Звiт про стан захворюваностi

Завантажити:
Подається за станом на 1 січня:

до 1 лютого – головою профкому до територіальної організації профспілки; 

до 25 лютого – довіреним лікарем або представником територіальної організації профспілки з питань охорони здоров’я до Профспілки працівників охорони здоров’я України
Додаток 2

до постанови Виконавчого комітету Профспілки від 29.12.2020 № ВК8-1-1ог

З В І Т

про стан захворюваності працівників закладу охорони здоров’я

 _______________________________________ за 202 __ рік

(назва закладу, територіальної організації профспілки)

 

Показник

Кількість закладів охорони здоров’я *

Чисельність працюючих

Захворюваність ТВП

3.1.

Випадків, усього

3.2.

на 100 працюючих

3.3.

Днів непрацездатності, усього

3.4.

на 100 працюючих


Захворіло вперше

(осіб)

Днів непрацездатності за звітний рік, 

днів

Визнано профзахво-рюванням,

випадків

Працівників проти-туберкульозних закладів, 

осіб

4.1

Коронавірусна хвороба COVID-19

х

4.2

Туберкульоз

4.3

Гепатит

х

4.4

ВІЛ /СНІД

х

4.5

Грип

х

4.6

Інші інфекції

х

4.7

Онкологія

х

4.8

Бронхіальна астма

х

4.9

Побутові травми

х

х

4.10

Інше

х

4.

Разом

 

5.

Вперше встановлено інвалідність

х

з них:

5.1

без втрати працездатності

5.2

з втратою працездатності

х

* Зазначається тільки у звітах територіальних організацій профспілки

 Дата складання "___" ____________ 202_ рік.

м.п

Голова профкому                                                                                           _______________

(*Довірений лікар або представник територіальної                                            (підпис)

організації профспілки з питань охорони здоров’я)

18:00
92
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...