Інформація про правозахисну роботу членської організації ФПУ

Завантажити:

Додаток 3

до Порядку організації роботи 

інспекторів праці профспілок

Форма  ПР

ІНФОРМАЦІЯ

про правозахисну роботу членської організації ФПУ

_____________________________________________________________

(назва членської організації ФПУ)

у _____________ року

№№ п/п

Найменування показників

Попередній рік, кількість

Поточний рік, кількість

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1.

Кількість інспекторів праці профспілок, всього

з них:

1.1.1.

- головний правовий інспектор праці

1.2.1.

- правовий інспектор праці

1.2.2.

- члени виборних органів профспілок, об’єднань профспілок

1.2.3.

- повноважні представники виборних органів профспілок, об’єднань профспілок

2. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

2.1.

Проведено перевірок додержання законодавства про працю, всього

з них:

2.1.1.

- спільно з територіальною інспекцією Держпраці

2.1.2

- спільно з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

2.1.3.

- спільно з органами прокуратури

2.1.4.

- у складі комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час комплексних перевірок

2.2.

Кількість юридичних осіб, де проведено перевірки додержання законодавства про працю

2.3.

Кількість виявлених порушень, всього

з них:

2.3.1.

- звільнення та переведення

2.3.2.

- робочого часу  

2.3.3.

- часу відпочинку

2.3.4.

- оплати праці

2.3.5.

- праці жінок

2.3.6.

- праці неповнолітніх

2.3.7.

- зміни істотних умов праці

1

2

2.3.8.

- гарантій і компенсацій

2.3.9.

- інших

2.4.

Кількість працівників, права яких порушено, всього

2.5.

Надіслано подань про усунення порушень, всього:

з них:

2.5.1.

- роботодавцям

2.5.2.

- органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

2.6.

Надіслано письмових повідомлень про виявлені факти порушень

2.6.1.

- територіальним органам Держпраці 

2.6.2.

- органам прокуратури

2.6.3.

- органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

2.6.4.

- вищим профспілковим органам 

2.6.5.

- керівництву ФПУ

2.6.6.

- регіональним представникам Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

2.6.7.

- іншим органам

2.7.

Усунуто порушень за зверненнями профспілок, всього

     з них:

2.7.1.

- роботодавцями

2.7.2.

- територіальними органами Держпраці

2.7.3.

- органами прокуратури

2.7.4.

- регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

2.7.5.

- органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2.7.6.

- іншими органами

2.8.

Притягнуто до відповідальності посадових осіб, всього

з них до:

2.8.1.

- дисциплінарної

2.8.2.

- адміністративної 

2.8.3.

- кримінальної 

2.8.4.

- застосування статті 45 КЗпП України

2.9.

Кількість колективних трудових спорів, розглянутих за участю громадських інспекторів праці, всього

2.9.1.

на виробничому рівні

2.9.2.

на територіальному рівні

2.9.3.

на галузевому рівні

2.9.4.

на національному рівні

2.9.5.

участь у страйках

2.9.6.

вимоги працівників задоволено (повністю або частково):

2.9.6.1.

в ході вирішення колективних трудових спорів

2.9.6.2.

після страйків

2.10.

Проведено правову експертизу проектів нормативно-правових актів, всього

з них:

2.10.1.

- підготовлено зауваження і пропозиції

2.10.2.

- розглянуто без зауважень

3. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1.

Надано консультацій з правових питань, всього

з них:

3.1.1.

Членам профспілок:

3.1.1.1.

- письмових

3.1.1.2

- усних

3.1.2.

Профспілковим організаціям:

3.1.2.1.

- письмових

3.1.2.2.

- усних

3.2.

Складено позовних заяв, інших процесуальних документів, всього

з них:

3.2.1.

- членам профспілок

3.2.2.

- профспілковим організаціям

3.3.

Кількість працівників, представництво інтересів яких здійснювали правові інспектори праці

3.3.1.

- в суді

3.3.2.

- в інших органах

3.4.

Винесено судових рішень на користь працівників, всього

з них з питань:

3.4.1.

- звільнення та переведення

3.4.2.

- робочого часу та часу відпочинку

3.4.3.

- оплати праці

3.4.4.

- гарантій і компенсацій

3.4.5.

- трудової дисципліни

3.4.6.

- інших

3.5.

Суми, присуджені до стягнення на користь працівників, у гривнях

3.6.

Здійснено правороз’яснювальну роботу з питань трудового законодавства, всього

з них:

3.6.1.

- участь у семінарах-навчаннях

3.6.2.

- підготовка методичних матеріалів

3.6.3.

- роз’яснення законодавства через засоби масової інформації

 «__» ____________ 20___ рік                                               _________________________

           (дата)                                                               (підпис керівника членської організації ФПУ)

                                                                                                                                 Примітка:

Інформація надається двічі на рік 1 серпня поточного року (за півріччя) та    1 лютого наступного за звітним роком (за рік) з пояснювальною запискою та зазначенням:

- найбільш показових прикладів вирішення проблемних питань, в тому числі із додаванням відповідних рішень суду, копій звернень та відповідей, пояснень тощо;

- випадків порушень фундаментальних Конвенцій МОП (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182);

проблемних та постановочних завдань, що потребують вирішення.

Пояснювальна записка

________________________________________________________________

18:20
79
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...