Форма звітності про укладання та виконання колективних договорів у рамках ФПУ

Завантажити:

                                                                       Додаток 1 до листа ФПУ

                                                                                 від 23.03.2021 № 03/01-24/211

Форма звітності про укладання та виконання колективних договорів у рамках ФПУ

____________________________________________________________ 

(назва організації профспілки)

Назва показників

Код рядка

Усього

А

Б

1

Загальна кількість підприємств, установ у галузі, регіоні

1

Кількість працівників

3

Кількість укладених колективних договорів, де діють профорганізації (одиниць)

4

Кількість працівників, охоплених колективними договорами

5

Кількість первинних організацій профспілки, де колективним договором встановлено мінімальну місячну тарифну ставку (оклад) на рівні чи вище рівня, визначеного галузевою угодою

6

Бюджетна сфера, у т.ч. державні службовці

6.1

Госпрозрахункові підприємства, організації

6.2

Витрати, спрямовані на соціальний розвиток з розрахунку на одного працюючого (грн.)

7

Витрати, спрямовані на охорону праці у % до фонду оплати праці

8

Кількість первинних організацій профспілки, що отримують кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, угодою не менше ніж 0,3% фонду оплати праці 

9

Бюджетна сфера, у т.ч. державні службовці

9.1

Госпрозрахункові підприємства, організації

9.2

Дата укладення колективного договору (якщо не укладений – вказати причини не укладання колективних договорів на підприємстві)

10

Додаток 2 до листа ФПУ

від 23.03.2021 № 03/01-24/211

Роз’яснення щодо складання статистичної звітності про укладання та виконання колективних договорів у рамках ФПУ

Відповідно до постанови Президії ФПУ від 13 грудня 2006 року № П–8–18 «Про звітність членських організацій ФПУ» членські організації ФПУ подають звіт про укладення та виконання колективних договорів за станом на 1 квітня.

З метою забезпечення єдиних підходів до складання статистичної звітності пропонуємо користуватись наступними роз’ясненнями:

1. У рядку 1 вказується загальна кількість підприємств, установ, організацій (якщо звіт за один заклад – цифра 1.)

2. У рядку 4 звіту первинної організації профспілки ставиться цифра 1 у випадку, коли на підприємстві укладено колективний договір чи дія єдиного колективного договору поширюється на відокремлені структурні підрозділи. Якщо на підприємстві, в установі, організації не укладено колективного договору чи не поширюється дія колективного договору, ставиться цифра «0».

3. У рядку 5 вказується кількість штатних працівників на підприємствах, в установах, організаціях, де укладено колективний договір.

4. У рядку 6, 6.1 та 6.2 проставляється кількість первинних організацій, що входять до міської профорганізації. (якщо звіт за один заклад – цифра 1)

5. У рядку 7 вказується сума витрат, використана роботодавцем на соціальний захист працівників з розрахунку на одну особу, яка не закріплена законодавством. Наприклад: виплата працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати працівника при наданні щорічної відпустки, надання роботодавцем одноразової матеріальної допомоги працівникові за рахунок коштів на соціально-побутові виплати в особливих випадках (одруження, народження дитини, нещасний випадок, стихійне лихо, важке захворювання, смерть члена сім’ї), надання позик, компенсація витрат членам сім’ї у разі смерті працівника.

6. У рядку 8 для виведення середнього показника первинна профспілкова організація надає два показника – в чисельнику зазначається загальна сума витрат, спрямована на охорону праці (в гривнях), а в знаменнику – загальна сума фонду заробітної плати підприємства, установи, організації..

7. У рядку 9 проставляється цифра «1» за наявності відрахувань, а у разі їх відсутності – «0».

8. Для заповнення рядка 10 щодо причин не укладання колективних договорів на підприємстві – просимо вказати загальні причини у письмовій формі окремим додатком.

Управління соціального діалогу

та колективно-договірного 

регулювання апарату ФПУ

18:15
98
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...