Важливі зміни та новації у нормативних документах, що стосуються охорони здоров'я Cічень-лютий 2023

Постановою КМУ від 31 січня 2023 р. №78 «Деякі питання надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-2023-%D0%BF#Text ) передбачається, зокрема:

Реформування системи медико-соціальної експертизи. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на пресконференції в Чернівцях сказав, що в Україні перестануть функціонувати медично-експертні комісії з призначення інвалідності (МСЕК). МОЗ разом з Мінсоцполітики повинні подати до 1 квітня 2023 р. на затвердження Кабінету Міністрів України план заходів щодо етапів реформування системи проведення медико-соціальної експертизи.

Буде створена мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка оцінюватиме стан пацієнта за міжнародним класифікатором функціонування. Все відбуватиметься в електронному режимі з автоматичною передачею даних до органів соціальної політики, яка здійснюють виплати. Будуть використовувати міжнародний класифікатор функціонування, який Мінекономіки вже затвердило і верифікувало. Минулого року він став національним класифікатором.

Водночас міністр не зазначив, коли очікувати реформ МСЕК, а протягом перехідного періоду роботу МСЕК фінансуватимуть за рахунок субвенції місцевим бюджетам.

Субвенція місцевим бюджетам на фінансування окремих закладів охорони здоров’я – тобто окрім роботи МСЕК субвенція призначена для:

оплати поточних видатків будинків дитини, закладів служби крові, бюро судово-медичної експертизи у період з 01.01.2023 до 30.01.2023;

фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

також за кошти субвенції обласні та Київська військові адміністрації мають забезпечити в повному обсязі продуктами лікувального харчування дітей віком до трьох років, хворих на біотинідазну недостатність, галактоземію І типу, глютарову ацидурію I типу, глютарову ацидурію II типу, дефіцит середньоланцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (MCAD), дефіцит довголанцюгової гидроксіацил-КоА-дегідрогенази (LCНAD), дефіцит дуже довголанцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (VLCAD), дефіцит трифункціонального білка, дефіцит HMG-ліази, ізовалеріанову ацидурію, лейциноз (хвороба “кленового сиропу”), метілмалонову ацидурію, первинний карнітиновий дефіцит та пропіонову ацидурію, що включені до програми розширеного масового скринінгу новонароджених, та на фенілкетонурію.

(постанова КМУ від 31 січня 2023 р. №78 «Деякі питання надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я», посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-2023-%D0%BF#Text )

До Національного переліку лікарських засобів (затверджений постановою КМУ від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», посилання  - https://tinyurl.com/5awrt3zj) включені ще 12 препаратів.

Окрім того, КМУ вніс зміни до двох позицій у додатковому переліку цитотоксичних та ад’ювантних лікарських засобів із розділу VIII «Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби (постанова КМУ від 06.01.2023 № 18 «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів», посилання -  https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-natsionalnoho-pereliku-osnovnykh-likarskykh-s18-060123)

В Україні запрацює електронна система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock».

Це експериментальний проєкт, ініційований МОЗ, що триватиме до 1 січня 2024 року. На думку авторів Електронна система допомагатиме планувати потребу в ліках і медвиробах, їх розподіл, перерозподіл та облік, підтримувати в актуальному стані відомості про наявні залишки таких товарів тощо.

Користувачами, що вносять інформацію до електронної системи, є:

 • МОЗ, державне підприємство “Медичні закупівлі України”;
 • підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОЗ;
 • спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі відповідно до угод, укладених між МОЗ і такими організаціями;
 • обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації;
 • заклади охорони здоров’я, фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та лабораторії, які уклали або мають намір подати заяву про укладення договору за програмою медичних гарантій або залучені надавачами медичних послуг до надання медичних послуг;
 • суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі товарами.

Інформаційно-аналітична система належить державному підприємству “Медичні закупівлі України”, що належить до сфери управління МОЗ, на праві господарського відання.

Володільцем інформації, необхідної для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, що обробляється в інформаційно-аналітичній системі, є МОЗ.

(постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1483 «Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “e-Stock”», посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483-2022-%D0%BF#n18).

МОЗ користуватиметься власною галузевою інформаційно-комунікаційною системою «HealthNet»

Система «HealthNet» - це єдиний інформаційний простір МОЗ через об’єднання його інформаційних ресурсів, що має забезпечити електронну інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та суб’єктами господарювання інших держав тощо.

До функціональних підсистем ГІКС "HealthNet" входитиме офіційний вебпортал Міністерства охорони здоров’я України moz.gov.ua (укр./анг.); корпоративна система електронної пошти Міністерства охорони здоров’я України "HealthMail" та інші системи, реєстри та бази (банки) даних, призначені для забезпечення функціонування ГІКС "HealthNet" та електронного обміну інформацією між суб’єктами єдиного інформаційного простору сфери охорони здоров’я.

Користувачі отримують доступ до сервісів ГІКС "HealthNet" з використанням електронного підпису, а адміністратором системи буде державне підприємство «Електронне здоров’я». (наказ МОЗ від 28.10.2022 № 1937 «Про затвердження Положення про галузеву інформаційно-комунікаційну систему Міністерства охорони здоров’я України "HealthNet"», посилання -  https://tinyurl.com/2dv2wd9h).

