Додаток до Наказу № 727 від 03.05.22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

3 травня 2022 року No 727

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я у період воєнного стану


1. Пункт 2 розділу IV Правил виписування рецептів на лікарські засоби івироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 19 липня 2005 року No 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за No 782/11062, викласти в такій редакції:

Електронні рецепти на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, виписуються:

1) електронні рецепти на препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування нецукрового діабету виписуються лікарями за спеціальностями «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія» (далі - лікарі-ендокринологи);

2) електронні рецепти на лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки виписуються лікарями за спеціальностями «Психіатрія», «Дитяча психіатрія»;

3) електронні рецепти на лікарські засоби для лікування епілепсії виписуються лікарями за спеціальностями «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», «Неврологія», «Дитяча неврологія»;

4) лікарі, які надають первинну медичну допомогу (далі – лікар, який надає ПМД) виписують електронні рецепти на лікарські засоби: 

зазначені в підпунктах 1 - 3 цього пункту - тільки на підставі відповідного призначення, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікарем відповідної спеціальності; 

не зазначені в підпунктах 1- 3 цього пункту.

На період дії воєнного стану електронні рецепти на препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування нецукрового діабету можуть виписуватися на підставі призначення, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікарем, який надає ПМД, що створюється за умови наявності в електронній системі охорони здоров’я попереднього аналогічного призначення, створеного лікарем-ендокринологом.».

2. Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року No 179, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за No 428/12302, доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3. На період дії воєнного стану на території України та протягом місяця з дати його припинення або скасування для забезпечення реєстрації народження дитини в органах реєстрації актів цивільного стану у разі відсутності технічної можливості формування медичного висновку про народження у випадках передбачених цим Порядком видається медичне свідоцтво про народження, виписане відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження, форма No 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року No 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за No 1150/13024.».

3. Доповнити наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року No 586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за No 235/34518 після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Установити, що на період дії воєнного стану на території України, у разі відсутності технічної можливості виписування направлень в електронній формі, такі направлення можуть виписуватися в паперовій формі. У разі виписування направлень у паперовій формі, вимоги Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, затвердженого цим наказом, щодо направлень, виписаних в електронній формі, не застосовуються.».

У зв’язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8.

4. Доповнити наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року No 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за No 236/34519 після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Установити, що на період дії воєнного стану на території України у разі відсутності технічної можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я, медичні записи ведуться на формах первинно- облікової документації у паперовій формі. У разі ведення медичних записів на формах первинно-облікової документації у паперовій формі, вимоги щодо ведення медичних записів, визначені Порядком ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим цим наказом, не застосовуються.

Медичні працівники вносять зазначені медичні записи до Реєстру після появи відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я:

відразу після появи технічної можливості у випадку її відсутності 24 години відсутності понад 24 години і менш як 48 годин поспіль; 

за можливості та якщо це не перешкоджатиме наданню медичної або реабілітаційної допомоги пацієнтам після появи технічної можливості у випадку її відсутності 48 годин і більше поспіль.».

У зв’язку з цим пункти 7-10 вважати відповідно пунктами 8-11.

5. Доповнити наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2021 року No 2243 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2021 року за No 1632/37254:

«2. Установити, що на період дії воєнного стану на території України у разі відсутності технічної можливості здійснення електронної взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстрація суб’єктів господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я згідно з Порядком ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим цим наказом, не здійснюється.».

У зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 3-5.

15:09
63
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...