Про внесення змін до постанов КМУ від 3.04.19 р. №278 і від 19.06.20р. №536

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 березня 2021 р. N 172

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. N 278 і від 19 червня 2020 р. N 536

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. N 278 "Деякі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у 2019 році" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 30, ст. 1058, N 44, ст. 1538) і від 19 червня 2020 р. N 536 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 54, ст. 1662) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. N 172
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. N 278 і від 19 червня 2020 р. N 536

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. N 278:

1) у назві та тексті постанови слова і цифри "у 2019 році" виключити;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у 2019 році, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова і цифри "у 2019 році" виключити;

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти" для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" (далі - бюджетні кошти).";

у пункті 2:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є заклади вищої освіти державної форми власності незалежно від сфери управління, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я".".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Завданням одержувача бюджетних коштів та розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня є розроблення компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" (далі - кваліфікаційний іспит) та його проведення.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Бюджетні кошти спрямовуються на розроблення та проведення компонентів кваліфікаційного іспиту.";

пункт 5 виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. N 536:

1) у постанові:

у назві постанови та пункті 1 слова і цифри "у 2020 році" замінити словами і цифрами "у 2021 році";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Міністерству охорони здоров'я та Національній службі здоров'я у тримісячний строк підготувати пропозиції стосовно удосконалення порядку фінансування стажування лікарів-інтернів.";

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова і цифри "у 2020 році" замінити словами і цифрами "у 2021 році";

абзац третій пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи), які отримують бюджетні кошти відповідно до кількості лікарів-інтернів:

першого року навчання 2020/21 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров'я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва;

другого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров'я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва, та продовжують навчання;

першого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров'я, що перебуватимуть на 15 серпня 2021 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва.";

у першому реченні пункту 4 слова "першого року навчання" замінити словами і цифрою ", визначених абзацами третім - шостим пункту 3 цього Порядку";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Часткове відшкодування щомісячних витрат на оплату праці і нарахувань на заробітну плату здійснюється з 1 січня в розмірі 5966 гривень, з 1 грудня - 6023 гривень на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

У разі коли місячний розмір заробітної плати, нарахованої за фактично відпрацьований час, та нарахувань на неї менший, ніж визначений розмір часткового відшкодування, розмір відшкодування визначається пропорційно відпрацьованому часу.".

14:26
128
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...