У Класифікаторі професій з’явилось п’ять нових професійних назв робіт працівників газузі охорони здоров’я:

 • професіонал з фармаконагляду;
 • клінічний психолог;
 • психотерапевт;
 • сестра медична (брат медичний) з реабілітації;
 • бойовий медик.

Окрім того, «комірник» отримав новий код КП

(наказ Мінекономіки «Про затвердження Зміни № 11 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 29.12.2022, посилання - https://tinyurl.com/3z2t6vpt)

МОЗ оновило чотири кваліфікаційні характеристики і затвердило шість нових

У нових редакціях викладені вимоги до професій:

 • лікаря-психолога;
 • лікаря-психотерапевта;
 • лікаря-токсиколога;
 • лікаря-епідеміолога.

Також ДКХП 78 тепер містить кваліфікаційні характеристики:

 • фахівця з дослідження факторів навколишнього середовища;
 • клінічного психолога;
 • психотерапевта;
 • капелана в охороні здоров’я;
 • сестри медичної / брат медичного з реабілітації;
 • помічника капелана в охороні здоров’я.

Увага- докладно про всі зміни повідомимо окремим листом.

(наказ МОЗ від 25.01.2023 № 138 «Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», посилання -  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0138282-23#Text )

МОЗ затвердило нове положення про післядипломну освіту й заходи БПР для медичних і фармацевтичних фахівців

Документ врегульовує порядок проходження циклів спеціалізації за фахом і профілем роботи і циклів тематичного удосконалення для фахівців із фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) і першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства, а також затверджує їх переліки. Переліки не є вичерпними, тому заклади освіти в межах своєї автономії можуть змінювати й розширювати їх.

Одночасно втратив чинність наказ МОЗ «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07 вересня 1993 року № 198.

(наказ МОЗ від 10.11.2022 № 2016 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства», посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0039-23#n2).

МОЗ унесло зміни до порядків формування і реєстру МВТН.

Визначення медичного висновку уточнили - це електронний документ, що формується на підставі медичних записів (без відмітки про відміну запису) в системі та містить висновок лікаря про тимчасову або постійну втрату працездатності, придатність до певних видів діяльності, про стан здоров’я пацієнта або щодо інших питань, визначених законодавством.

МОЗ продовжило можливість видавати в окремих випадках паперові листки непрацездатності протягом усього воєнного стану і трьох місяців після його закінчення.

Окрім того, відтепер медвисновки формуватимуться в Реєстрі медичних висновків в ЕСОЗ лише за наявності в Реєстрі пацієнтів відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітки про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків для пацієнта та/або непрацездатної особи, які досягли 14 років

(наказ МОЗ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» від 27.12.2022 № 2360, посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1702-22#Text ).

МОЗ унесло зміни до порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб із психічними та поведінковими розділами внаслідок вживання опіоїдів.

Згідно зі змінами, показаннями до призначення ЗПТ є встановлений діагноз залежності від опіоїдів згідно з МКХ-10: F11.2 «Синдром залежності» за наявності критеріїв включення до ЗПТ, визначених пунктом 7 цього Порядку та відсутність медичних протипоказань для призначення ЗПТ (наказ МОЗ «Про внесення зміни до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів» від 27.12.2022 № 2348, посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0038-23#n2 )

МОЗ затвердило стандарти медичної допомоги при туберкульозі.

Оновлена редакція Стандартів медичної допомоги «Туберкульоз» включає п’ять напрямів:

 • Охорона громадського здоров’я та профілактика ТБ;
 • Систематичний скринінг на ТБ серед груп підвищеного ризику;
 • Діагностика та лікування ТБ, в тому числі із лікарською стійкістю;
 • Ведення ВІЛ-інфекції та інших супутніх захворювань у людей, хворих на ТБ;
 • Ведення ТБ дітей та підлітків.

Основні новації стандарту:

Медична допомога дітям із туберкульозом:

 • оновлені стандарти ведення туберкульозу дітей та підлітків, що охоплюють питання вакцинації БЦЖ серед ВІЛ-інфікованих дітей, сучасні підходи до діагностики туберкульозу в дітей та підлітків;
 • запроваджений інтегрований алгоритм ухвалення рішення про лікування дітей віком до 10 років з імовірним туберкульозом легень;
 • описані сучасні підходи до формування педіатричних схем лікування туберкульозу.

Медична допомога при чутливому туберкульозі:

 • оновлені стандарти лікування чутливого туберкульозу за віковими категоріями та тяжкістю захворювання;
 • запроваджені скорочені чотиримісячні схеми лікування чутливого туберкульозу замість традиційних шестимісячних режимів.
 • Медична допомога при резистентному туберкульозі:
 • оновлені стандарти лікування лікарсько-стійкого туберкульозу. Стандарт врегульовує питання щодо вибору сучасних режимів терапії з пріоритетом повністю пероральних схем лікування;
 • передбачене впровадження інноваційних режимів лікування BPaLM/BPaL в рамках рутинного використання.

