаті праці

Стаття

КЗпП

Суть гарантії

1

Мінімальна заробітна плата

Ст. 95

Розмір зарплати працівника за повністю 

виконану місячну (годинну) норму праці 

не може бути нижче за розмір МЗП.

2

Робота в нічний час

Ст. 108

У підвищеному розмірі, який 

установлюється генеральною, 

галузевою (регіональною) угодою 

і колективним договором, 

але не нижче 20 % тарифної 

ставки (окладу) за кожну годину 

роботи в нічний час

3

Робота у святкові, неробочі та вихідні дні

Ст. 107

У подвійному розмірі

4

Простій не з вини працівника

Ч. 1 ст. 113

З розрахунку не нижче 

2/3 тарифної ставки 

встановленого працівникові 

розряду (окладу)

5

Щорічні відпустки

Ст. 74

Працівникам надаються щорічні 

(основні та додаткові) відпустки 

зі збереженням на цей період місця 

роботи (посади) і зарплати

6

Переведення за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу

Ч. 1 ст. 114

При переведенні працівника 

на іншу постійну нижчеоплачувану 

роботу за працівником зберігається 

його колишній середній заробіток 

протягом двох тижнів із дня переведення

7

Індексація зарплати*

Ч. 5 ст. 95

Зарплата підлягає індексації 

в установленому законодавством

порядку. При проведенні індексації 

необхідно керуватися Порядком No 1078

14:43
101
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...