Інформація про захист профспілкових прав

Завантажити:

Додаток 4

до Порядку організації роботи 

інспекторів праці профспілок

Форма ПФ-1


ІНФОРМАЦІЯ 

про захист профспілкових прав 

___________________________________

 (назва членської організації ФПУ)

у 20___ році

№ з/п

Найменування показників

Кількість

1.

Особи, до функціональних обов’язків яких входить питання контролю за додержанням прав профспілок (із зазначенням у пояснювальній записці П.І.Б. та посади)

2.

Кількість виявлених порушень прав профспілок, всього, з них:

2.1.

- перешкоджання роботодавцями створенню працівниками своїх профспілкових організацій, заборона участі в профспілках шляхом тиску на працівників

2.2.

- втручання роботодавців у статутну діяльність профспілок

2.3.

- втручання у статутну діяльність профспілок органів, здійснення фінансового контролю з боку органів виконавчої влади, позбавлення належного на праві власності профспілкам майна, отримання звітів про роботу профспілок

2.4.

- порушення в частині гарантій для працівників підприємств, обраних до виборних профспілкових органів

2.5.

- порушення в частині права членів виборних органів профспілкових організацій, а також повноважних представників безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілки

2.6.

- не створення умов для діяльності профспілкової організації

2.7.

- ігнорування роботодавцями переговорного процесу з укладення колективних договорів на підприємствах та в організаціях, внесення до них змін

2.8.

- не надання інформації профспілкам або їх об’єднанням з питань, що стосуються трудових та соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформації про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій

2.9.

- не перерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових внесків на рахунок первинних організацій профспілок

2.10.

- не перерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

3.

Надіслано подань (письмових повідомлень) про усунення порушень, всього:

з них:

3.1.

- роботодавцям

3.2.

- органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

4.

Звернення до суду з питань захисту прав профспілок

5.

Скарги до Комітету зі свободи об’єднання Міжнародної організації праці з питань порушення прав профспілок

6.

Скарги до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань порушення конституційного права громадян на участь у профспілках

7.

Розгляд питання додержання прав профспілок на засіданнях виборних органів, всього 

у тому числі:

7.1.

- первинних профспілкових організацій

- районних організацій профспілки

- міських організацій профспілки

- обласних організацій профспілки

- центральних комітетів, рад профспілок

8.

Усунуто порушень за зверненнями профспілок, всього 

з них:    

8.1.

- роботодавцями

8.2.

- органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

8.3.

- судом

9.

Притягнуто до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав профспілок, всього

з них:

9.1.

- до дисциплінарної

9.2.

- адміністративної

9.3.

- до кримінальної

10.

Притягнуто до відповідальності посадових осіб на вимогу профспілкових органів (ст.33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

11.

Винесено судових рішень на користь профспілкових організацій, всього

 з них з питань:

11.1.

- перерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових внесків на рахунок первинних організацій профспілок

11.2.

- перерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

11.3.

- створення умов для діяльності профспілкової організації

12.

Надано роз’яснень з питань профспілкового законодавства, всього

з них:

12.1.

- у ЗМІ

12.2.

- у формі методичних матеріалів

13.

Проведено навчання з правових питань, всього 

з них:

13.1.

- для членів профспілок у первинних профспілкових організаціях

13.2.

- для обраних громадських інспекторів праці

13.3.

- для профспілкових активістів


«__» ____________ 20___ рік                                 _________________________

    (дата) (підпис керівника членської організації ФПУ)


* Примітка:

Інформація надається щороку до 1 грудня з пояснювальною запискою та зазначенням:

- даних про осіб,до функціональних обов’язків яких входить питання контролю за додержанням прав профспілок;

- найбільш показових прикладів вирішення проблемних питань, у тому числі із додаванням відповідних рішень суду, копій звернень та відповідей, пояснень тощо;

- випадків порушень фундаментальних Конвенцій МОП (29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 182);

- проблемних та постановочних завдань, що потребують вирішення.                                                                         


Додаток 5

до Порядку організації роботи 

інспекторів праці профспілок

                                                                                                                               Форма ПФ-2

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

 

№№

з/п

Зміст питання

Суть питання

1.

Назва та адреса суб’єкта господарювання, де скоєно порушення прав організації профспілки, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи суб’єкта господарювання

Вказується місце, де відбулася подія (область, місто, село із зазначенням точної адреси), а також прізвище, ім’я, по батькові посадової особисуб’єкта господарювання (директора, голови правління, іншої особи)

2.

Назва організації профспілки, яка діє на підприємстві, в установі, організації, де скоєно правопорушення

Зазначається назва організації профспілки, яка діє на підприємстві, в установі, організації, її належність до членської організації ФПУ, прізвище, ім’я, по батькові голови профкому, контактний телефон

3.

Зміст порушення прав:

3.1.

- організації профспілки

Викладаються обставини, які свідчать про втручання у статутну діяльність організації профспілки чи інші порушення її прав із зазначенням конкретних фактів, хронології подій, дат, а також інформується про тривалість порушення та (чи) його припинення

3.2.

- членів виборних органів організації профспілки

Зазначається прізвище, ім’я, по батькові, професія, статус (посада) особи в організації профспілки. Крім того, вказується зміст порушення і ким воно здійснено (ініційовано)

4.

Заходи, вжиті для усунення порушення прав

Зазначається, що саме зроблено для усунення порушення із наданням копій матеріалів

5.

Результати заходів

Вказується: усунуто порушення чи ні; ким і коли усунуто (з посиланням на відповідний документ)

«__» ____________ 20___ р.                       _________________________

    (дата) (підпис керівника членської організації ФПУ)

«__» ____________ 20___ р.                       _________________________

    (дата)     (підпис громадського інспектора праці)

* Примітка:

Картка заповнюється і подається до ФПУ безпосередньо після виявлення порушення профспілкових прав.

Інформація з картки вноситься до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.

18:24
94
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...