Завдяки режиму BPaL загальна тривалість лікування пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом скорочується майже втричі. ідеться про 6—9 місяців замість18—24 місяців. За результатами клінічних досліджень, цей режим збільшує шанси на одужання до 90%.

(наказ МОЗ «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Туберкульоз» від 19.01.2023 № 102, посилання - https://www.dec.gov.ua/mtd/tuberkuloz/ ).

КМУ унормував план та порядок підтримки осіб, які потребують реабілітації.

Уряд затвердив «Державний типовий план реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування» (цей план застосовується фахівцями з реабілітації, що входять до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, під час складення індивідуального реабілітаційного плану заходів, що надаються особам з обмеженнями повсякденного функціонування).

Також цією постановою затверджений «Порядок забезпечення осіб з обмеженнями повсякденного функціонування медичними виробами, у тому числі допоміжними засобами реабілітації» і «Положення про індивідуальний реабілітаційний план, порядок його фінансування та реалізації».

(постанова КМУ «Деякі питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я» від 16.12.2022 № 1462, посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1462-2022-%D0%BF#Text ).

Бронюванням та мобілізацією для потреб галузі охорони здоров’я займатиметься робоча група МОЗ.

Робоча група діятиме як консультативно-дорадчий орган, який готуватиме пропозиції Міністру охорони здоров’я щодо критеріїв визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі охорони здоров’я. Головне - готуватиме рішення про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період тощо

(наказ МОЗ «Про утворення Робочої групи МОЗ України з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я» від 07.02.2023 № 235, посилання - https://www.apteka.ua/article/658093).

Об’єкти критичної інфраструктури охорони здоров’я визначатиме робоча група МОЗ, яка ідентифікуватиме об’єкти критичної інфраструктури сектору «охорона здоров’я»; категоризуватиме їх та, головне, готуватиме Перелік об’єктів критичної інфраструктури сектору «охорона здоров’я» і подаватиме відомості щодо категоризованих об’єктів до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури (у разі його створення) (наказ МОЗ «Про Робочу групу по категоризації об’єктів критичної інфраструктури» від 27.01.2023 № 163, посилання - https://tinyurl.com/ytrywtxd).

Замість термінів «вторинна (спеціалізована)» і «третинна (високоспеціалізована)» медична допомога запроваджується один - усе це «спеціалізована» медична допомога. КМУ ухвалив такі зміни, щоб привести базові нормативно-правові акти, які регламентують надання спеціалізованої меддопомоги, у відповідність до Основ законодавства України про охорону здоров’я (постанова КМУ від 04.02.2023 № 97 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги», посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/97-2023-%D0%BF#Text).

МОЗ оновило перелік спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги (наказ МОЗ «Про внесення змін до Переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги» від 09.02.2023 № 252, посиалання - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0252282-23#Text ). До списку увійшло 16 медзакладів-КНП і філія держустанови. В нашій області – це КНП "Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Хмельницької обласної ради (32120, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Скаржинці, Розсошанська ТГ).

МОЗ планує видавати пацієнтам антиретровірусні препарати за рецептом через аптечні заклади. Для цього МОЗ створило окрему робочу групу, яка має підготувати механізм видачі і врегулювати відшкодування вартості послуг з видачі антиретровірусних препаратів (АТВП) й етапів закупівлі послуг з видачі АТВП та укладення договору з аптечним закладом. (наказ МОЗ «Про утворення робочої групи щодо видачі пацієнтам антиретровірусних препаратів за рецептом через аптечні заклади» від 13.02.2023 № 291).

МОЗ затвердило Мінімальні вимоги, які визначають граничні значення експозиції, рівні дії електромагнітних полів та організацію проведення оцінки ризиків, пов’язаних із їх впливом на працівників. (наказ МОЗ «Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів» від 13.01.2023 № 81, посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-23#Text).

Усі ЗОЗ, незалежно від форми власності,  мають дотримувати мінімальних вимог до безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів. Роботодавець повинен інформувати працівників, які у процесі трудової діяльності можуть зазнати впливу ЕМП, щодо питань умов та охорони праці відповідно до цих Мінімальних вимог, забезпечити навчання працівників з питань охорони праці відповідно до результатів оцінки ризику, передбаченої цими Мінімальними вимогами. А також забезпечити проведення попередніх, періодичних та позачергових медичних оглядів працівників відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.

Примітка: ознайомитись з оперативною інформацією про зміни в законодавстві можна у вайбер-групі «Профспілка медиків інформує» (посилання - https://tinyurl.com/ytrywtxd), з повідомлень у телеграм-каналі «Профспілка медиків Хмельниччини» (посилання - https://t.me/medik_km ) та дописів у інтернет-сайті https://medprof.km.ua/; відео на актуальні теми публікуються за адресою https://www.youtube.com/channel/UCBq5Z49jHcRHnrV3rzqvK7g, короткі повідомлення у твіттері - https://twitter.com/medprof_km ).

Інформаційно-аналітичний відділ ХООППОЗУ© 2023

17:54
98
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...