Лист Мінекономіки про оплату праці керівників

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71 

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На No 01-/03 від 18.01.2022

Професійна спілка працівників 

охорони здоров’я України

profmed@fpsu.org.ua 


Щодо надання роз’яснень

Міністерство економіки України розглянуло лист Професійної спілки охорони здоров’я України від 18.01.2022 No 01-08/03 стосовно надання роз’яснення положень постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. No 1334 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. No 859 та від 25 квітня 2018 р. No 410” (далі – Постанова No 1334) та в межах компетенції повідомляє.

Умови оплати праці керівників комунальних підприємств, в тому числі некомерційних, визначаються в контракті з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 No 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (зі змінами) (далі – Постанова No 859).

Постановою No 1334 було внесено зміни до Постанови No 859, передбачивши, що відповідно до підпункту 11 пункту 1 Постанови No 859 розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків.

При цьому, підпунктом 1 пункту 1 Постанови No 859 визначено, що розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється, зокрема, залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності.

Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 No 5, середня заробітна плата на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці найманих працівників (штатних та позаштатних) на їхню середню кількість в еквіваленті повної зайнятості за відповідний період.

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що розрахований розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я, що діє у організаційно- правовій формі комунального некомерційного підприємства, має визначатись з урахуванням середньомісячного розміру заробітної плати медичних працівників, який визначається виходячи з нарахованого фонду оплати праці та середньої кількості медичних працівників в еквіваленті повної зайнятості (за виключенням заробітної плати самого керівника) за даними останньої річної фінансової звітності.

Для визначення переліку медичних працівників доцільно керуватися Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 No 117.

Водночас відповідно до частини другої статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять певні види медичної і фармацевтичної діяльності, надають реабілітаційну допомогу, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 No 267, МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МОЗ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Керуючись зазначеним, з питання визначення переліку медичних працівників рекомендуємо звернутися до Міністерства охорони здоров’я.

Пунктом 2 Постанови No 1334 доручено центральним та місцевим органам виконавчої влади внести зміни до контрактів, що укладені з керівниками закладів охорони здоров’я, відповідно до змін, затверджених Постановою No 1334.

При цьому, відповідно до статті 103 КЗпП, статті 29 Закону України “Про оплату праці„ про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно- правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує використання паперового документообігу у зв’язку з чим відповідь надається електронною поштою.

17:25
47
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...