Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалуз.) і територіальних угод, колективних договорів

Завантажити:

Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 768 від 21.08.2019
№ 838 від 11.09.2019
№ 1072 від 04.12.2019}

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, статті 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 768 від 21.08.2019}

1. Затвердити Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, що додається.

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, місцевим органам виконавчої влади в межах повноважень розглядати галузеві (міжгалузеві) і територіальні угоди, колективні договори, зміни і доповнення до них щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 768 від 21.08.2019, № 838 від 11.09.2019- щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019}

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах повноважень розглядати колективні договори і угоди, зміни і доповнення до них щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 768 від 21.08.2019}

4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надавати роз’яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019}

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 193) і від 20 липня 1996 р. № 819 “Про внесення змін до пункту 1 Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів” (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 404).

Прем'єр-міністр України

                           М. АЗАРОВ

Інд. 26


                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. № 115
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 21 серпня 2019 р. № 768)


ПОРЯДОК

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів

1. Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінекономіки, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня - районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (далі - реєструючий орган).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019}

Зміни та доповнення до галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору (далі - угоди (договори) підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком.

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

2. Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.

Сторони угоди в разі досягнення ними домовленості щодо подання реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій (найменування та код ЄДРПОУ), для яких є обов’язковими положення цієї угоди, можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу.

3. Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них (додаток).

4. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів).

5. Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.

6. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

7. Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

У разі подання сторонами угоди переліку підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими її положення, такий перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті реєструючого органу разом з текстом угоди.

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

8. Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) здійснюються разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

9. Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).

{Порядок в редакції Постанови КМ № 768 від 21.08.2019}


               

Додаток
до Порядку


РЕЄСТР

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, 

змін і доповнень до них

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чинності, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

{Додаток в редакції Постанови КМ № 768 від 21.08.2019}


15:32
153
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...